Розробка методики вивчення теми «Використання мультимедійних технологій» при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент»

Педагогіка і освіта » Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах » Розробка методики вивчення теми «Використання мультимедійних технологій» при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент»

Сторінка 2

Вважаємо, що мультимедіа-технології як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетенцій учня, насамперед, інформаційної і комунікативної.

Ми виділили наступні особливості даної технології:

- якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

- детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об'єму навчального матеріалу;

- значне підвищення рівня використання наочності на уроці;

- зростання продуктивності уроку;

- зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;

- легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

- встановлення міжпредметних зв'язків.

Даний урок-презентація під час вивчення менеджменту є своєрідними міні-телепроектами, цікавими для учнів, що створений на доступному рівні та має певне змістове та навчальне навантаження. Адже сьогодні телебачення має суттєве значення в нашому житті ми не можемо уявити себе без перегляду телевізійних передач. Діти також є безпосередніми учасниками цього процесу. Тому, одним із визначальних завдань вчителя сьогодні є потреба продемонструвати, застосовуючи сучасні мультимедійні засоби навчання, для здобуття поставленої мети.

Під час вивчення теми «Загальні відомості про менеджмент», коли діти знайомляться із сутністю менеджменту, варто продемонструвати слайди на кожному з яких вказані складові цієї сутності. Шумові ефекти, які супроводжують появу кожного слайда та використання анімації сприяють усвідомленню учнями важливості кожного фрагменту, його значущості у сутності менеджменту.

Вивчаючи дану тему, варто продемонструвати серію слайдів, які характеризують менеджера, це дасть змогу оцінити учням себе, порівнявши риси управлінця зі своїми. Вважаємо, що створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у навчальному. Сучасний розвиток учнів потребує створенню на уроках особливої атмосферу та настрій. За допомогою мультимедійних презентацій, відповідного комп’ютерного забезпечення, учні мають можливість познайомитись зі плануванням менеджменту, організацією підприємства, та значенням бізнес-плану у ході уроку. Дітям варто продемонструвати необхідну інформацію що допомагає зробити навчально-виховний процес цікавим, захоплюючим.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення менеджменту сприяє наступному:

- посиленню мотивації навчання учнів;

- вдосконаленню системи управління навчанням на різних етапах уроку;

- зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної культури учнів;

- підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних технологій;

- демонстрації можливостей комп'ютера не лише як засобу для гри.

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання:

- сформувати мотивацію до навчання взагалі;

- засвоїти базові знання з предмета;

- сформувати навички самоконтролю.

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям.

Відомо (дослідження інституту Євролінгвіст, Голландія), що більшість людей запам'ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам’ятовування до 40-50%. Учні засвоїли в ході уроку: Професійну характеристику менеджера;

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Специфіка індивідуального підходу в педагогічній роботі з важкими дітьми
У сучаснiй педагогiчнiй та психологiчнiй лiтературi знаходимо характеристику двох груп таких дiтей, вiдповiдно до причин, що викликають рiзнi вiдхилення вiд звичайних норм поведiнки. До першої групи ...

Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі
На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих закладах освіти потребує постійного удосконален ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com