Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі

Сторінка 4

Безперечно, наведена схема є спрощеною, але підказує нам напрями педагогічного впливу на виховання особистості. Рухаючись у пізнавальному просторі: рідний край – моя країна –світ, молода, зростаюча особистість опановує якості, які допомагають їй самоутверджуватись в усіх сферах життєдіяльності. Пізнаючи національну і світову культуру в процесі подорожі, опановує не тільки цінності особистісного характеру, а й громадянські, національні, загальнолюдські. Туристична діяльність в означеному нами змістовному полі сприяє адаптації особистості до певного соціокультурного середовища, до життя в умовах діалогу культур, ринкових відносин, міжконфесійних стосунків тощо

В цілому спираючись на означені змістовні модулі, ми розглядаємо туристську роботу у навчальному закладі як педагогічно організований процес, в якому зростаюча особистість на основі загальних принципів пізнання рухається у своєму індивідуальному розвитку від конкретного до абстрактного, від близького – емпіричного, до віддаленого світового культурного простору, що перебуває за межами безпосередньої чуттєвої сфери. Туристична діяльність при цьому наближає, конкретизує і об’єктивує вплив соціокультурного середовища на розвиток емоційно-вольової, когнітивної і діяльнісної сфери особистості, сприяє формуванню навичок міжособистісного спілкування, розуміння краси і гармонії природи, творіння людського розуму і рук, сприяє бережливому ставленню до фізичного і психічного здоров’я. При правильному педагогічному супроводі безпосереднє сприйняття природи, шедеврів матеріальної і духовної культури виступає потужним мотиваційним фактором, який спонукає до творчої перетворюючої діяльності. Процес краєтворення може і повинен переростати в іншу якість, а саме - в усвідомлену необхідність і здатність облаштовувати рідну землю, власний дім, власне господарство, з обов’язковим збереженням етнокультурного колориту і піднесенням його до загальнонаціонального і світового культурного простору.

Аналізуючи освіту в умовах інформаційних технологій, І.А.Зязюн вказує на кілька функцій культури в сучасному суспільстві. Насамперед - це інформаційна, яка сприяє нагромадженню інформації; когнітивна, що сприяє задоволенню потреби людини у пізнанні об’єктивного світу, перетворювальна, що впливає на розвиток власних пізнавальних здібностей особистості, власного розуміння світу. Важливою є релаксаційна функція, яка проявляється під час проведення подорожей і сприяє компенсації фізичних і психологічних перенавантажень, а також ціннісна (аксіологічна) функція.

Незаперечним фактом сьогоднішнього життя є інформатизація освітнього середовища. Це збільшує можливості учнівської молоді оволодіти знаннями, орієнтуватись у суспільних процесах, у швидкоплинному глобальному інформаційному просторі. Туристична діяльність школярів у контексті сучасних інформаційних технологій може набувати дещо іншої, в порівнянні з традиційною, творчої спрямованості. Учні, користуючись сучасними інформаційними ресурсами, мають необмежені можливості здійснювати віртуальні подорожі, узагальнюючи краєзнавчу інформацію, формувати власні туристичні проекти і презентувати їх за допомогою світової інформаційної мережі. Діалектично єдність реального та інформаційного туризму формує таку сукупність умов, коли особистість, сприймаючи реальну, об’єктивну інформацію, створює з неї віртуальний образ, який при допомозі опосередкованих систем зв’язку стає доступним іншим, світовому співтовариству, включає місцеве (локальне) соціокультурне середовище в національне і загальнолюдське. В духовному вимірі особистість переживає феномен радості та самовизначеності, відчуття творчого злету.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Проблемно-аналітична система навчання
У проблемно-аналітичній системі виробничого навчання виділяються три періоди: 1) спочатку вивчають окремі ситуації та тренуються у виконанні відповідних цим ситуаціям трудових прийомів; 2) вивчають п ...

Виховний захід "Закон і ми"
Мета: Ознайомити учнів схильних до правопорушень, з основними питаннями законодавства щодо підлітків та молоді, з найбільш поширеними прикладами правопорушень серед молоді з метою їх попередження сер ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com