Концепція безперервної освіти як головна умова життєдіяльності в інформаційному суспільстві

Сторінка 1

Розвиток національної освіти тісно пов'язаний з побудуванням державності у суверенній Україні. Освіта в Україні позбавилась від ідеалізації радянських часів і почала орієнтуватися на світові суспільні багатства. Українська освіта почала розвиватися в загальноосвітній нормативності згідно з європейськими освітніми процесами.

Процес об’єднання Європи, її розповсюдження на схід і на прибалтійські держави супроводжується формуванням загального освітнього та научного простору і розробкою загальних вимог і стандартів у цій сфері у масштабах усього континенту.

Проблеми європейської інтеграції поступово охвачують нові сфери і аспекти суспільного життя. Освіта в Україні не стоїть осторонь від цього процесу. Найважливішим є — Болонський процес. Саме такі інновації в учбовому процесі будуть повністю розкриті на нашому сайті.

Важливим кроком на шляху євроінтеграції України стало приєднання України до держав – учасників Болонського процесу. Це процес європейських реформ, котрий спрямований на заснування загального простору європейського вищої освіти.

Болонський процес налаштований на збільшення взаємодій поміж різними освітніми системами країн.

Навчання згідно Болонського процесу припускає 50% самостійної роботи студента. Навчання і оцінка студента проходить по кредитно-модульной системі. Кредити ― умовні одиниці, в котрих визначається об’єм знань. За кожною такою одиницею стоїть визначена кількість вивчених понять, зв’язків поміж поняттями, напрацьовані навики, самостійна робота, здача іспитів та інші типи праць. Кредитна система дає можливість урахувати всі досягнення студента ― не тільки навчальне навантаження, але й участь у наукових дослідах, конференціях, олімпіадах, участь у суспільних організаціях. Основою технології кредитно-модульної системи є структура із модулів, частин учбового процесу.

Кредитно-модульна система включає в себе процес накопичення балів. Увесь модуль представлений у вигляді сукупності дій і подій, участь в яких дозволяє учню накопичувати необхідні бали для отримання високої оцінки за модуль. Модуль ― це структурна одиниця, яка допомагає учню разом з учителем покроково проходити до цілі. Модуль включає в себе блок занять, посвячених одній темі.

Предмет у семестрі ділиться на модулі (окремі повні теми), які оцінюються в визначену кількість балів. Один семестр включає в себе 3-4 модулі.

Наприклад, за семестр по предмету студент повинен набрати 100 балів для отримання найвищої оцінки. До суми входить: відвідування лекцій, виконання практичних та лабораторних робіт, курсова робота, іспит, а також додаткова робота для отримання додаткових балів.

Таблиця відповідності оцінки та набраних балів:

оцінка

бали

Характеристика

A

90–100

Відмінно

BC

75–89

Добре

DE

60–74

Задовільно

FX

35–59

Незадовільно з правом перездачі

F

1–34

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Поняття та основні категорії проблемних сімей
Сім’я – соціальне утворення, що має в кожному конкретно – історичному типі суспільства свою специфіку, свої традиції в національній культурі. Сучасна сім’я визначається як соціальна група, яка склада ...

Граматичні категорії іменника
Категорія роду. Граматична категорія роду є одна з визначальних, класифікаційних характеристик іменника як частини мови. Усі іменники, за незначними винятками, поділяються за граматичним родом на три ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com