Явище Освіти як підсистема ІС Наука та інструмент організації розумного

Сторінка 1

Розвиток освіти в Україні невід'ємно пов'язаний із становленням української держави. Освіти покликана формувати творчу особистість, розвивати її таланти, розумові та фізичні здібності, виховувати високі моральні якості, збагачувати інтелектуальний потенціал українського народу, забезпечувати соціально-економічну та духовну сфери кваліфікованими фахівцями.

За роки незалежності України створена нова законодавча та нормативно-правова база функціонування освітньої галузі, системно здійснюється реформування та модернізація її структури, змісту, форм та методів навчання, удосконалюється управління заставами освіти на основі принципів гуманізму та демократії.

Докорінні зміни в системі освіти визначаються стратегією випереджувального інноваційного розвитку й відбуваються в контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності. Сьогодні в Україні в цьому напрямі здійснюють практичні заходь, зокрема організовано широке впровадження в освітню галузь принципів Болонського процесу. Освіта в Україні має розгалужену структуру: від дошкільних навчально-виховних закладів до університетів, академій, інститутів, коледжів. На сьогодні мережа включає 40,9 тисяч навчальних закладів у тому числі: 15,3 тисячі дошкільних, 20,9 тисяч загальноосвітніх, 1,5 тисячі позашкільних, 957 професійно-технічних та 966 вищих навчальних закладів І-І рівнів акредитації.

Відродження, розбудова й реформування національної системи освіти - найважливіша складова суспільного, економічного життя країни, необхідна умова її матеріального розвитку. Метою державної освітньої політики України є всебічний розвиток особистості, її талантів, розумових і фізичних здібностей, формування свідомої громадянської позиції, спрямованої на збереження та примноження цінностей національної культури й громадянського суспільства. На досягнення поставленої мети спрямована й система загальної середньої освіти, яка забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, формування загальної моралі, засвоєння необхідного обсягу знань про природу, Людину, суспільство, культуру та виробництво.

Обов'язковою первинною складовою системи безперервно є дошкільна освіта. Нині в Україні функціонує 14900 дошкільних закладів, у яких навчається й виховується 96977 дітей, що становить 48% від загальної кількості дітей дошкільного віку.

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" набувають поширення інтеграційні процеси в цій галузі освіти. Так, в Україні налічується 1565 навчально-виховних комплексів "Школа - дитячий кіш" їз контингентом 64 тис. дітей. Триває процес створення нових типів дошкільних навчальних закладів: художньо-естетичного, фізкультурно-оздоровчого, гуманітарного та інших напрямків.

В Україні проводитися різнопланова робота щодо повного охоплення "навчанням усіх дітей шкільного віку. У країні діє 20605 загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, у яких здобувають загальну середню освіту 5,2 млн. учнів.

Предметом постійної уваги є забезпечення доступу до якісної освіти, утримання, навчання й виховання дітей сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків і дітей з особливими потребами. З цією метою зростає кількість спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків, навчальних закладів компенсую чого типу тощо.

За оцінками міжнародних експертів на сьогодні Україна є прикладом для наслідування іншими країнами Європейського співтовариства щодо задоволення освітніх проблем національних меншин. В україні функціонує мережа загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчально-виховний процес здійснюється російською, угорською, румунською (молдавською), кримськотатарською та польською мовами, а саме: функціонують 1594 школи з російською мовою навчання, 69 - угорською, 94 - румунською, 9 - молдавською, 14 - кримськотатарською, 4 - польською. Окрім того, функціонує 2140 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчання здійснюється двома й більше мовами, зокрема: українською й російською - 2068 (1168214 учнів); українською й угорською - 30 (9332 учнів), українською й румунською - 8 (2949 учнів); українською й молдовською - 3 (1320 учнів); українською й польською - 2 (1082 учні).

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Історія форм організації навчання
Доцільність застосування тої чи іншої форми визначається конкретною дидактичною метою, змістом і методами навчальної роботи. Історія розвитку школи знає різні системи навчання: індивідуально-групова ...

Методичні рекомендації що до оптимізації організації здорового способу життя підлітків
Основними методичними рекомендаціями, які на нашу думку будуть оптимізувати процес організації здорового способу життя можуть бути наступні 3) розвивати готовність людини до вирішення проблем, у подо ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com