Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів

Педагогіка і освіта » Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання » Дослідження залежності фізичного і розумового компонентів розвитку і показників здоров'я молодших школярів

Сторінка 2

Таким чином, проведене дослідження підтвердило традиційну схему співвідношення компонентів розвитку і показників здоров'я: діти з високим рівнем фізичної підготовленості володіють більшою стійкістю організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища, яке виражається в низькій захворюваності. У цих же дітей спостерігається і більш високий рівень шкільної успішності.

Далі були досліджені аналогічні співвідношення, залежно від етапів навчання досліджуваного контингенту для систематизації даних, побудови емпіричного розподілу і формування припущення про залежність ознак, було проведено угрупування початкових показників фізичного і розумового компонентів розвитку. З цією метою використовувалася шкала інтервалів. Абсолютні показники шкільної успішності молодших школярів продиференціювали за наступними інтервалами: [4,51-6,0], [6,01-6,5], [6,51-7,9], [8,01-8,5], [8,51-12,0] і позначені як дуже низька успішність, низька, середня, висока і дуже висока успішність (табл. 3.6) .

Таблиця 3.6

Середньостатистичні значення рангових показників успішності учнів 1-2-х класів

п/п

параметри

Ранги

дуже

низький

[4,51-6,0]

низький

[6,01-6,5]

середній

[6,51-7,9]

високий

[8,00-8,5]

дуже високий

[8,51-12,0]

1

х

2,95

3,29

3,84

4,33

4,69

s

0,09

0,16

0,09

0,1

0,12

2

х

2,87

3,3

3,74

4,23

4,67

s

0,08

0,14

0,16

0,16

0,12

Таблиця 3.7

Середньостатистичні значення рангових показників фізичної підготовленості (в балах) 1-2-х класів

п/п

параметри

Ранги

дуже

низький

менше 4

низький

від 4 до 9

середній

від 10 до 15

високий

від 16 до 21

дуже високий

більше 22

1

х

-

8,2

12,66

18,5

22,6

s

-

1,9

1,6

1,4

0,47

2

х

2,79

8,2

12,9

17,85

-

s

0,9

1,3

1,65

1,26

-

Показники фізичної підготовленості, виражені в балах були розподілені таким чином: менше 4 балів – дуже низький рівень фізичної підготовленості, від 4 до 9 балів – низький, від 10 до 15 балів – середній, від 16 до 21 – високий, більше 21 бала – дуже високий рівень фізичної підготовленості (табл. 3.7).

При аналізі залежності показників фізичної підготовленості і успішності молодших школярів за роками навчання можна відзначити поліпшення успішності при підвищенні рівня фізичної підготовленості в 1-2-у класі. Учні демонструють рівнозначне збільшення середнього балу з фізичної підготовленості із зростанням успішності. Так, наприклад, в учнів 1-х класів з дуже низькою успішністю середнє значення фізичної підготовленості склало 10,2 бали, а з дуже високою – 15,7 бали. Диференційований аналіз залежності розумового і фізичного компонентів розвитку показав, що тільки на початкових етапах навчання із збільшенням фізичної підготовленості підвищується успішність. Даний факт відповідає результатам досліджень, де у дитини формування пізнавальних процесів відбувається тим активніше, чим більше вона рухається (пізнає світ через рух). Але, на завершальному етапі, до кінця молодшого шкільного віку, відбувається збільшення індивідуальних відмінностей між дітьми, у більшості виявляються нові здібності, що проявляються ними в придбанні знань, умінь і навичок.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Використання технічних засобів навчання в навчальному процесі
На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків з кожним роком збільшується. Тому традиційна система навчання у вищих закладах освіти потребує постійного удосконален ...

Інтерактивні групові методи навчання та рекомендації щодо їх застосування
Групове кооперативне навчання є одним з провідних у системі інтерактивного навчання, де кожен має допомагати, одержувати допомогу від іншого. Норми спільної групової роботи - це певні правила, які ви ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com