Теоретичне обґрунтовування методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі їх фізичного виховання

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Теоретичне обґрунтовування методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів в навчальному процесі їх фізичного виховання

Сторінка 1

Низький рівень життя, соціальні потрясіння, погіршення загальнодоступної медичної допомоги, що відзначаються останнім часом, здійснюють негативний вплив на стан здоров'я дітей. Програмно-нормативні документи звертають увагу на доцільність заходів по збереженню і зміцненню здоров'я учнів, формуванню у них потреби до фізичного вдосконалення і здорового способу життя. У зв'язку з цим, особливе значення набуває фізичне виховання.

Дослідження залежності фізичного, розумового компонентів розвитку і показників здоров'я (розділ III) виявило, що менша кількість захворювань співвідноситься з високим рівнем фізичної підготовленості і шкільної успішності в учнів 1-х класів, і з середнім рівнем фізичної підготовленості і шкільної успішності в учнів 2-х класів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, нами була зроблена спроба розробити методику гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури.

Відштовхуючись від результатів попереднього дослідження залежності показників шкільної успішності, фізичної підготовленості і захворюваності молодших школярів, була розроблена методика гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури.

Розроблена методика припускає більш ефективне вирішення задач оздоровчого, освітнього і виховного характеру у сфері фізкультурної освіти молодших школярів.

Руховий блок

Інтелектуальний блок Оздоровчий блок

Рисунок 4.1 Методична схема з'єднання рухового, інтелектуального і оздоровчого блоків в процесі фізкультурного виховання молодших школярів

Основу методики складає диференціація всього змісту навчального матеріалу з дисципліни «фізична культура» по трьох блоках: руховому, інтелектуальному, оздоровчому (рис. 4.1).

Реалізація методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів, що спрямована на досягнення оздоровчого ефекту, в учбовому процесі з фізичної культури припускає не тільки виконання рухових дій, але і включення засобів інтелектуального і оздоровчого блоків (рис. 4.2).

Державний стандарт з фізичної культури

Базова програма з фізичної культури (руховий компонент)

Експериментальна програми (технологічний стандарт фізкультурної освіти)

Блоки

руховий

інтелектуальний

оздоровчий

Розділи

Гімнастика

Легка атлетика

Лижна підготовка

Елементи спортивних ігор

«Рух всередині і навколо нас»

«Людина і її здоров’я»

«Правила і норми поведінки людини»

Засоби

Формування рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей

Теоретичні відомості зі сфери фізичної культури, знання рухового блоку

Рухові дії по збереженню і зміцненню здоров’я, дані оздоровчого характеру, формування звички здорового способу життя

Рисунок 4.2 .

Змістова диференціація навчального матеріалу з дисципліни «фізична культура» при реалізації методики гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку молодших школярів

Зміст рухового блоку представлений програмним матеріалом з фізичної культури для учнів початкових класів, що є важливим з соціальної і педагогічної точок зору, в соціальному плані це полегшує виконання вимог державного освітнього стандарту і свідчить про досягнутий рівень фізичної культури особистості. В педагогічному плані освоєння базових основ змісту програмного матеріалу дозволяє зробити процес фізкультурного виховання безперервним, полегшує перехід від одного вікового ступеня до іншого, забезпечує адаптацію до різних життєвих умов (перехід з однієї школи в іншу, зміна педагогів і ін.). Руховий блок включає засоби формування рухових умінь і навиків, і розвитку фізичних якостей.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Вплив інформатизації на освіту та навчання англійської мови
Одним із наслідків інформатизації суспільства і в той же час одним з її умов є формування нового освітнього середовища, інформатизація освіти, яка несе в собі риси современної освітньої революції. Як ...

Навчально-методичний комплекс вчителя світової літератури
"Освітня галузь "мови і літератури" має виняткове значення, оскільки саме через неї формуються світоглядні й ціннісні орієнтації особистості, її загальна культура, вміння спілкуватись ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com