Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Програмно-нормативне забезпечення методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку, яка спрямована на досягнення оздоровчого ефекту в учбовий процесі з фізичної культури

Сторінка 1

Експериментальний варіант методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, який спрямований на досягнення оздоровчого ефекту, в навчальному процесі передбачає диференціювання програмного матеріалу: характеру і об'єму фізичного навантаження, засобів педагогічної дії, залежно від вікових особливостей молодших школярів, а також початкових станів фізичної підготовленості, шкільної успішності, захворюваності.

Методика гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів була розроблена на основі традиційного планування змісту уроків фізичної культури, із спрямованим розвитком рухових здібностей. Дана програма включає розділи: легка атлетика, лижна підготовка, гімнастика, елементи спортивних ігор.

В 1-му класі здійснюється навчання простим вправам на рівні освоєння рухів, формування достатньо широкого кола рухових умінь, розвиток фізичних якостей. До закінчення 2-класу основна спрямованість навчання полягала у формуванні правильних основ рухів (фізичних вправ).

В кожному розділі навчальної програми з фізичної культури, окрім основного рухового, можна виділити також інтелектуальний і оздоровчий блоки. Вирішення освітніх і оздоровчих задач відбувається в процесі фізкультурної діяльності учнів молодших класів (на уроках фізкультури).

В змісті інтелектуального блоку представлений розділ «Рух всередині і навкруги нас» технологічного стандарту, який передбачає формування знань і умінь диференціювати схожість і відмінності в рухових діях по пересуванню людини в просторі; мати уявлення про природні і спортивно-спеціалізовані пересування; різновидах рухових дій і вправ; уміти виділяти фізичні здібності і виконувати вправи, що розвивають їх, знати і уміти користуватися спортивним інвентарем і устаткуванням; знати назви і зміст спортивних та рухливих ігор, спортивних єдиноборств; уміти виконувати рухові дії з видів спорту, визначати їх вплив на розвиток людини та ін.

Зміст оздоровчого блоку складає розділ «Людина і його здоров'я», що передбачає формування знань і умінь по здійсненню основних гігієнічних, загартувальних процедур, умінь розрізняти стани здоров'я і хвороби, пояснювати причину появи негативних станів в організмі, виділяти небезпечні і корисні для здоров'я дії з медичними препаратами, диференціювати продукти харчування по їх цінності для організму людини. Розділ «Правила і норми поведінки людини» (психічне здоров'я) передбачає формування знань і умінь: здійснювати безконфліктну взаємодію в команді, з суперниками, виступаючи як суддя, уболівальник, учасник змагань; виконувати вимоги правил безпечного поводження з інвентарем і устаткуванням, дотримувати запобіжні засоби при заняттях різними видами діяльності; уміти співвідносити власні бажання з вимогами вчителя і інтересами однокласників, правильно вирішувати конфліктні ситуації різного походження, визначати переможця в командних і індивідуальних змаганнях і т.д.

В більшості випадків вивчення матеріалу інтелектуального і оздоровчого блоків оптимально поєднується з руховими задачами уроку, коли передача знань відбувається в процесі рухової діяльності протягом всього уроку, актуалізується при поясненні правил рухливих ігор і їх проведенні, навчанні руховим діям, підведенні результатів і т.д. Наприклад, в розділі гімнастика (акробатика) учбової програми для 2-х класів руховий блок включає виконання елементів акробатики, інтелектуальний блок передбачає освоєння знань про правила взаємоконтролю і взаємодопомоги при виконанні вправ, розглядається питання про прояв рис характеру на заняттях акробатикою. Оздоровчий блок формує знання і уміння з виконання дій, які знімають стому. Розглядається питання про доброзичливі взаємостосунки, а також здійснюється рухове виконання коригуючих вправ по профілактиці порушень постави.

Інтелектуальний блок першого заняття розділу легкої атлетики в 1-у класі включає коротку розповідь про правила поведінки і техніку безпеки на уроках, рухових діях, що входять в легку атлетику, про розминку. Оздоровчий блок першого заняття передбачає розкриття значущості правил поведінки і техніки безпеки на фізкультурі в школі і поза школою, розглядаються правила виконання комплексу гігієнічних процедур в спортивному одязі. Руховий блок представлений виконанням комплексу ранкової гігієнічної гімнастики, навчанням стрибку у висоту з прямого розбігу, рухливим іграми.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Використання ігрового методу як умова навчання гри в баскетбол
Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини. Гру як метод навчання, передачі досвіду старших поколінь молодшим люди використовували в давнину. У сучасній школі для актив ...

Проблеми сучасної освіти
Однією з основних проблем сучасного стану освітньої системи є невідповідність її змісту суспільним і культурним вимогам, рівню розвитку науки, внутрішній логіці самої системи освіти; відсутність дієв ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com