Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

Педагогіка і освіта » Методика проведення інтерактивних уроків з української мови » Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків з української мови

Сторінка 2

Додаткові запитання

13. Скільки існує всього частин мови?

1) 8; 2) 9; 3) 10; 4) 11.

14. До якого розряду за значенням належить займенник казна в чому:

1) означальні; 2) заперечні; 3) вказівні; 4) неозначені.

15. Іменник Онтаріо належить до:

1) чоловічого роду; 2) жіночого роду;

3) середнього роду; 4) спільного роду.

16. До скількох дієвідмін належать дієслова?

1) До двох; 2) до трьох; 3) не належать; 4) до чотирьох?

17. Як змінюються дієслова наказового способу?

1) За часами і числами; 2) за часами і способами;

3) за числами і особами; 4) за часами і родами.

18. У якому ряду всі слова – числівники?

1) П’ятірка, п’ятеро, п’ятий, п’ять;

2) багато, декілька, сто, тисячний;

3) другий, двічі, двоє, по-друге;

4) другий, одна друга, двоє, двохсотий.

19. Знайдіть правильне продовження речення «Прикметники змінюються…»

1) тільки за відмінками;

2) за родами, числами й відмінками;

3) тільки за числами;

4) за числами та відмінками.

20. Прикметник – це:

1) член речення; 2) розділ науки про мову;

3) самостійна частина мови; 4) службова частина мови.

Запитання для І туру гри (6-Б клас)

1. Правила вимови слів вивчає такий розділ науки про мову:

1) фонетика; 2) графіка; 3) орфоепія; 4) орфографія.

2. Слова засвоєні українською мовою з інших мов, називаються…

1) архаїзмами; 2) історизмами; 3) неологізмами; 4) запозиченими.

3. До самостійних частин мови належать:

1) іменник, прикметник, числівник, займенник;

2) усі, крім прислівника;

3) іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник;

4) прийменник, сполучник, частка.

4. Визначте рід іменника тюль:

1) чоловічий; 2) жіночий; 3) середній; 4) спільний.

5. Знайти іменник, в якому пишеться буква е в суфіксі:

1) пал…во; 2) мар…во; 3) плет…во; 4) міс…во.

6. Іменник біль належить до:

1) першої відміни; 2) другої відміни;

3) третьої відміни; 4) четвертої відміни.

Звертаємо увагу на турнірну таблицю.

7. Прикметник називає:

1) число; 2) предмет; 3) ознаку; 4) дію.

8. Серед поданих слів знайти прикметник:

1) білити; 2) біло; 3) біліючий; 4) білий.

9. На які питання відповідають числівники:

1) Який? яка? яке? 2) чий? Чия? Чиє?

3) котрий? Скільки? 4) хто? Що?

Звертаємо увагу на турнірну таблицю, чи є зміни в групі лідерів.

10. Визначити відмінок поданих числівників: двомастами, п’ятьмастами, сорока, дев’яноста.

1) Родовий; 2) орудний; 3) давальний; 4) місцевий.

11. Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка, роду й числа?

1) Я; 2) мій; 3) він; 4) себе.

12. У якій формі вжиті дієслова у реченні: «Ідеш, і слухаєш, і чуєш рідну землю…» (О. Довженко)?

1) У неозначеній формі;

2) У минулому часі дійсного способу;

3) у теперішньому часі дійсного способу;

4) у майбутньому часі дійсного способу.

Додаткові запитання (якщо є потреба).

13. Яка частина мови серед названих є службовою?

1) Прислівник; 2) прийменник; 3) прикметник; 4) вигук.

14. У якому рядку дібрано правильно фразеологізм – синонім до дієслова «прислухатися»:

1) витріщити очі; 2) хоч у вухо бгати;

3) нашорошити вуха; 4) аж у вухах лящить.

15. Яку дію виражає наказовий спосіб?

1) Наказ; 2) бажану; 3) реальну; 4) можливу.

16 Яку роль виконують без способові дієслова в реченні?

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Лінгвістичні казки. Будова слова
Жили в одному казковому слові друзі. Звали їх Префікс, Суфікс, Корінь, Суфікс і Закінчення. У кожного з них було своє місце. Якось влітку вирішили вони сходити разом на екскурсію, помилуватися красою ...

Класифікація сучасних форм організації діяльності учнів на уроці
В сучасній дидактиці виділяють чотири форми організації навчальної діяльності учнів: • парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем); • групова (вчитель одночасно навчає весь клас); • кооперативн ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com