Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї

Педагогіка і освіта » Родинне виховання в сучасній сім’ї » Функції сім’ї. Виховання в системі функції сім’ї. Мета, завдання та зміст виховання у сучасній українській сім’ї

Сторінка 1

Сучасний погляд на сім’ю інтегрує два основних підходи: аналіз сім’ї як соціального інституту – її роль, функції та механізм взаємодії з іншими інститутами суспільства та вивчення сім’ї як малої групи – характер стосунків між індивідами, з яких складається сім’я.

Перший підхід дає можливість дослідити такі важливі аспекти: яким чином потреби суспільства впливають на характер сімейно-шлюбних відносин та спосіб життя сім’ї; які типи сімей мають вважатися дисфункційними щодо суспільних вимог; як змінюються сімейні норми та цінності за певних соціально-економічних, політичних умов, у різних культурах; чим зумовлюється успішність функціонування сім’ї тощо.

Другий підхід передбачає вивчення динаміки стосунків між членами сім’ї – подружжям, батьками та дітьми, мотиви та причини стабільності сім’ї і її розпаду (зокрема розлучень), характер групової взаємодії, груповий контроль, сімейні цінності, норми та зразки поведінки, рольову поведінку, інтегрованість індивіда в сім’ю, його зацікавленість перебуванням в сім’ї тощо.

Усі функції сім’ї розглядають з двох аспектів: суспільної та індивідуальної функції. До основних функції сім’ї відносять такі:

Репродуктивна :

Суспільні функції: біологічне відтворення суспільства, підтримка та збереження репродуктивного здоров’я;

Індивідуальні функції: задоволення потреби мати дітей;

Виховна:

Формування навичок суспільного життя, соціалізація молодого покоління, забезпечення культурної неперервності суспільства, передача новому поколінню суспільних норм та цінностей;

Задоволення потреб у батьківстві, контактах з дітьми, виховання дітей, самореалізації в дітях; передача життєвого досвіду від старших індивіді до молодших; засвоєння молодими індивідами досвіду старших;

Господарсько-побутова:

Забезпечення фізичного здоров’я членів суспільства; забезпечення догляду за дітьми та створення необхідних умов їхнього розвитку;

Одержання господарсько-побутових послуг одними членами сім’ї від інших;

Економічна:

Економічна підтримка неповнолітніх та непрацездатних членів суспільства; створення можливостей забезпечення зайнятості членів суспільства через сімейну економічну діяльність;

Одержання матеріальних засобів одними членами сім’ї від інших; можливість професійної реалізації членів сім’ї у сімейному бізнесі, сімейних підприємствах, інших видах сімейної економічної діяльності;

Сфера первинного соціального контролю:

Моральна регламентація поведінки членів сім’ї у різних сферах життєдіяльності, а також відповідальності і зобов’язань у відносинах між подружжям, батькам і дітьми, представниками старшого і середнього поколінь;

Формування та підтримка правових і моральних санкцій за незалежну поведінку і порушення моральних норм взаємовідносин між членами сім’ї;

Сфера духовного спілкування:

Розвиток особистості і кожного члена сім’ї. Збереження та розвиток духовного потенціалу суспільства;

Духовне взаємозбагачення членів сім’ї. Зміцнення дружніх основ шлюбного союзу. Забезпечення реалізації духовного потенціалу особистості;

Соціально – статусна:

Отримання та надання певного соціального статусу членам сім’ї. Відтворення соціальної структури суспільства. Забезпечення стартових можливостей молодого покоління;

Задоволення потреб у соціальному просуванні. Реалізація соціально-статусних амбіцій одних членів сім’ї через інших;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань
Аналіз базових знань включає декілька аспектів діяльності викладача і проводиться як перед початком вивчення нового навчального курсу (ввідний контроль), так і перед вивченням кожній з тем(поточний к ...

Характер та об'єм навчальних матеріалів, присвячених мистецтву України ХVII – XVIII ст
Методична система викладання художньої культури спрямована на розвиток таких якостей учнів, як ініціативність, самостійність, креативність, критичність. Для цього пріоритет має надаватися особистісно ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com