Наука як інструмент організації ШIС

Сторінка 2

Новий рівень організації людини як перш за всі представника живого проявлявся в новій здібності - створювати не тільки об'єкти-свої копії, Алі й моделювати нові. Протягом еволюції людині відкривались законі організації відсталого, і вона розпочала моделювати такі об'єкти, яких у ПІС не існувало. Об'єднання людей у колективи та моделювання нових об'єктів призвело до утворення штучної інформаційної системи (соціуму). ШІС - це сукупність об'єктів та взаємодій, спрямованих на збереження системної програми. Саме ШІС став Тім середовищем, де інформаційні взаємодії між людьми як системами сприяли моделюванню речовини та організації нової системи - Розумного. Еволюція ШІС та людини, а отже й матерії відбувалася завдяки постійним винаходам нових засобів інформаційних взаємодій - від мови та писемності до комп'ютерного та космічного зв'язку та удосконаленню процесу обміну інформацією.

На сучасному етапі розумність людини проявляється в умінні правильно визначити структуру цілей свого життя та відповідним чином організувати собі на усіх рівнях активності (біологічній, інтелектуальній та соціальній) для цих цілей. Головним інструментом самоорганізації виступає вміння інтегрувати усі варіанти досвіду людей та моделювати на їх підгрунті нові способи життєдіяльності. Головною умовою самоорганізації людини є свідомість. Вона базується на сукупності якостей особистості людини (пам'яті, уваги, уяви, логічного мислення та волі). Прояв цих якостей відбувається поетапно й здійснюється під година навчання. Навчання - це один з процесів системи освіти, яка є формою інформаційних взаємодій у сучасному суспільстві.

Прояв їх чи інших якостей особистості відбувається під година навчання за різними моделями освіти. Прояв пам'яті та уваги забезпечується взаємодією між учнем та вчителем згідно принципів традиційної моделі навчання. Уява - це результат запам'ятовування та утримання великої кількості інформаційних відомостей. Вона проявляється також під година класичних взаємодій учень-вчитель, однак реалізовується й підтримується моделями освіти інформаційного суспільства, зокрема - дистанційною. Прояв логічного мислення є результатом користування великою кількістю інформаційних джерел, вмінням аналізувати та прогнозувати особистісний стан та стан суспільства. Такі вимоги висуває до учня дистанційна форма навчання за розумів контролю кінцевого результату чителем. На базі синтезу традиційної та дистанційної систем освіти організована Болонська система. Вона вимагає від учня вольової організації усіх своїх вольових якостей, що виявляться в самостійній постановці цілей навчання та самостійному контролі власного ритму споиванні та реалізації знань.

Таким чином, для розвитку усіх особистісних якостей людини, їй необхідно з дитинства відчути організацію усіх моделей навчання. Постає необхідність у розробці змішаної системи навчання, яка поєднує елементи класичної моделі (традиційної), дистанційної та Болонської в різних пропорціях відповідно до періоду (молодша школа, середня, старша, професійна та вища освіта). У цьому полягає актуальність тими дипломного проекту.

Головною метою дипломного проекту є наукове обґрунтування упровадження в загальноосвітній цикл шкіл змішаної системи навчання та розробка елементів дистанційної форма для Школа комп'ютерної майстерності.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Рекомендації щодо соціально-психологічної профілактики девіантної поведінки дітей молодшого шкільного віку
Виховання як цілісна система організації життєдіяльності особистості буде ефективним у досягненні мети: розвитку моралі, мотивації, характеру особистості, формуванні навичок загально прийнятної повед ...

Функції і задачі контролю
Функції контролю досить різноманітні та багатоаспектні. Вони, являючись компонентом процесу навчання, класифікуються згідно тієї ролі, яку вони виконують в цьому процесі у співвідношенні з діяльністю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com