Гігієнічна оцінка уроку з використанням ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасній школі

Педагогіка і освіта » Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах » Гігієнічна оцінка уроку з використанням ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасній школі

Сторінка 3

Дітей за вуха не витягнути зі школи - явище, що спостерігається в ряді вальдорфських шкіл, мова йде про загальну тенденцію. Гуманна школа, про яку пише Ш. Амонашвілі, ще не є домінуючою у вітчизняній педагогіці й на яких принципах її будувати, теж залишається досить нез’ясованим. Вальдорфська школа являє собою варіант такої гуманної школи й уже тільки тому в неї багато чому можна й потрібно вчитися.

Головна ідея, покладена в основу вальдорфської педагогіки, це ідея загальнолюдського утворення. Школа не повинна ставити перед собою інших завдань, крім найбільш повного розкриття закладених у людині задатків.

Дитинство і юність не є підготовка до дорослого "життя". Вони являють собою особливі, самокоштовні фази розвитку, що визначають і формують фізичне, психологічне й духовне здоров'я. Провідним поняттям усього педагогічного процесу й організації роботи школи є поняття "цілісності", "намір дати утворення всій людині, його мисленню, почуттю, волі або, іншими словами, його голові, серцю й рукам".

У нашій країні за назвою загальноосвітньої здійснювалася однобічна система політехнічної школи, що вирішувала сугубо спеціальні завдання, поставлені перед суспільством, у якому людина була лише засобом для досягнення якихось цілей. У суспільстві, де окрема людина не є лише засобом, система утворення повинна бути побудована на загальнолюдській основі. Вальдорфська школа може розглядатися як модель такої загальноосвітньої школи - нормальної школи для нормальних дітей.

Штейнер виходить із того, що в нашу епоху людству необхідно - не гублячи завоювань епохи Нового часу - знайти нове відношення до духовного миру, що для нього був реальністю,принципово доступної для людського пізнання й дослідження. Культури стародавності, кожна по-своєму, перебували в живому зв'язку з миром духу. Тому наука, мистецтво й релігія в древніх культурах становили єдність. Однак у середині цієї єдності не могла повноцінно розвиватися окрема людська особистість. Вона одержала належну цінність лише в християнську епоху й тільки з настанням Нового часу поступово придбала центральне значення, що виразилося в ідеї гуманізму. Однак ця культура особистості здійснювалася за рахунок втрати живого зв'язку людини з його духовними коріннями й привела до панування матеріалізму. Подальший рух цивілізації по цій лінії приведе до занепаду. Щоб цього не відбулося, необхідно перебороти матеріалізм. Цього, по Штейнеру, можна домогтися тільки на основі нової, уже індивідуального безпосереднього зв'язку людини з миром духу. Тільки на цій основі можна здоровим образом з'єднати хворобливий розрив між вірою й знанням, наукою, мистецтвом і релігією.

Таблиця 1 Характеристика вправ уроку евритмії в 3 класі загальноосвітньої школи №77 м. Харкова

Таблиця 2 Характеристика функціонального стану організму учнів за результатами коректурної проби (М±m)

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Виховання – це організований процес формування людини, як особистості
Виховний процес – організоване, ціленаправлене керування вихованням учнів. Призначення – формування особистості людини, всебічно розвинутої, яка має бажання і вміє працювати, стійкої, естетично і фіз ...

Розподіл ролей між учасниками гри
Призначення дітей на певні ролі в грі з одним з важливих методичних прийомів піднесення їх активності та виховання у них ініціативи. Тому основним правилом у розподілу ролей є поступове залучення всі ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com