Методичні рекомендації щодо вдосконалення родинного виховання в гімназії

Педагогіка і освіта » Родинне виховання в сучасній сім’ї » Методичні рекомендації щодо вдосконалення родинного виховання в гімназії

Сторінка 2

готовність як до розумової так і до фізичної праці, захисту Вітчизни;

дотримання принципів вселюдської моралі;

свідоме ставлення до зміцнення власного здоров’я;

повагу до Конституції, державної символіки, законодавства України;

високу художньо-естетичну освіченість.

Успішність родинного виховання досягається за наявністю наступних умов: знання батьками своїх дітей; особистого прикладу батьків, їх авторитету, відповідного характеру стосунків у сім’ї та високої педагогічної культури батьків, складовими частинами якої є оволодіння майстерністю виховання в сім’ї, культура спілкування, духовне багатство, етика, любов до дітей. Найкращих педагогічних успіхів досягають у сім’ї ті батьки, які чітко знають виховну мету своїх дій, кінцевий ідеал, до якого прагнуть довести своїх дітей. Завжди домагаються втішних результатів ті батьки, які вміють своєчасно мобілізувати необхідні виховні засоби і вдало та доречно застосувати відповідні виховні методи.

Як показали дослідження, робота педагогів з батьками здійснюється в двох напрямках: з колективом батьків та індивідуально. В арсеналі педагогів багато традиційних форм роботи: загальні та класні збори батьків; колективні та групові консультації, бесіди, лекції, конференції, відвідування сімей учнів, батьківський всеобуч.

У ході дослідження було встановлено суттєвий недолік у здійснення співпраці батьків та школи: батьківські збори все ще проводяться у застарілій формі, організаційні питання відбирають більшу половину часу батьківських зборів, через це багато питань стосовно поведінки та успішності учнів не розглядається. Ми пропонуємо новий вид роботи з батьками, інтерактивну форму проведення батьківських зборів, які проводяться разом з дітьми. Це допомагає більш досконально вивчити особливості взаємин у родині, краще розібратися з проблемами, що виникають у дітей.

Родина для дитини є першоосновою розвитку її як особистості. Духовний вплив батьківського дому забезпечує становлення дитини як майбутнього громадянина незалежної України, формує її національну свідомість.

Центральним осередком педагогізації батьків виступає школа. Головною єднальною фігурою між школою і батьками є класний керівник, який сприяє активізації ролі батьків в організації процесу соціально-виховного впливу на учня, спонукає їх до педагогічної самоосвіти, залучає до навчально-виховної діяльності у школі, корегує виховні зусилля сім’ї, нейтралізує її негативний вплив.

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Робота з неповними сім’ями
За ІІ півріччя 2001 року в Україні зафіксовано більше розлучень, ніж шлюбів. У деяких регіонах вони досягають 60-80 відсотків від кількості взятих шлюбів. 1,5 млн. дітей виховується без батька. У роб ...

Оцінювання курсової роботи
Згідно кредитно-модульної системи підготовки у вищій школі оцінка за курсову роботу з дидактичних основ професійної освіти визначається за кількістю набраних балів студентом за виконання календарного ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com