Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів

Сторінка 3

В результаті, більш високі показники фізичної підготовленості спостерігаються як у дітей, що навчаються успішно, так і в тих які погано.

Дослідження залежності показників здоров'я (частоти захворювань і індексу здоров'я) і фізичної підготовленості протягом початкового періоду навчання показує, що для учнів 1-2-х класів із збільшенням рівня фізичної підготовленості зменшується частота захворюваності. З підвищенням рівня фізичної підготовленості відбувається зниження показників захворюваності і збільшення «індексу здоров'я» в учнів 1 і 2-х класів. Так, у першокласників, що мають низький рівень фізичної підготовленості, показник захворюваності складає 150 захворювань на 100 дітей, а «індекс здоров'я» – 0%. В учнів з середнім рівнем фізичної підготовленості показник захворюваності відповідає – 108,6 на 100 дітей, «індекс здоров'я» – 37,1%. З подальшим підвищенням рівня фізичної підготовленості – показник захворюваності знижується до 71% , а «індекс здоров'я» збільшується до 45,2%. Діти, що мають дуже високий рівень фізичної підготовленості, в навчальному році не хворіли.

У другокласників найнижчі показники здоров'я спостерігалися у дітей з дуже низькою фізичною підготовленістю: захворюваність – 183,3, індекс здоров’я (ІЗ) – 0%. З поліпшенням фізичної підготовленості відбувається зростання і показників здоров'я (при низькому рівні фізичної підготовленості захворюваність рівна 25,8 захворювань на 100 чоловік, а ІЗ – 27,8%, при середньому – захворюваність 83,6, ІЗ – 47,8%, при високому рівні фізичної підготовленості: захворюваність – 40,0; ІЗ – 68,0%).

Таким чином, у дітей з підвищенням фізичної підготовленості велика стійкість організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища.

Аналіз залежності показників здоров'я і шкільної успішності молодших школярів виявив, що успішні учні 1 і 2-х класів мають більш сприятливі показники здоров'я. У першокласників з високою і дуже високою успішністю захворюваність відповідає 72,7 і 75,0 захворювання на 100 дітей, а індекс здоров'я – 45,5% і 45,0%. При зниженні успішності погіршується показник захворюваність і індекс здоров'я (у середньо встигаючих учнів було знайдено 100 захворювань на 100 дітей, ІЗ склав – 38,5%, з низкою – відповідно 140,0 і 20%, з дуже низькою – 200,0 і 0%).

Аналогічно розподілилися показники у другокласників: діти, що мали дуже високу успішність менше хворіли протягом навчального року (захворюваність у них рівна 47,1, а ІЗ – 82,3%), у дітей з високою успішністю ці цифри складали 70,0 і 52,5% відповідно, з середньою – 105,0 і 30,0%, з низкою – 14 8,3 і 31,0%.

Аналіз залежності показників захворюваності і шкільної успішності молодших школярів виявив, що кращі показники здоров'я спостерігаються, у більш успішних учнів. Проте, до його закінчення, у міру значного розширення і поглиблення знань, вдосконалення умінь і навиків, в характері залежності показників захворюваності і шкільної успішності відбуваються зміни.

Таким чином, можна припустити, що для досягнення гармонійного фізичного і розумового розвитку молодших школярів, а, отже, і для досягнення високого рівня здоров'я, на початковому етапі шкільного навчання (1-й клас) чинники фізичної і розумової підготовленості грають ведучу роль. На другому році навчання високий рівень здоров'я співвідноситься з середнім рівнем фізичної і розумової підготовленості.

Страницы: 1 2 3 

Нове про педагогіку:

Опис констатувального експерименту з екологічного виховання молодших школярів на уроках математики
Важливим елементом якісного рівня впровадження в навчальний процес математичного моделювання як засобу екологічного виховання молодших школярів є специфічна класифікація, яка сприяє рухові шкільного ...

Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої діяльності
Потреби швидкого економічного оновлення господарства країни, зростання інформатизації суспільства, необхідність використання передових наукомістких технологій висувають перед школою ряд завдань, сере ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com