Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню

Педагогіка і освіта » Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах » Експериментально перевірити розроблену методику та дати рекомендації по її застосуванню

Сторінка 1

Велику увагу в дослідженні приділено питанням активізації навчання з використанням нових інформаційних технологій, в основі яких є використання мультимедійних технологій. У відповідності до основних факторів і вимог проведення педагогічного експерименту нами були проведені експериментальні уроки (уроки-презентації).

Перший етап включав: аналіз науково-методичної літератури, програм та шкільних підручників; підбір технічного обладнання (наявність комп’ютерна кабінеті); підбір вчителів і контингенти учнів, бесіди з вчителями, учнями; розробка педагогічних програмних.

На другому етапі проводилася розробка методичного апарату і проходив пошуковий етап навчального експерименту у вибраних класах. Результати пошукового етапу експерименту дозволили скоректувати структуру, зміст уроків і практичних робіт, а також питання застосування мультимедійних технологій в навчальному процесі. Конструювалися і формулювалися завдання, відбирався необхідний навчальний матеріал з підручника в комплексі з іншими навчальними засобами.

Третій етап – навчаючий експеримент, в процесі якого проходила експериментальна перевірка методики застосування мультимедійних технологій на уроках вивчення нового матеріалу та проводився аналіз отриманих результатів.

Дослідження проводились у формі експериментальних уроків. В ході експерименту здійснювались педагогічні спостереження, поточний і підсумковий контроль в експериментальних і контрольних класах для перевірки ефективності застосування НІТН. Основним критерієм результативності методики застосування мультимедіа в навчальному процесі ми вважали різницю в результатах проведення практичного заняття школярів експериментальних і контрольних класів. Кількість учнів, які на високому рівні оволоділи необхідними уміннями

1 – дають професійну характеристику менеджера;

2 – аналізують сутність менеджменту;

3 – виконують схематичне планування;

4 – презентують бізнес-план.

Діаграма яскраво демонструє, що учні експериментального класу краще оволоділи необхідними знаннями, ніж учні контрольного класу. Різниця між основними показниками становить біля 15%, що переконливо свідчить про ефективність використання мультимедійних технологій. Всі показники експерименту, проведеного в ході навчального процесу, підтверджують якісний вплив застосування комп’ютера і програмного забезпечення. В ході експерименту підтвердилась універсальність мультимедійних технологій і можливість їх застосування для проведення занять і з інших предметів.

Проведені дослідження дозволяють сформулювати такі висновки: Аналіз психолого-педагогічних, методичних джерел і практики викладання ОПД в загальноосвітній школі показав, що для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу необхідно удосконалити методику використання НІТН та розробити ефективне програмоване забезпечення для вивчення курсу ОПД на сучасному етапі. В ході проведеного дослідження було виявлено, що одним із методів активізації пізнавальної діяльності учнів, а в результаті підвищення рівня і глибини знань є відеометод, який включає впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання.

Дослідження переконали в ефективності поєднання НІТН з іншими технічними засобами навчання (слайдопроектором, відеомагнітофоном) та демонстраційним експериментом. Дослідження показали, що використання комп’ютера, під час вивчення нового навчального матеріалу з розділу “Економічні основи підприємницької діяльності” в загальноосвітній школі, дало можливість поліпшити навчальний процес і це в свою чергу підвищило зацікавленість учнів до предмету. Дидактичний експеримент довів, що використання комп’ютерної підтримки у вигляді педагогічних наочних розробок, які містять теоретичний матеріал уроку, програмне забезпечення (дискети) на уроках вивчення нового матеріалу є ефективним засобом формування нових знань, умінь та навичок учнів.

Вивчення та аналіз педагогічної та методичної літератури з теми показало, що більшість авторів приділяють зачну увагу вивченню менеджменту з використання мультимедійних технологій.

Також аналіз навчально-методичної літератури та досвіду роботи шкіл приводить до висновку, що навчання учнів, середніх загальноосвітніх навчальних закладів різних типів, відбувається на основі методики, яка базується на пояснювально-ілюстративному та репродуктивному методах, і фронтальній формі організації навчання. Тому на нашу думку, особливу ж увагу необхідно привернути активним методам навчання.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Мислення та його формування в навчанні історії
Мислення – опосередковане та узагальнене відображення людиною дійсності в її суттєвих зв’язках і відношеннях. Розрізняють теоретичне (понятійне і оглядове) і практичне (наочно-образне і наочно-дієве) ...

Розробка і обґрунтування системи позакласних занять у формі годин цікавої математики
Позакласна робота з математики у початкових класах проводиться для того, щоб зацікавити дітей до вивчення цього предмету вже з перших років навчання. Однією з форм цієї роботи є години цікавої матема ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com