Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї

Педагогіка і освіта » Родинне виховання в сучасній сім’ї » Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї

Сторінка 2

Дозвіллєва:

Організація раціонального дозвілля сім’ї та окремих її членів. Соціальний контроль у сфері дозвілля;

Задоволення потреб у спільному проведенні дозвілля, взаємозбагачення дозвіллєвих інтересів;

Рекреаційна:

Забезпечення психологічного здоров’я членів сім’ї. Психологічна терапія членів суспільства;

Задоволення потреб індивідів у відпочинку, відтворенні фізичних та психологічних сил;

Емоційна:

Емоційна стабілізація членів суспільства;

Задоволення потреб в особистому щасті та коханні. Емоційна підтримка одних членів сім’ї іншими;

Сфера соціального захисту:

Забезпечення соціального здоров’я членів сім’ї;

Забезпечення соціальної підтримки та захисту одними членами сім’ї від інших. Одержання індивідами психологічного захисту.

Функції сім’ї дуже тісно корелюють з умовами життєдіяльності суспільства в цілому, тому їхній характер, ієрархія, пріоритетність, змістове наповнення може змінюватися залежно від стану суспільства, розвитку його окремих сфер, потреб та вимог певного періоду.

Загальні риси сучасних змін у функціонуванні інституту сім’ї – це індивідуалізація, прагнення незалежності, автономності, зменшення орієнтації на соціальне оточення. Змінюються погляди на репродуктивну функцію сім’ї – протягом останніх десятиріч під впливом демографічних макропроцесів посилюється її суспільна значимість. Суттєво змінилася господарсько-побутова функція як наслідок розвитку соціально-побутової інфраструктури суспільства. Економічні зміни значною мірою вплинули на змістовне наповнення економічної функції, розширили її як суспільне, так і її індивідуальне значення. Під час швидких перетворень у суспільстві зростає також значення та суть функції соціального контролю, емоційної, рекреаційної, соціального захисту. Особливої уваги та аналізу за умов поширення епідемій ВІЛ/Сніду та інфекції, що передаються статевим шляхом, потребує сексуальна функція сім’ї.

Окреме місце посідає виховна функція сім’ї, зокрема з погляду її суспільної значущості. За результатами соціологічного опитування молодих сімей «Молода сім’я в Україні», яке проводить Український інститут соціальних досліджень, переважна більшість респондентів (90%) визначає народження та виховання дітей основними функціями сім’ї.

На виховну функцію сім’ї в сучасних умовах негативно впливають послаблення родинних зв’язків, зменшення у батьків можливостей щодо спілкування і контролювання дітей, значна зміна стандартів поведінки, сімейних цінностей протягом життя одного покоління (яскравим прикладом можна назвати той факт, що на Україні, де завжди дуже високо цінувалося цнотство до весілля, в 2002 році прийнятий новий Сімейний кодекс України, в якому легалізується спільне проживання жінки та чоловіка без офіційної реєстрації шлюбу. Такі союзи визнані сім’єю); переоцінка досвіду сімейного життя, зменшення кількісного складу сімей (раніше традиційною була трипоколінна сім’я; на сучасному етапі найбільш розповсюдженою є сім’я, що складається з двох батьків та дітей), зниження можливостей батьківського впливу на дітей в умовах сім’ї, недооцінка ролі сім’ї в житті суспільства і кожної людини зокрема.

Виховання – важливе явище родинного та суспільного життя. Воно виникло в процесі трудової діяльності людей у зв’язку з необхідністю для молодого покоління оволодівати виробничо-трудовим досвідом старших поколінь. Це поняття вживається в теорії та практиці в широкому й вузькому значеннях .

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Процес формування у молодших школярів уміння застосовувати природничі знання у нових навчальних ситуаціях
У результаті аналізу психолого-педагогічної літератури нами встановлено, що ефективність процесу формування в учнів уміння застосовувати знання у новій навчальній ситуації залежить від наступних педа ...

Планування спеціальних засобів спрямованих на підвищення функціонального стану сенсорних систем та їх зміст
На думку ряду фахівців з фізіології, фізичного виховання і спорту формування рухових навичок і розвиток фізичних якостей неможливе без участі сенсорних систем. Молодший шкільний вік є сприятливим пер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com