Наука як інструмент організації ШIС

Сторінка 1

Еволюція та прогресування людини завжди стимулювалось спробою пізнати закономірності навколишнього середовища та визначити своє місце й значення в ньому. Якщо Людина знаходила (чи знаходить) відповідь істинну, - вона вступала в гармонію співіснування з середовищем. Якщо ні - вона продовжувала шукати, передаючи свої пошукові досягнення нащадкам. Так організовувалось суспільство та штучна інформаційна система (соціум). У ХХІ столітті пошуку правильних відповідей присвячена діяльність не лише окремих індивідів, а вже усієї соціальної спільноти (на рівні союзів, корпорацій, держави). Провідну роль у розробці нових концепцій організації світу та місця людини в ньому відіграє ІС Наука.

Людей об'єднує ті, що більшість з їх сприймає світ у вигляді матеріальних об'єктів, які впливають один на один та змінюються. Такий спосіб сприйняття закладається людині в дитинстві, під година перших виховних заходів. Сучасні наукові дослідження й висновки доводять, що матерія, у вигляді якої Людина сприймає світ, досягла у своєму розвитку третього рівня, а саме - рівня Розумності. Однак основою усьому є сонячна енергія. Саме випромінювання Сонця є головною умовою нашого повноцінного існування. З нього розпочалась еволюція. На певному етапі потік мікро частин атома переорганізувався таким чином, що утворилися хімічні мікроелементи, які стали "будівельним матеріалом" усієї матерії. Утворилася відстала речовина. Мікроелементи відсталого стали першими об'єктами, між якими розпочали відбуватись взаємодії.

Взаємодії між об'єктами відбуваються на двох рівнях - першому, фундаментальному та іншому, більш високого порядку. Фундаментальні взаємодії полягають в обміні енергією. Смороду підпорядковуються закону збереження енергіі та відбуваються за принципом "скільки один об'єкт передавши енергії іншому, стільки інший прийняв, і навпаки". Такі взаємодії носять назву симетричних.

У процесі взаємодій більш високого порядку об'єкт-приймач набуває нового стану не лише через отримання енергії, Алі й деякої субстанції - інформації. Причому об'єкт-передавач її не втрачає. Такі взаємодії називаються несиметричними або інформаційними.

Інформаційні взаємодії між мікроелементами (наприклад, каталітичні), сприяли утворенню більш складних структур, які згодом проявилися в появі таких систем відсталого, як каміння, ґрунт, вугілля, нафта, залізна руда, крейда, пісок тощо. У цих системах постійно відбуваються трансформації на мікро рівні - на суб'єктивному, Алі об'єктивно смороду проявляються через дуже великий часовий проміжок. Тому мі кажемо, що моделювання відсталого відбувається повільно. Однак на певному етапі в середовищі мікроелементів, що утворюють воду, моделювання привело косне до переходу на новий енерго-інформаційний рівень - виникнення живого. Живе відрізняється від відсталого перш за всі швидкістю моделювання, та, по-другу, здатністю "повторювати собі" у новому об'єкті.

Якщо об'єднання елементів стабільно існує в новій "об'єднаній" формі (інформаційній системі) протягом тривалого години, розпочинають проявлятися якості, притаманні вже не окремим об'єктам, а усій системі вцілому. Іншими словами, - проявляється системність нового рівня. При цьому взаємодії розглядаються вже не між елементами системи, а між самими системами Моделювання живого розвивалось шляхом ускладнення біологічних структур, утворення багатоклітинних організмів. При цьому головним проявом прогресивного розвитку систем речовини є ускладнення інформаційних процесів.

Узгодженість подальшого моделювання відсталого та набагато активнішого моделювання живого призвело до організації природної інформаційної системи - ПІС. Системність ПІС виявляється в чітко організованому ритмі взаємних трасформацій об'єктів - кругообігу речовин, змін сезонів, загальному балансу флори та фауни. Як елемент живого з'явилась Людина. Перші періоди її розвитку - це узгоджене з іншими елементами (природними явищами, флорою, фауною) існування в природній інформаційній системі. Однак системність усієї ПІС стало благоприємним середовищем для прояву в людині нового енерго-інформаційного рівня матерії - рівня Розумної речовини. Це не відбулося одразу. Однак наявність такого потенціалу в людей спричинило їх подальшу еволюцію через об'єднання та здійснення енергетичних й інформаційних взаємодій.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Дидактичні ігри на уроках образотворчого мистецтва
Палітра осені. Мета: розвивати зорову пам’ять, формувати знання з кольороведення (назви кольорів, які кольори слід змішувати, щоб отримати певний колір); удосконалювати навички роботи пензлем. Матері ...

Аналіз психолого-педагогічної літератури з екологічного виховання молодших школярів
Екологічна освіта – порівняно нова галузь педагогічної теорії та практики. Вона має забезпечувати реалізацію принципових загально-дидактичних положень, таких як системність і систематичність, наступн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com