Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури

Сторінка 3

-в розширенні об'єму теоретичних знань у сфері фізичної культури: про здоров'я і здоровий спосіб життя, про фізкультурно-оздоровчі засоби зміцнення здоров'я;

-в поліпшенні рухової підготовленості;

-в зміцненні здоров'я і підвищенні опірності організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища.

Про наявність даної ефективності говорять позитивні зміни які відбулись у фізкультурно-валеологічній освіченості учнів молодшого шкільного віку, що виражається в появі статистично достовірних відмінностей загальних показників контрольної і експериментальної групи (збільшилися в 1-у класі експериментальної групи на 45,5%, в 2-у класі – на 30,9%).

Також, під впливом експерименту в учнів 1 і 2-х класів істотно збільшився рівень фізичної підготовленості в порівнянні з початковими результатами взагалі і даними контрольної групи зокрема. В даній віковій категорії в експериментальній групі зросло число дітей з високим рівнем розвитку окремих фізичних якостей. Також в експериментальній групі збільшилося число дітей з середнім рівнем розвитку фізичних якостей, що може говорити про досягнення запланованого результату, високого рівня фізичної підготовленості в учнів.

Окрім цього, на основі аналізу показників здоров'я можна сказати про оздоровчу ефективність апробованої методики, що виразилася в більш низьких показниках захворюваності в учнів експериментальної групи. Разом з цим, під впливом експерименту значно збільшилося число дітей, які жодного разу не хворіли і зменшилося число дітей, що хворіли в навчальному році більше 2 разів.

1.Особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку характеризуються:

-збільшенням ступеня прояву властивостей особистості, пов'язаних з руховою діяльністю (фізична підготовленість, рухова техніка, тактична гнучкість) – від 1-о до 2-о класу, пізнавальною діяльністю (глибина знань, допитливість, спостережливість) – від 1-о до 2-о класу, мотиваційно-потребнісною сферою (працьовитість, самокритичність) – в 2-у класі. Проте, щодо соціально-ціннісних (справедливість, товариство, товариськість) і емоційно-вольових властивостей особистості (сміливість, самостійність) спостерігається збільшення в 1-у і зменшення ступеня їх прояву в 2-у класі при Р < 0,05);

-зниженням показників загальної шкільної успішності до закінчення періоду навчання в початкових класах від 4,2 бали в 1-у класі до 3,95 балів у 2-у класі;

-зниженням темпів приросту фізкультурно-валеологічної освіти від 55,5% між 1 і до 15,9% між 2-м роком навчання в початковій школі;

-підвищенням фізичної підготовленості учнів від 1-о до 2-о класу;

-зниженням показників захворюваності у молодших школярів від 1-го до 2-о класу (з 93,1 до 83,4 захворювань на 100 дітей).

3.Співвідношення фізичної підготовленості молодших школярів і прояв ними особових властивостей в процесі фізкультурно-спортивної діяльності показало, що до закінчення навчання в 2 класі, в учнів з високим рівнем фізичної підготовленості, більшою мірою виявляються такі властивостей особистості, як працьовитість, глибина знань, акуратність, фізична підготовленість, самостійність, наполегливість, самокритичність, лідерство, спостережливість, допитливість, а також емоційність, сміливість, товариськість і товариство.

4.Оптимізаційна модель є основою для побудови здоров’язберігаючого навчального процесу з фізичної культури, базується на виявлених закономірностях розвитку молодших школярів і є процентною диференціацією учбового матеріалу залежно від середньогрупових значень захворюваності, шкільної успішності та фізичної підготовленості.

5.Методика гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, спрямована на досягнення оздоровчого ефекту.

Анкета для визначення особових властивостей

Прочитайте уважно перелік особових властивостей підлягаючих оцінюванню. Дайте якісний вираз ступеню розвитку кожної властивості у вигляді бальної оцінки від 1 до 10, кожному учню класу. Бальна оцінка повинна характеризувати ступінь вираженості кожної властивості у фізкультурно-спортивній діяльності учня. Оцінювані властивості: 1 - працелюбність, 2 - прагнення до успіху, 3 - самокритичність, 4 - лідерство, 5 - глибина знань, 6 - допитливість, 7 - спостережливість, 8 - акуратність, 9 - агресивність, 10 -комунікабельність, 11 - дисциплінованість, 12 - справедливість, 13 - товариство, 14 - фізична підготовленість, 15 - рухова технічна підготовленість, 16 - тактична підготовленість, 17 - самостійність, 18 -емоційність, 19 - сміливість, 20 - наполегливість, 21 - відповідальність.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Емпіричне дослідження зв’язку уяви та творчого мислення студентів 2-го курсу спеціальності „Психологія”
В даній роботі проводилось емпіричне дослідження зв’язку уяви, творчого мислення та індивідуальних стилів мислення за допомогою таких методик: 1. Визначення рівня продуктивності уяви. 2. Виявлення ін ...

Особливості рухового навику юних баскетболістів
Динамічний стереотип, що є фізіологічною основою, рухових навичок, по своїй суті припускає діалектичну єдність двох протилежностей. З одного боку, визначення стереотипії, а з іншого - динамізму, мінл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com