Переспективи для студентів

Сторінка 1

Стан речей складовою системи ЕСTS – гармонізованою системою оцінки знань – виглядає інакше. Оцінка знань за стандартом ЕСTS можлива здійснюється за літерами від А до F: оцінка А відповідає отриманій в українському вузі "п'ятірці", B і З – оцінці нашій "добре", D і E – "задовільно”, це прохідні оцінки. Оцінка F не є прохідною, а студент має скласти іспит з предмета в наступну сесію.

Правила такі, що оцінки А в системі ЕСTS гідні тільки 10% кращих студентів академічної групи. На добрі оцінки (B і З) можуть розраховувати наступні 25% і 30% успішних студентів. Прохідні задовільні оцінки одержують 25% і 10% студентів, що залишилися.

Студент українського університету – учасника “болонського процесу” вже зараз може розраховувати на отримання додатку до диплома, в якому традиційні оцінки дублюватимуться оцінками за системою ЕСTS.

Передбачається, що цей додаток до диплома може допомогти нашим студентам з працевлаштуванням за кордоном. Проте поки що більш реальним видається продовження освіти в магістратурi одного з європейських університетів або проходження стажування за програмою міжвузівського обміну. Система ЕСTS може стати в нагоді й за межами Європи, наприклад, у США або Канаді: при продовженні освіти в цих країнах зарахувати "європейські оцінки" набагато легше, ніж українські „відмінно” й „добре”. Додаток до диплома може зацікавити не тiльки тих, хто навчаться за програмою магістратури, а ще й тих, хто має бажання вступити до докторантури одного з європейських університетів.

Разом з тим, для того, щоб посісти місце в магістраті університету однієї з європейських країн, необхідно пройти досить тривалу і складну процедуру узгодження з координаторами українського університету, що випускає, і вузу, який приймає. Координатори програм у межах “болонського процесу” мають працювати в кожному вузі – учаснику цього європейського освітнього проекту. Головний координатор вузу забезпечує повноцінну участь вузу в системі обміну студентами. Крім головних координаторів, у вузі мають працювати і факультетські координатори. До сфери їхніх обов’язків входить складання описів навчальної програми факультету, з огляду на її сумісність із вимогами ЕСTS. Факультетські координатори надають консультації студентам, якi збираються виїхати на стажування за кордон, допомагають у виборі вузу, який приймає. Факультетські координатори програм ЕСTS також складають докладний пакет опису факультету. Ці пакети є своєрідним рекламним проспектом факультету, навчатись на якому може зажадати кожний зацікавлений у навчанні іноземний студент. До цього рекламного проспекту входять відомості про факультет, починаючи з поштової адреси й закінчуючи детальним описом обов'язкових і елективних курсів. До цього документа включають також кількість годин, відведених на вивчення кожного курсу, і кількість кредитів, якi можна заробити, якщо вибрати той чи інший курс.

На завершення хотілося б зазначити, що європейські вищі навчальні заклади вважають за необхідне, щоб вища освіта була відповідальною перед суспільством.

На жаль, на Україні сьогодні немає жо_дного вузу, який зможе похвалитися повноцінною участю в “болонському процесі”. В цілому ж використання переваг, що їх обіцяє «болонський процес” українським студентам, – справа найближчого (сподіватимемося) майбутнього.

Хронологія подій болонського процесу

Дата

Місце проведення

Подія

 

25 травня 1998 року

Париж, Франція

Міністри, що представляють Великобританію, Німеччину, Італію і Францію, прийняли Спільну декларацію

 

Березень 1999 року

Веймар, Німеччина

Зустріч генеральних директорів ЄС і керівництва Ради рек­торів європейських країн для обговорення проблем акреди­тації й оцінки у вищій освіті

 

Травень 1999 року

Копенгаген, Данія

Публікація звіту «Тенденції у вищій освіті - 1» на замовлен­ня СКЕ, Конфедерації Рад ректорів країн, що входять у EU, і при фінансовій підтримці ЄС

 

18-19 червня 1999 року

Болонья, Італія

Перша зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту, і прийняття спільної декларації

 

8-10 люто-го2001 року

Лісабон, Португалія

Семінар «Акредитація / Надання законної сили»

 

14-15 лютого 2001 року

Берлін, Німеччина

Національний семінар із питань Болонського процесу

 

16-17 лютого 2001 року

Гельсінкі, Фінляндія

Міжнародний семінар «Університетські ступені короткого циклу»

 

1-3 березня 2001 року

Упсала, Швеція

Неформальна зустріч європейських міністрів, що відповіда­ють за освіту і наукові дослідження

 

2-4 березня 2001 року

Мальме, Швеція

Міжнародний семінар «Транснаціональна освіта»

 

10 березня 2001 року

Антверпен, Бельгія

Семінар фламандського співтовариства з проблем Болонсь­кого процесу

 

10-12 березня 2001 року

Антверпен, Бельгія

Семінар студентів Європи «Втілення в життя Болонської декларації»

 

13-14 березня 2001 року

Белград, Югославія

Національний семінар із проблем Болонського процесу

 

22-25 березня 2001 року

Ґетеборг, Шве­ція

Прийняття Ґетеборзької конвенції конференцією Асоціації національних студентських спілок у Європі

 

29-30 березня 2001 року

Саламанка, Іспанія

Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій, прийняття спільного документа

 

9 квітня 2001 року

Стокгольм, Швеція

Зустріч Групи керівництва в Болонському процесі

 

21 квітня 2001 року

Брюссель, Бельгія

Зустріч Ради Асоціації європейських університетів

 

26 квітня 2001 року

Брюссель, Бельгія

Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу

Квітень 2001 року

Гельсінкі, Фінляндія

Публікація звіту «Тенденції у вищій освіті - II» при фінан­совій підтримці ЄС і ETF

6-8 травня 2001 року

Хальмстад, Швеція

Зустріч генеральних директорів ЄС і керівництва Рад ректо­рів європейських країн

10-16 травня 2001 року

Братислава, Словаччина

Міжнародний семінар і 40-ва зустріч Ради Асоціації націо­нальних спілок студентів у Європі

17 травня 2001 року

Прага, Чехія

Зустріч у розширеному складі групи, що готує рекомендації з Болонського процесу

18-19 травня 2001 року

Прага, Чехія

Зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту

Червень 2001 року

Рига, Латвія

8-а спільна зустріч у рамках мереж ENIC і NARIC і прийн­яття документа «Визнання результатів (навчання) у Болонсь­кому процесі»

5-8 грудня 2001 року

Тампере, Фінляндія

13-а щорічна конференція ЕАІЕ, розгляд питань Болонсько­го процесу

1-2 березня 2002 року

Брюссель, Бельгія

Болонський процес: Зона європейської вищої освіти: перс­пективи і розвиток для сільськогосподарських і зв'язаних з ними наук; компетенція випускників

21-23 травня 2003 рік

Ґрац, Австрія

Друга конференція представників європейських вищих на­вчальних закладів і освітніх організацій

19-20 вересня 2003 рік

Берлін, Німеч­чина

Третя зустріч європейських міністрів, що відповідають за вищу освіту.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Особливості професійної діяльності соціального педагога
Зміст роботи соціального педагога відповідно до кваліфікаційної характеристики визначається її педагогічною спрямованістю. Це означає, що вся його професійна діяльність по суті являє собою комплекс з ...

Моніторинг соціально-педагогічного забезпечення здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітньої школи
Діяльність соціального педагога є дуже важливою у здоров’язберігаючій діяльності школи, тому було проведено дослідження, метою якого було дослідити: рівень підготовки та обізнаність у проблемі здоров ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com