Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Зміст, форми і методи туристично-краєзнавчої діяльності у позакласній роботі

Сторінка 2

Проведені нами дослідження вказують на те, що тривалий час цей напрям позашкільної освіти був спрямований на пізнання змістовних компонентів, які характеризували поняття про рідний край, як малу географічну територію. Вивчались, насамперед, природничий і виробничий компоненти, від специфіки яких в значній мірі залежав зміст діяльності, її політехнічне спрямування. Історія і культура краю вивчалась лише з позицій класової ідеології. З початку 90-х років активізувалась краєзнавчо-пошукова робота у сфері історичного краєзнавства та народознавства. У загальноосвітніх навчальних закладах працювали гуртки юних туристів краєзнавців, які спрямовували пошукову роботу на вивчення історико-культурної спадщини, археології, фольклору і етнографії місцевих народних ремесел і промислів, що відповідало ідеї національного виховання, і в цілому сприяло формуванню національної свідомості зростаючої особистості. Таке змістовне наповнення туристичної діяльності навчальних закладів залишається актуальним і в основному відповідає сутності розуміння змісту виховання.

Проте, враховуючи сучасні тенденції розвитку освітнього процесу, який все більш наближається до європейських цінностей та світового соціально-культурного простору, зміну ролі туризму, який дедалі швидше набуває ознак підприємницької діяльності, виходить за межі близьких територій, поширюється на всеукраїнський простір і світове середовище, ми спробуємо уточнити і дещо розширити зміст туристсько-краєзнавчої діяльності у навчальних закладах.

Отже, з огляду на глобалізацію соціально-економічних і освітніх процесів, а також зміну ролі туризму в суспільному житті ми доповнюємо зміст туристсько-краєзнавчої роботи, традиційно орієнтованої на пізнання рідного краю як малої географічної території, поправкою на значення туризму як засобу пізнання сучасного світу і включаємо до нього поняття всеукраїнського та глобального (вселюдського) соціокультурного середовища. Таким чином, змістовний модуль шкільного туризму – краєзнавство (рідний край) доповнюється модулем « моя країна – Україна» і модулем « глобальне середовище (світовий соціокультурний простір)».

У цій структурі кожен модуль (рідний край – моя країна - світ) має власний набір базових компонентів (природа-історія-культура-соціум), які характеризуються специфічним змістом, відрізняються ознаками території (географічними, історичними, народно-побутовими, культурологічними і таке інше) і можливостями впливу на чуттєву сферу особистості.

Туристсько-краєзнавча діяльність в межах рідного краю спрямована на всебічне осмислення сфери місцевого життя, його історії, культури, економіки, духовних надбань. Екскурсії, подорожі, експедиції юних краєзнавців сприяють засвоєнню учнями основ наук, формуванню їхнього світогляду, вихованню почуття обов’язку і відповідальності перед громадою і суспільством. Особливо зростає значення такої роботи в контексті опанування гуманістичними та духовними цінностями. Адже під час подорожування рідним краєм складаються умови для реального відчуття свого роду, оточення, клаптика землі, на якому зростав, всього того, що є духовним коренем людини. Саме це відчуття єднає нас з історичним минулим нашого народу, виявляє любов до рідного краю, який має свою долю, своє звучання, своє виразне обличчя, що проявляється у безмежному багатстві природи, у мистецтві й ремеслах, у манері будувати і прикрашати своє житло, одяг, по своєму влаштовувати свята.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Нове про педагогіку:

Збереження малюнка у файл
Для збереження малюнка в файлі використовується підменю Файл "Файл". У ньому є дві команди - "Зберегти" і і "Зберегти як". Команда "Зберегти" зберігає малюнок ...

Технологічні підходи співвідношення фізичного і розумового розвитку школярів
Побудова і реалізація цілісного учбового процесу на основі гармонізації фізичного і розумового компонентів розвитку неможлива без здійснення функції управління цим процесом. Процес управління – це бе ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com