Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

Педагогіка і освіта » Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

Сторінка 12

В індустрії інформаційних послуг підвищується роль бібліотеки, як найдоступнішої ланки суспільства. Інформаційно – просвітницька, культурно – творча, комунікативна, саморозвиток особистості – такі функції присутні у віртуальній реальності, і такі ж функції виконують бібліотеки.

Бібліотекар.

Розвиток потенціалу людини, навичок і вмінь у столітті інформації, формування інформаційної культури особистості потрібно починати з дитинства. Головним джерелом інформації в ХХІ столітті є книга і комп’ютер. Традиційно бібліотеки формують основи бібліотечно-бібліографічних знань, працюючи з книгою, періодичними виданнями, довідковим апаратом бібліотеки. Але сьогодні – це лише одна із складових частин формування інформаційної культури школярів. Другою важливою складовою є основи комп’ютерної грамотності. Щоб бути освіченою, сучасною людиною, необхідно багато читати, вміти користуватися комп’ютером, знати Інтернет.

Тривалий час книга була єдиним і основним джерелом інформації. Сьогодні світ заполонили комп’ютери. Враховуючи те, що система освіти і виховання сьогодні зорієнтована на входження у світовий освітній, інформаційний та культурний простір, основними знаннями сучасного учня стає інформаційна грамотність, яка передбачає оволодіння комп’ютерною технікою. На даному етапі є підстави та можливості для переорієнтації шкільної бібліотеки в інформаційний цент із забезпечення навчально-виховного процесу.

Сьогодні ми з вами познайомимося з деякими програмним забезпеченням для шкільних бібліотек.

Впровадження в практику роботи бібліотечних програм передбачає декілька етапів.

1. Створення електронного каталогу.

2. Для ефективного функціонування інформаційних центрів, створених при шкільних бібліотеках, необхідне поетапне вивчення прикладного програмного забезпечення загального призначення, сучасних бібліотечних технологій.

Учень.

- У 1995 році Кіровоградське ОУНБ ім. Д.І.Чижевського стала першим дилером системи ІРБІС в Україні.

- З 1996 року, за домовленістю із ДПНТБ Росії, фахівці цієї бібліотеки виконують авторизований переклад системи ІРБІС українською мовою.

- У 1998 році українізовано першу Windows – версію ІРБІС.

- За останні 6 років ОУНБ ім. Чижевського запровадила систему ІРБІС у більш ніж 30 бібліотеках України.

Вчитель інформатики.

Призначення системи ІРБІС

Система призначена для автоматизації традиційних бібліотечно-інформаційних технологій у малих і середніх бібліотеках.

Використані платформи

Система може функціонував в локальній обчислювальній мережі і на автономних ПЕОМ типу ІВМ РС у середовищі MS DOS. Версія для MS DOS містить у собі 5 АРМів («Комплектування», «Каталогізатор», «Читач», «Книговидача», «Адміністратор»).

АРМ «Комплектування»

Являє собою робоче місце бібліотечного працівника, що виконує функції з комплектування й обліку фондів бібліотеки на основі ведення спеціальної бази даних (БД).

АРМ «Каталогізатор»

Являє собою робоче місце бібліотечного працівника, що виконує операції каталогізації і систематизації видань, тобто функції стосовно формування баз даних електронного каталогу. В умовах ЛОМ (локальна обчислювальна мережа) система забезпечує функціонування довільної кількості АРМів «Каталогізатор» з можливістю одночасного поновлення однієї бази даних.

АРМ «Книговидача»

Являє собою робоче місце бібліотечного працівника, що виконує функції стосовно видачі літератури відповідно до сформованих замовлень і її повернення. В умовах ЛОМ система забезпечує роботу із чергою сформованих замовлень на видачу в режимі реального часу, тобто замовлення, сформовані на АРМах «Читач», автоматично надходять на АРМ «Книговидача».

АРМ «Читач»

Являє собою робоче місце кінцевого користувача електронного каталогу і призначений для всеосяжного пошуку, перегляду/друку знайденої інформації і формування замовлення на видачу знайденої літератури. В умовах ЛОМ система забезпечує можливість одночасного пошуку в тих самих базах даних електронного каталогу довільної кількості користувачів.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14

Нове про педагогіку:

Розвиток спортивної активності в підлітків з урахуванням їх індивідуальності
Індивідуальність підлітка не є якесь зовсім виняткове і іманентно властиве йому чисто біологічна, уроджена властивість, незалежне від умов життя і виховання. Б. М. Теплов підкреслював, що "ніяка ...

Наочність, як один із найкращих методів навчання учнів
Уточнення на уроці взагалі, а в молодших класах особливо, є невід’ємною частиною навчального процесу. Чим більше органів чуття бере участь в акті сприймання, тим міцніше і швидше засвоюють діти новий ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com