Теоретичне обґрунтовування методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі їх фізичного виховання

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Теоретичне обґрунтовування методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі їх фізичного виховання

Сторінка 1

Низький рівень життя, соціальні потрясіння, погіршення загальнодоступної медичної допомоги, що відзначаються останнім часом, здійснюють негативний вплив на стан здоров'я дітей. Програмно-нормативні документи звертають увагу на доцільність заходів по збереженню і зміцненню здоров'я учнів, формуванню у них потреби до фізичного вдосконалення і здорового способу життя. У зв'язку з цим, особливе значення набуває фізичне виховання.

Дослідження залежності фізичного, розумового компонентів розвитку і показників здоров'я (розділ III) виявило, що менша кількість захворювань співвідноситься з високим рівнем фізичної підготовленості і шкільної успішності в учнів 1-х класів, і з середнім рівнем фізичної підготовленості і шкільної успішності в учнів 2-х класів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, нами була зроблена спроба розробити методику гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури.

Відштовхуючись від результатів попереднього дослідження залежності показників шкільної успішності, фізичної підготовленості і захворюваності молодших школярів, була розроблена методика гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури.

Розроблена методика припускає більш ефективне вирішення задач оздоровчого, освітнього і виховного характеру у сфері фізкультурної освіти молодших школярів.

Руховий блок

Інтелектуальний блок Оздоровчий блок

Рисунок 4.1 Методична схема з'єднання рухового, інтелектуального і оздоровчого блоків в процесі фізкультурного виховання молодших школярів

Основу методики складає диференціація всього змісту навчального матеріалу з дисципліни «фізична культура» по трьох блоках: руховому, інтелектуальному, оздоровчому (рис. 4.1).

Реалізація методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, що спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури припускає не тільки виконання рухових дій, але і включення засобів інтелектуального і оздоровчого блоків (рис. 4.2).

Державний стандарт з фізичної культури

Базова програма з фізичної культури (руховий компонент)

Експериментальна програми (технологічний стандарт фізкультурної освіти)

Блоки

руховий

інтелектуальний

оздоровчий

Розділи

Гімнастика

Легка атлетика

Лижна підготовка

Елементи спортивних ігор

«Рух всередині і навколо нас»

«Людина і її здоров’я»

«Правила і норми поведінки людини»

Засоби

Формування рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей

Теоретичні відомості зі сфери фізичної культури, знання рухового блоку

Рухові дії по збереженню і зміцненню здоров’я, дані оздоровчого характеру, формування звички здорового способу життя

Рисунок 4.2 .

Змістова диференціація навчального матеріалу з дисципліни «фізична культура» при реалізації методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів

Зміст рухового блоку представлений програмним матеріалом з фізичної культури для учнів початкових класів, що є важливим з соціальної і педагогічної точок зору, в соціальному плані це полегшує виконання вимог державного освітнього стандарту і свідчить про досягнутий рівень фізичної культури особистості. В педагогічному плані освоєння базових основ змісту програмного матеріалу дозволяє зробити процес фізкультурного виховання безперервним, полегшує перехід від одного вікового ступеня до іншого, забезпечує адаптацію до різних життєвих умов (перехід з однієї школи в іншу, зміна педагогів і ін.). Руховий блок включає засоби формування рухових умінь і навиків, і розвитку фізичних якостей.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Розподіл матеріалу теми на підтеми та уроки
Тема №25 „Види робіт з інформаційній мережі Internet ” згідно зведено - тематичного плану вивчається двадцять вісім годин. Розподіл матеріалу теми на підтеми використовується для того, щоб учні послі ...

Види самостійних робіт
Самостійні роботи слід класифікувати за декількома дидактичними ознаками, що характеризують різні сторони однієї і тієї ж самостійної роботи. 1. Самостійні роботи розрізняються за їх дидактичною мето ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com