Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

Педагогіка і освіта » Розробка автоматизованих навчальних систем на основі методики програмованого навчання

Сторінка 3

10. Підсистема обчислень здійснює еталонні обчислення для перевірки правильності відповідей при тестуванні.

11. Підсистема результату призначена для обробки результатів навчання, оцінювання знань учня та видачі результатів на екран дисплею і запису їх в файл результатів.

12. БЗ – база знань, яка містить дидактичний матеріал для підсистеми теоретичних відомостей, а також корегуючу інформацію для машини висновків.

13. СУБЗ – система управління базою знань.

14. БД (база даних) – різнорідна інформація, яку використовує підсистема «Допомога» та машина висновків.

15. СУБД – система управління базою даних, яка забезпечує доступ підсистеми «Допомога» до необхідної інформації з бази даних.

Автоматизований навчальний курс (АНК) подається в виді набору навчальних модулів {M(1),…, M(n)}, кожен з яких розглядає певну тему чи поняття. Сукупність понять, які вивчаються в j-му модулі та система понять, на яких ґрунтується тема цього модуля, утворюють складну ієрархічну структуру, яка зображена на Рис. 4. Вершиною графа, який описує цю структуру, є модуль M(j); на першому рівні ієрархії розміщується система понять C (1, j),…, C (k, j), яка визначає зміст M(j). Кожний з елементів C (і, j), в свою чергу, базується на певній сукупності понять D (1, j),…, D (m, j), які утворюють другий понятійний рівень. В ролі цих елементів виступають деякі елементи С (1, s) (s<j) попередніх навчальних модулів курсу (тобто певні елементи другого рівня j-го модуля одночасно являються елементами першого рівня s-го модуля), а також компоненти системи фундаментальних понять, на яких базується вивчення курсу і які є зовнішніми по відношенню до даного курсу. В залежності від змісту модуля можуть існувати ще декілька понятійних рівнів структури.

Логічна структура програмованого тексту (що може являти собою не лише текстову інформацію, але й графічні, музичні та інші образи), з допомогою якого висвітлюється те чи інше поняття, може бути, в свою чергу, досить складною. Вона містить в собі кілька рівнів деталізації, починаючи з найвищого – інформаційно-довідкового, який розрахований на підготовленого користувача, що в основному освоїв дане поняття. Hа самому нижньому рівні знаходиться найбільш детальна методична розробка навчального матеріалу з великою кількістю прикладів, орієнтована на слабо підготовленого учня.

Виходячи з основних засад зберігання та використання великих інформаційних масивів, схема розміщення багаторівневого програмованого тексту в пам'яті комп'ютера повинна організуватися так, щоб максимально уникнути дублювання при запису інформації. Цю задачу можна розв'язати створивши гіпертекстовий масив, тобто узагальнений текстовий масив, що є деяким логічним об'єднанням підтекстів різних навчальних рівнів.

Дидактична та довідкова інформація, необхідна для навчання на кожному з рівнів, одержується шляхом декомпозиції узагальненого тексту на певні складові. Це означає, що для кожного понятійного вузла навчальної мережі АНК, необхідно побудувати відповідну декомпозиційну функцію, аргументом якої є номер рівня навчання. Позначимо її через D (p, k), де p – номер понятійного вузла, k – рівень навчання в даному вузлі. Ці функції можна розглядати як елементи керування інтерфейсом навчального процесу.

Виходячи з основних принципів програмованого навчання, можемо запропонувати таку послідовність дій розробника АНС. 1. Постановка задачі:

- професійний аналіз навчального матеріалу;

- психологічний аналіз;

- дидактичний аналіз.

2. Розробка структури всіх модулів АНС.

3. Моделювання діалогу «учень-комп'ютер»:

- визначення кроків навчання;

- розробка сценарію діалогу «учень-комп'ютер»;

- формалізація сценарію;

- організація бази знань.

4. Розробка програмного забезпечення АНС.

- створення програмних модулів на одній або декількох вибраних мовах програмування;

- відлагодження програмних модулів на комп'ютері;

- компоновка та відлагодження всієї програмної системи.

5. Апробація АНС.

- перевірка навчального матеріалу та програмного забезпечення на вибраній групі учнів (студентів);

- корекція методичного та програмного забезпечення.

6. Впровадження АНС в навчальний процес та його дослідна експлуатація.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Особливості розвитку рухових здібностей у молодших школярів
Вітчизняні і зарубіжні дослідники в галузі фізичного виховання і спорту констатують, що у віковому розвитку рухових здібностей спостерігається гетерохронність: наявність активного темпу розвитку, пас ...

Прийом посади заступником командира роти з виховної роботи
Держава піклується про виховання кадрів військових вихователів. І це дає свої плоди. У військах служить великий загін досвідчених офіцерів виховної роботи. Їм по силах будь-які завдання, якими б важк ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com