Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів

Сторінка 3

В результаті, більш високі показники фізичної підготовленості спостерігаються як у дітей, що навчаються успішно, так і в тих які погано.

Дослідження залежності показників здоров'я (частоти захворювань і індексу здоров'я) і фізичної підготовленості протягом початкового періоду навчання показує, що для учнів 1-2-х класів із збільшенням рівня фізичної підготовленості зменшується частота захворюваності. З підвищенням рівня фізичної підготовленості відбувається зниження показників захворюваності і збільшення «індексу здоров'я» в учнів 1 і 2-х класів. Так, у першокласників, що мають низький рівень фізичної підготовленості, показник захворюваності складає 150 захворювань на 100 дітей, а «індекс здоров'я» – 0%. В учнів з середнім рівнем фізичної підготовленості показник захворюваності відповідає – 108,6 на 100 дітей, «індекс здоров'я» – 37,1%. З подальшим підвищенням рівня фізичної підготовленості – показник захворюваності знижується до 71% , а «індекс здоров'я» збільшується до 45,2%. Діти, що мають дуже високий рівень фізичної підготовленості, в навчальному році не хворіли.

У другокласників найнижчі показники здоров'я спостерігалися у дітей з дуже низькою фізичною підготовленістю: захворюваність – 183,3, індекс здоров’я (ІЗ) – 0%. З поліпшенням фізичної підготовленості відбувається зростання і показників здоров'я (при низькому рівні фізичної підготовленості захворюваність рівна 25,8 захворювань на 100 чоловік, а ІЗ – 27,8%, при середньому – захворюваність 83,6, ІЗ – 47,8%, при високому рівні фізичної підготовленості: захворюваність – 40,0; ІЗ – 68,0%).

Таким чином, у дітей з підвищенням фізичної підготовленості велика стійкість організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища.

Аналіз залежності показників здоров'я і шкільної успішності молодших школярів виявив, що успішні учні 1 і 2-х класів мають більш сприятливі показники здоров'я. У першокласників з високою і дуже високою успішністю захворюваність відповідає 72,7 і 75,0 захворювання на 100 дітей, а індекс здоров'я – 45,5% і 45,0%. При зниженні успішності погіршується показник захворюваність і індекс здоров'я (у середньо встигаючих учнів було знайдено 100 захворювань на 100 дітей, ІЗ склав – 38,5%, з низкою – відповідно 140,0 і 20%, з дуже низькою – 200,0 і 0%).

Аналогічно розподілилися показники у другокласників: діти, що мали дуже високу успішність менше хворіли протягом навчального року (захворюваність у них рівна 47,1, а ІЗ – 82,3%), у дітей з високою успішністю ці цифри складали 70,0 і 52,5% відповідно, з середньою – 105,0 і 30,0%, з низкою – 14 8,3 і 31,0%.

Аналіз залежності показників захворюваності і шкільної успішності молодших школярів виявив, що кращі показники здоров'я спостерігаються, у більш успішних учнів. Проте, до його закінчення, у міру значного розширення і поглиблення знань, вдосконалення умінь і навиків, в характері залежності показників захворюваності і шкільної успішності відбуваються зміни.

Таким чином, можна припустити, що для досягнення гармонійного фізичного і розумового розвитку молодших школярів, а, отже, і для досягнення високого рівня здоров'я, на початковому етапі шкільного навчання (1-й клас) чинники фізичної і розумової підготовленості грають ведучу роль. На другому році навчання високий рівень здоров'я співвідноситься з середнім рівнем фізичної і розумової підготовленості.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Астрономічна культура – невід’ємна складова сучасної людини
Астрономія, як затверджував відомий історик астрономії кінця 19 ст. О. Буше-леклерк, – «це віра, яка говорить на мові науки, і це наука, яка не в змозі нічим, окрім віри, підтвердити свої принципи». ...

Визначення рівня логіко-математичного розвитку дітей за допомогою спостережень у природі
З раннього віку діти починають спостерігати у природі, засвоювати систему понять різного змісту, у тому числі й поняття про групу однорідних предметів. Дітям цікаво досліджувати у природі, спостеріга ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com