Аналіз минулих етапів розвитку Явища Освіти та прогноз майбутніх, необхідних

У цей час іде інтенсивний розвиток комп'ютеризації загальноосвітніх установ. Однакої розвиток машинного парку на даний момент спрямовано в основному на навчальні цілі. У той же самий час практично не задіяні можливості машинного парку в школах на адміністративні цілі. Можна виділити, зокрема , дві причини такого положення. Перша - практична відсутність зручного програмного забезпечення, здатного вирішувати весь спектр адміністративних завдань, що враховує всі вимоги до шкільної звітності і її стандартизації, при цьому необхідність використання додаткових програмних засобів приведе до утрудненості або навіть неможливості обміну даними між різними інформаційними системами. Друга - нерозв'язаність як у технічному, так і програмно-концептуальному аспектах проблеми зв'язку інформаційних систем шкіл і районних структур.

Очевидно, що необхідно створення єдиного інформаційного простору освітніх закладів району, складовою частиною якого була б інформаційна система школи (ШИС). У свою чергу, єдиний інформаційний простір освітніх закладів району створюється в рамках загального інформаційного простору району.

У цей час у школі N 534 Санкт-Петербурга розроблений програмний комплекс, що дозволяє вирішити ряд найбільш актуальних адміністративних завдань, що також можна розглядати і як один з базисних комплексного програмного забезпечення єдиного освітнього простору сукупності освітніх установ (наприклад, районних).

Шкільна інформаційна система (ШИС) ґрунтується на двох основних об'єктах: "учні школи" і "співробітники школи". На цих двох об'єктах вибудувані всі основні, зв'язані між собою, бази даних. Перший з них містить основні, що зберігаються в особистій справі, відомості про учня, відомості про його успішність. До неї підключається база бібліотеки, медичного кабінету, а також база випускників і база руху контингенту. Другий містить всі дані особистої справи й дані необхідні для тарифікації співробітника й обліку робочого часу. Наявність електронного класного журналу забезпечує додатковий зв'язок між базами даних.

ШИС містить ряд додаткових баз даних: базу предметів, базу класів, види навчальних періодів (чверті, триместри, семестри) для молодшої, середньої й старшої шкіл, адресну базу, що містить список районів і вулиць міста. Всі бази представляють із себе складну зв'язну структуру, що в остаточному підсумку дозволяє зв'язувати об'єкт "Учні" і об'єкт "Співробітники".

На основі цих об'єктів і побудованих баз сформований набір утиліт, що дозволяють вирішувати широкий спектр адміністративних завдань.

Здійснення зв'язку між навчальними закладами й районними структурами будується на основі телекомунікаційних мереж, що дозволить також вирішити завдання верифікації даних.

Дана телекомунікаційна мережа будується на базі серверів районної адміністрації, які зберігають загальні дані й координують передачу інформації між навчальними закладами й державними структурами. Наявність районного сервера дозволить вирішити питання, пов'язані з рівнями доступу до інформаційних ресурсів.

Одним з достоїнств даного комплексу є можливість роботи в многопользовательском режимі (у цей час підтримується локальна обчислювальна мережа Novell NetWare). Надалі передбачається адаптувати програмний комплекс для роботи в локальних мережах інших фірм.

Нове про педагогіку:

Аналіз змісту здоров’язберігаючих технологій
Формування у підростаючого покоління мотивації до здорового способу життя потребує системної комплексної роботи, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовн ...

Традиції давньої та сучасної української керамічної народної іграшки
Серед традиційної народної кераміки, іграшка посідає своєрідне місце. Не так багато видів декоративно-прикладного мистецтва мають таку типологічну групу як іграшка. На Україні з давніх-давен виготовл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com