Професійно-технічна освіта

Сторінка 1

Особливу роль відіграє система професійно-технічної освіти, яка органічно пов'язана йз суспільним виробництвом і винна забезпечувати відтворення трудових ресурсів держави. Сьогодні в Україні діє 937 професійно-технічні навчальні запоклажі, з яких 251 готують робітничі кадри для промисловості, 229 - для будівництва, 297 - для агропромислового комплексу, 160 - для сфери послуг. З метою формування ступеневої професійно-технічної освіти, підготовки висококваліфікованого робітничого потенціалу, перенавчання працюючих робітників на нові технології та роботові з новими матеріалами створено 173 вищих професійних училищ та центрів професійно-технічної освіти, 428 професійних ліцеїв, що здійснюють підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємких професій. Отримують освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" близько півмільйона осіб, 65 відсотків з яких отримують повну загальну середню освіту. У всіх типах навчальних закладів загалом було охоплено понад 500 тисяч чоловік.

Одним із вирішальних факторів становлення професійно-технічної освіти є її кадрове забезпечення. Сьогодні в системі працює 49,7 тисяч педагогічних працівників, з них 23,5 тисяч майстрів виробничого навчання та 17,5 тисяч викладачів.

За участю Європейського фонду освіти та країн-донорів в Україні сьогодні реалізується міжнародний проект "Реформування професійно-технічної освіти В Україні". До реалізації проекту залучені професійно-технічні навчальні заклади м.Києва, Вінницької, Львівської, Закарпатської та Одеської областей у секторах сільського господарства, транспорту (міжнародні перевезення), туризму, сфери послуг, готельного господарства.

Проводитися робота над інтеграцією професій, скорочення їх чисельності до 350-400 найменувань. Розпочато пілотну розробку державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій та їх відповідне методичне забезпечення.

Вища освіта є могутнім фактором розвитку духовної культури українського народу, відтворення продуктивних сил суспільства. Ця складова гуманітарної сфери спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної й професійно-практичної підготовки особистості, формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.

Суттєво реформується мережа вищих навчальних закладів. Значна частина вищих навчальних закладів передається до сфери управління Міністерства освіти й науки України. Нині система вищої освіти нараховує 966 вищих навчальних закладів І-І рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети), з їх 670 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, у тому числі 586 державної форми власності та 84 інших форм власності. Загальна чисельність студентів таких закладів становить 593 тис., або в розрахунку на 10 тис. населення -125 осіб.

Мережа вищих навчальних закладів ПІ-ІУ рівнів акредитації налічує 339 закладів, у тому числі 235 державної форми власності й 104 - недержавної форми власності. Серед їх функціонує 141 університет, 63 академії, 135 інститутів. Зазначимо, що усі ці типи вищих навчальних закладів за своїм статусом відповідають статусу європейських університетів.

Статус національного має 82 вищих навчальних закладів. Мережа забезпечує навчання 387 студентів на 10 тис. населення. В університетах, академіях, інститутах навчається 1,8 млн. студентів. Підготовка фахівців з вищою освітою в Україні здійснюється за 76 напрямами, що включають майже 600 спеціальностей.

Навчально-виховний процес і науково-дослідницьку діяльність у вищій школі ведуть 90,5 тисяч викладачів, серед них 7,9 тис. докторів та 42,2 тис. кандидатів наук, 7,5 тис. професорів і 31,6 тис. доцентів. У вищих навчальних заставах діє розгалужена мережа аспірантури й докторантури.

Систему післядипломної освіти складають майже 600 навчальних закладів. Щорічно в них навчається понад 330 тис. фахівців, у тому числі біля 30 тис. отримують другові вищу освіту.

Прагнучи статусу розвиненої, Україна сприяє й всіма заходами підтримує розвиток освіти, зростання інтелектуального потенціалу суспільства. У контексті стратегічного значення для вищої школи України буде мати приєднання до Болонської декларації, яку передбачається реалізувати в 2005 році.

Протягом 2003 - 2004 років бачено за державне фінансування для студентів вищих навчальних закладів 111 назв підручників і навчальних посібників накладом 548712 тис. прим. Для середньої школи протягом 2003 - 2004 років бачено 316 назв підручників і навчальних посібників накладом 22,6 млн. примірників.

Усвідомлюючи роль міжнародної співпраці та необхідність широкої інтеграції до світового науково-освітнього простору Міністерство освіти й науки України приділяє зазначеному напрямку діяльності особливу увагу й постійно розширює та вдосконалює нормативно - правову базу міжнародного співробітництва.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Класно-урочна система. Її модернізація
Як індивідуальна, так і індивідуально-групова форма організації навчання вже в кінці XVI — на початку XVII століття не задовольняла потреби суспільства як у кількісному, так і в якісному плані підгот ...

Робота соціального педагога з батьками, які мають низький морально-культурний рівень
Головне завдання школи, соціально-психологічної служби - компенсувати недоліки сімейного виховання, духовно-культурного розвитку дитини, враховуючи її індивідуально-психологічні особливості, залучати ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com