Професійно-технічна освіта

Сторінка 2

Якщо в 1992 році співпраця в галузі освіти на договірній основі здійснювалася лише з однією країною (Республіка Польща), те на сьогодні вже укладено 88 міжурядових і 46 міжвідомчих угод про співробітництво в галузі освіти й науки з 62 країнами світу.

З метою встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені й вчені звання, що видаються в Україні й за кордоном, дотримання міжнародних принципів визнання документів про освіту укладено міжурядові догоди з 17 країнами світу (Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Китай, Лівія, Молдова, Перу, Росія, Румунія, Словаччина, Туркменістан, Угорщина, Узбекистан).

Однак, найбільш важливою є Угода про науково-технічне співробітництво між Україною та Європейським співтовариством, яка надає можливість інтегрувати вітчизняну науку в загальноєвропейський науковий простір.

Усього на сьогодні розроблено й передано на узгодження до зарубіжних країн близько 90 проектів міжурядових і міжвідомчих угод, третя частина з яких - це міжурядові догоди про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені й вчені звання

Міністерство освіти й науки України - центральний орган державної виконавчої влади, який здійснює керівництво в сфері освіти й науки. Міністерство бере доля у визначенні державної політики в галузі освіти та науки й здійснює її реалізацію, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти освіти, встановлює державні стандарти знань з шкірного предмету, визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти та наукових установ, забезпечує зв'язок з навчальними заставами та державними органами освіти інших країн з питань, що входять до його компетенції.

Міністерство активно працює й готується вступити до Болонського процесу в 2005 році. Міністерство розробляє проекти положень про запоклажі освіти, проводити акредитацію вищих та професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, видає їм ліцензії та сертифікати, формує й розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, розробляє умови прийому та здійснює керівництво заставами освіти, контроль за виконанням законодавчих актів в усіх типах навчальних закладів незалежно від форм власності й підлеглості. Забезпечує випуск підручників, навчальних посібників, методичної літератури. Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. Акти Міністерства освіти й науки України, прийняті в межах його повноважень є обов'язковими для міністерств і відомств, Яким підпорядковані навчальні заклади.

Науково-методична діяльність навчальних закладів та інших освітніх структур координується Науково-методичними центрами середньої освіти, професійно-технічної освіти, вищої освіти Міністерства освіти й науки України. Виконавська структура апарату міністерства складається йз департаментів, управлінь та відділів.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Педагогічна технологія
Припустимо, є деяке уявлення про знання, уміння, ціннісні орієнтації, які повинні бути засвоєний учнем в кінці деякого періоду навчання. Їх відбір, тобто визначення змісту навчання і його глибини, не ...

Основні шляхи вдосконалення національного виховання
Національне виховання в державі має бути спрямоване на формування у молоді світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих надбань вітчизняно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com