Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

Педагогіка і освіта » Методика проведення інтерактивних уроків з української мови » Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

Сторінка 4

11. Який звук не має парного серед твердих? ([й]).

12. Назвіть шиплячи звуки ([ж], [ч], [ш], [дж],).

13. Назвіть губні звуки ([б], [п],[ в], [м], [ф]).

14. Які приголосні звуки творяться шумом і голосом? (Дзвінкі).

15. Скільки звуків у слові джміль? ( 4[ джм ’ іл]).

16. Назвіть непарний глухий звукові [дж] .([ч]).

17. Завершіть ряд сонорних приголосних звуків:[ м],[ в], [н], [л], …, …, ([р] , [й]).

18.[ о],[а],[ е], [й], [і], [у], - це які звуки? (Голосні).

19. Я називаю звуки. Знайдіть помилку: [ч], [д],[ і], [ю],[ е]. ([ю]).

20. Назвіть парний дзвінкий до звука [ц]. ([дз]).

2. графіка

1. Як називається сукупність букв, розміщених в установленому порядку? (Алфавіт).

2. Що вивчає графіка? (Знаки письма).

3. Скільки букв в українському алфавіті? (33).

4. Правильно назвіть п’яту букву алфавіту. (і).

5. Назвіть останню букву алфавіту.(я).

6. Яка буква окремо не позначає звука? (ь).

7. Які букви завжди позначають два звуки? (я, щ).

8. Визначне, яке зі слів порушує алфавітний порядок?

1) Букет; 2) далекий; 3) гори; 4) з’їзд.

10. Скільки звуків позначає буква ю у слові в’юн? (Два).

11. Наведіть приклад слів, що різняться тільки першими звуками, які на письмі позначаються буквами г і г. (Гніт і гніт, грати і грати…).

12. Яку ще назву, крім алфавіт, мають букви, розташовані в установленому порядку? (Азбука, абетка).

13. Від давніх назв яких літер і якого алфавіту утворено слово «азбука»? («Аз» (А) і «буки» (Б)).

14. Розкажіть алфавіт від букви у до м’якого знака. (У, еф, ха, це, че, ша, ща, м’який знак).

15. Правильно назвіть передостанню букву у слові заєць. (Це).

16. Закінчіть думку: «Розрізняйте звуки і букви! Звуки ми чуємо і вимовляємо. Букви ми …» (бачимо і пишемо).

17. Як називається спосіб швидкого записування за допомогою системи скорочень і умовних знаків? (Стенографія).

18 Як називається галузь промисловості, що займається виготовленням друкованої продукції? (Поліграфія).

19. Розташуйте в алфавітному порядку слова, що починаються однаковою буквою: щоденно, щогодини, щодуху. (Щогодини, щоденно, щодуху).

20. Скільки звуків позначає буква є у слові «ллє»? (Один).

Урок-гра. Значення іменника в морфології української мови

Мета: повторити і закріпити пройдений матеріал; розвивати логічне мислення учнів; виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: повторення і закріплення попередніх знань.

Хід уроку

Клас ділиться на команди. Кількість команд відповідатиме кількості рядів парт у класі (найчастіше 3). Команди обирають самостійно капітана, назву відповідно до теми уроку. За результатами виконаного завдання місця співвідносяться із такими ігровими балами:

1 місце – 5 балів;

2 місце – 3 бали;

3 місце – 1 бал.

Якщо в завданні допущені помилки або не дотримана послідовність, команда не отримує жодного бала.

І тур. Іменник як частина мови

Кожній команді надається чистий альбомний аркуш, на якому написане одне слово-іменник.

Завдання: утворити ланцюжок, у якому кінцева буква ( крім и, ь – тоді береться попередня буква) є початком наступного слова-іменника. Останній гравець повинен створити таке слово, щоб останнє слово-іменник ще й закінчувалося на початкову букву першого наданого команді слова-іменника (закрити ланцюжок). Слова-іменники мають бути загальними , в однині, в називному відмінку. Виграє та команда, яка швидше впорається із завданням. Наприклад: хліб – білка – актор – рама – ананас – салат – трактор – рівчак – кінь – нога – артикул – лікоть – токар – ріг – горох.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Зміст і завдання трудового виховання учнів початкових класів
Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці зумовлюють негаразди для особистості і суспільства. Праця є джерелом і важли ...

Лінгвістичні казки. Будова слова
Жили в одному казковому слові друзі. Звали їх Префікс, Суфікс, Корінь, Суфікс і Закінчення. У кожного з них було своє місце. Якось влітку вирішили вони сходити разом на екскурсію, помилуватися красою ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com