Розробка методики вивчення теми «Використання мультимедійних технологій» при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент»

Педагогіка і освіта » Методика використання мультимедійних технологій при вивченні теми "Загальні відомості про менеджмент" у 10–11 класах » Розробка методики вивчення теми «Використання мультимедійних технологій» при вивченні теми «Загальні відомості про менеджмент»

Сторінка 2

Вважаємо, що мультимедіа-технології як найбільш ефективний і багатофункціональний засіб, що інтегрує в собі могутні розподілені освітні ресурси, може забезпечити формування і прояв ключових компетенцій учня, насамперед, інформаційної і комунікативної.

Ми виділили наступні особливості даної технології:

- якість зображення – яскраве, чітке і кольорове зображення на екрані;

- детальне пояснення матеріалу або розгляд лише базових питань теми залежно від підготовленості учнів; коригування темпу й об'єму навчального матеріалу;

- значне підвищення рівня використання наочності на уроці;

- зростання продуктивності уроку;

- зручне пояснення виду роботи з різним приладдям;

- легке усунення недоліків і помилок у слайдах;

- встановлення міжпредметних зв'язків.

Даний урок-презентація під час вивчення менеджменту є своєрідними міні-телепроектами, цікавими для учнів, що створений на доступному рівні та має певне змістове та навчальне навантаження. Адже сьогодні телебачення має суттєве значення в нашому житті ми не можемо уявити себе без перегляду телевізійних передач. Діти також є безпосередніми учасниками цього процесу. Тому, одним із визначальних завдань вчителя сьогодні є потреба продемонструвати, застосовуючи сучасні мультимедійні засоби навчання, для здобуття поставленої мети.

Під час вивчення теми «Загальні відомості про менеджмент», коли діти знайомляться із сутністю менеджменту, варто продемонструвати слайди на кожному з яких вказані складові цієї сутності. Шумові ефекти, які супроводжують появу кожного слайда та використання анімації сприяють усвідомленню учнями важливості кожного фрагменту, його значущості у сутності менеджменту.

Вивчаючи дану тему, варто продемонструвати серію слайдів, які характеризують менеджера, це дасть змогу оцінити учням себе, порівнявши риси управлінця зі своїми. Вважаємо, що створення та використання уроків-презентацій дає максимальний ефект у навчальному. Сучасний розвиток учнів потребує створенню на уроках особливої атмосферу та настрій. За допомогою мультимедійних презентацій, відповідного комп’ютерного забезпечення, учні мають можливість познайомитись зі плануванням менеджменту, організацією підприємства, та значенням бізнес-плану у ході уроку. Дітям варто продемонструвати необхідну інформацію що допомагає зробити навчально-виховний процес цікавим, захоплюючим.

Методика використання мультимедійних технологій у процесі вивчення менеджменту сприяє наступному:

- посиленню мотивації навчання учнів;

- вдосконаленню системи управління навчанням на різних етапах уроку;

- зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної культури учнів;

- підвищенню рівня обізнаності учнів щодо сучасних інформаційних технологій;

- демонстрації можливостей комп'ютера не лише як засобу для гри.

Уроки з мультимедійним супроводом допомагають ефективно вирішувати наступні дидактичні завдання:

- сформувати мотивацію до навчання взагалі;

- засвоїти базові знання з предмета;

- сформувати навички самоконтролю.

Дану технологію можна розглядати як пояснювально-ілюстративний метод навчання, основним призначенням якого є організація засвоєння інформації на основі сполучення навчального матеріалу з його зоровим сприйняттям.

Відомо (дослідження інституту Євролінгвіст, Голландія), що більшість людей запам'ятовують 5% почутого і 20% побаченого. Одночасне використання аудіо- і відеоінформації підвищує запам’ятовування до 40-50%. Учні засвоїли в ході уроку: Професійну характеристику менеджера;

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Розробка начально – технічної документації
Навчально–технічна документація – це метод письмового інструктування, призначена для формування у свідомості учнів міцної орієнтовочної основи дій, по виконанню трудового прийому. Основні види докуме ...

Дидактичні умови формування пізнавальної активності
Щоб процес формування пізнавальної активності був ефективним вчитель повинен створити потрібні умови. Наприклад: - забезпечення внутрішнього прийняття дітьми цілі майбутньої роботи, тобто забезпеченн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com