Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

Педагогіка і освіта » Методика проведення інтерактивних уроків з української мови » Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

Сторінка 2

Додаткові запитання

13. Скільки існує всього частин мови?

1) 8; 2) 9; 3) 10; 4) 11.

14. До якого розряду за значенням належить займенник казна в чому:

1) означальні; 2) заперечні; 3) вказівні; 4) неозначені.

15. Іменник Онтаріо належить до:

1) чоловічого роду; 2) жіночого роду;

3) середнього роду; 4) спільного роду.

16. До скількох дієвідмін належать дієслова?

1) До двох; 2) до трьох; 3) не належать; 4) до чотирьох?

17. Як змінюються дієслова наказового способу?

1) За часами і числами; 2) за часами і способами;

3) за числами і особами; 4) за часами і родами.

18. У якому ряду всі слова – числівники?

1) П’ятірка, п’ятеро, п’ятий, п’ять;

2) багато, декілька, сто, тисячний;

3) другий, двічі, двоє, по-друге;

4) другий, одна друга, двоє, двохсотий.

19. Знайдіть правильне продовження речення «Прикметники змінюються…»

1) тільки за відмінками;

2) за родами, числами й відмінками;

3) тільки за числами;

4) за числами та відмінками.

20. Прикметник – це:

1) член речення; 2) розділ науки про мову;

3) самостійна частина мови; 4) службова частина мови.

Запитання для І туру гри (6-Б клас)

1. Правила вимови слів вивчає такий розділ науки про мову:

1) фонетика; 2) графіка; 3) орфоепія; 4) орфографія.

2. Слова засвоєні українською мовою з інших мов, називаються…

1) архаїзмами; 2) історизмами; 3) неологізмами; 4) запозиченими.

3. До самостійних частин мови належать:

1) іменник, прикметник, числівник, займенник;

2) усі, крім прислівника;

3) іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник;

4) прийменник, сполучник, частка.

4. Визначте рід іменника тюль:

1) чоловічий; 2) жіночий; 3) середній; 4) спільний.

5. Знайти іменник, в якому пишеться буква е в суфіксі:

1) пал…во; 2) мар…во; 3) плет…во; 4) міс…во.

6. Іменник біль належить до:

1) першої відміни; 2) другої відміни;

3) третьої відміни; 4) четвертої відміни.

Звертаємо увагу на турнірну таблицю.

7. Прикметник називає:

1) число; 2) предмет; 3) ознаку; 4) дію.

8. Серед поданих слів знайти прикметник:

1) білити; 2) біло; 3) біліючий; 4) білий.

9. На які питання відповідають числівники:

1) Який? яка? яке? 2) чий? Чия? Чиє?

3) котрий? Скільки? 4) хто? Що?

Звертаємо увагу на турнірну таблицю, чи є зміни в групі лідерів.

10. Визначити відмінок поданих числівників: двомастами, п’ятьмастами, сорока, дев’яноста.

1) Родовий; 2) орудний; 3) давальний; 4) місцевий.

11. Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка, роду й числа?

1) Я; 2) мій; 3) він; 4) себе.

12. У якій формі вжиті дієслова у реченні: «Ідеш, і слухаєш, і чуєш рідну землю…» (О. Довженко)?

1) У неозначеній формі;

2) У минулому часі дійсного способу;

3) у теперішньому часі дійсного способу;

4) у майбутньому часі дійсного способу.

Додаткові запитання (якщо є потреба).

13. Яка частина мови серед названих є службовою?

1) Прислівник; 2) прийменник; 3) прикметник; 4) вигук.

14. У якому рядку дібрано правильно фразеологізм – синонім до дієслова «прислухатися»:

1) витріщити очі; 2) хоч у вухо бгати;

3) нашорошити вуха; 4) аж у вухах лящить.

15. Яку дію виражає наказовий спосіб?

1) Наказ; 2) бажану; 3) реальну; 4) можливу.

16 Яку роль виконують без способові дієслова в реченні?

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Функції та структура методів
Методам властиві певні функції. Зокрема, спонукальна функція виступає збудником внутрішнього інтересу до навчання, який формується за допомогою спеціальних прийомів, що викликають прагнення набувати ...

Дослідження стану сучасної астрономічної освіти у загальноосвітніх закладах з точки зору культурологічного підходу
Ситуація, в якій опинилися шкільна астрономія і сучасний стан методики навчання (точніше – дидактики) астрономії, детально аналізувалися по-перше двох розділах дипломної роботи. До вже сказаному можн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com