Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури

Сторінка 2

У разі змістовної розбіжності теоретичного матеріалу з рухливими задачами, відомості даються компактно на початку уроку і закріплюються виконанням домашнього завдання з вивченої теми. Наступне заняття починається з обговорення домашнього завдання і вивчення нової теми. Наприклад: при проходженні в 2-у класі розділу гімнастики інтелектуальний блок включає такі теми як «Профілактика простудних захворювань», «Профілактика інфекційних захворювань».

Методичною особливістю реалізації методики гармонізації особового розвитку молодших школярів, є облік специфіки викладання учбового матеріалу відповідно до етапів початкового навчання. В 1-у класі вирішення освітніх задач досягається за рахунок освоєння часто змінної інформації, її відтворення і використовування в руховій сфері. Засоби інтелектуального блоку, як і оздоровчого, поєднуються з руховим блоком. Окрім цього, теоретичний матеріал доповнюється засобами інтелектуального і оздоровчого блоків, вимагаючи від учнів осмисленого сприйняття і рухової реалізації. До 2-го класу в розвитку школярів відбувається поступовий перехід до переважання розумового компоненту над фізичним, який передбачає вдосконалення логічної пам'яті, осмислення матеріалу, що викладається. У зв'язку з цим, в 2-у класі учбові засоби інтелектуального блоку, засвоюються, в основному, окремо від завдань рухового характеру. Наприклад, розглядаються питання про історію розвитку видів спорту, про етику і естетику у фізкультурі і спорті, про роль різних органів в життєдіяльності людини і т.д.

Доповнення вноситься в таку функцію діяльності педагога як контроль навчального процесу школярів. Традиційно вчитель з фізичної культури здійснює контроль фізичної підготовленості учнів, використовуючи контрольне педагогічне тестування. Для реалізації методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, спрямованої на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури, вчителю, крім контролю фізичної підготовленості необхідно здійснити контроль успішності і захворюваності школярів, застосовуючи аналіз педагогічної документації (класного журналу).

Таким чином, особливістю нашої методики є:

1.Облік початкового стану фізичного, розумового компонентів розвитку і здоров'я учнів.

2.Специфічність змісту фізкультурної освіти.

3.Диференційований підхід до планування фізкультурних навантажень на уроці залежно від початкового рівня фізичної підготовленості, шкільної успішності і захворюваності учнів.

4.Спрямованість на досягнення оптимального співвідношення засобів рухового, інтелектуального, оздоровчого блоків в учбовому процесі з фізичної культури.

5.Контроль показників захворюваності, фізичної підготовленості і успішності молодших школярів.

Вивчення особливостей залежності фізичної підготовленості, шкільної успішності і показників захворюваності молодших школярів послужило основою розробленої методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту. Методика характеризується:

а) Змістовною диференціацією програмного матеріалу з фізичної культури з виділенням інтелектуального, рухового і оздоровчого блоків. Руховий блок представлений засобами формування рухових умінь і навиків, розвитку фізичних якостей. Інтелектуальний блок включає теоретичні відомості зі сфери фізичної культури, а також знання використання засобів рухового блоку. Оздоровчий блок складають рухові дії із збереження і зміцнення здоров'я, теоретичні відомості оздоровчого характеру, що спрямовані на формування звичок здорового способу життя;

б) Оптимізаційною моделлю, представленою у вигляді процентного розподілу об'ємів навчальних засобів (від 20% до 60%) рухового, інтелектуального, оздоровчого блоків залежно від початкового рівня фізичної підготовленості, шкільної успішності, здоров'я;

в) Послідовністю дій в організації річного учбового процесу з фізичної культури. Перша дія – оцінка початкового стану фізичного, розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів; друга – вибір певного варіанту динаміки навантаження засобів інтелектуальної, рухової і оздоровчої спрямованості; третя – формуванням змісту навчального процесу.

Результати педагогічного експерименту підтвердили, що використання сукупності прийомів управління навчальним процесом фізкультурної освіти, яка включає визначення оптимального співвідношення фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, розробку оптимізаційної моделі навчального процесу з фізичної культури, уточнення спрямованості і зміст рухового, інтелектуального і оздоровчого блоків навчального процесу виявилося достатньо ефективним. Ефективність проведених заходів щодо реалізації методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів 1-2 класів, що спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в навчальному процесі з фізичної культури виразилася:

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Розробка фрагментів занять інформатики для розвитку творчих здібностей учнів початкових класів
Тема. Логічні закінчення. Мета: розвивати в учнів логічне мислення й увагу; вчити аналізувати вхідні дані й аргументувати свої висновки. Програмне забезпечення: програма «Скарбниця знань». Вимоги до ...

Планування навчального предмету
Одиницею планування, відображеною в навчальних планах будь-яких типів, є навчальний предмет. Навчальний предмет (навчальна дисципліна) є дидактично обґрунтованою системою наукових знань, практичних в ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com