Педагогічна технологія

Сторінка 2

Весь цей процес повторює процес моделювання, унаслідок чого і метод отримав назву модельного. Не виключено, що закриваючи від учня різні елементи схеми разом з початковими умовами, ми отримаємо різновиди модельного методу, наприклад, модельно-евристичний.

Матриця різноманітності форм

Отже, ми можемо отримати таблицю класифікації методів навчання:

Застосовувати кожний метод навчання можна в різних організаційних формах. Якщо відомі форми організації уроку виписати по термінах прямокутної таблиці, а по стовпцях розташувати п'ять методів навчання, ми отримаємо так звану матрицю різноманітності форм.

Вчитель, охочий оцінити свою різноманітність, може, не одурюючи себе, поставити хрестики в тих клітках, які, на його думку, відповідають методам і формам, ним освоєним, знаходяться в його активному арсеналі. Наприклад, якщо вчитель уміє проводити класичний семінар, то може відзначити відповідну клітку (Семінар, ОИ), оскільки класичний семінар проводиться пояснювально-ілюстративним методом. Якщо ж він упевнено проводить на уроках ділові ігри (наприклад, його коник – урок-пресс-конференція), то відзначити клітку (Семінар, М), оскільки ділова гра – це не що інше, як модельний метод. Розставивши таким чином хрестики, вчитель побачить, над чим йому можна і потрібно тепер попрацювати, а це дозволить скласти індивідуальну програму самоосвіти, здійснювати цілеспрямований пошук професіонально значущої інформації.

Клітина в матриці відзначена, якщо її вказали більше п'ятдесяти відсотків опитаних. Оскільки в класифікації методів немає одноманітності, то в подібних обстеженнях треба робити зусилля по уніфікації мови. У зв'язку з цим нелишне помітити, що в кожній з шкіл дослідження проводилося відразу після того, як автор цієї статті прочитав на педраді лекцію "Системний підхід до педагогічної технології", унаслідок чого термінологія була прийнята вчителями і вони могли порівняти свої уявлення з продемонстрованими прикладами з різних наочних областей. Нижче показаний типовий набір з арсеналу масового вчителя:

Форма/Метод

ОИ

ПГ

Е

ПБ

М

Розповідь

Х

Х

Бесіда

Х

Х

Лекція

Х

Семінар

Х

Семінар-Практикум

Практикум

Практична робота

Х

Лабораторна робота

Х

Х

Екскурсія

Х

Х

Х

Консультація

Самостійні роботи

Х

Х

Х

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Аналіз ефективності туристсько-краєзнавчої діяльності та рекомендації щодо її організації з метою у профілактики деривації та гуманного розвитку особистості
Формування системи розвитку цінностей особистості, гуманістичних цінностей підлітків зокрема – це складний процес, що включає цілу низку перетворень, адже для того, щоб норми, які включені в суспільн ...

Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі
Багато дослідників розглядають сутність пізнавальної активності учнів як психолого-педагогічну проблему. І.І. Родак звернув увагу на психологічну сторону цього поняття. Автор ставить у пряму залежніс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com