Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків

Сторінка 4

Щоб розширити можливості якісного аналізу отриманих за допомогою шкали СПА даних, кожному висловленню надавалася «вага», що збігається з номером шкали (від 1 до 7), на яку вони попадали при сортуванні їх випробуваними.

З тією же метою всі висловлення були згруповані по 6 факторам, що відповідають критеріям адаптованості й дезадаптованості. Перераховуючи ці фактори, у дужках назвемо номера їхніх суджень:

прийняття — неприйняття себе (відповідно судження 33, 35, 55, 67, 72, 74, 75, 80, 88, 94, 96 і 7, 59, 62, 65, 90, 95, 99, тобто 11 і 9 висловлень);

прийняття інших — конфлікт із іншими (9, 14, 22, 26, 53, 97 і 2, 10, 21, 28, 40, 60, 76, у цілому 6 і 7 висловлень);

емоційний комфорт (оптимізм, урівноваженість) — емоційний дискомфорт (тривожність, занепокоєння або, навпроти, апатія) (23, 29, 41, 44, 47, 78 і 6, 42, 43, 49, 50, 56, 83, 85, тобто 6 і 8 суджень);

очікування внутрішнього контролю (орієнтація на те, що досягнення життєвих цілей залежить від себе самого, акцентується особиста відповідальність і компетентність) — очікування зовнішнього контролю (розрахунок на поштовх і підтримку ззовні, пасивність у рішенні життєвих завдань) (4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, 79, 91, 98 і 13,25,36,52, 57, 70, 71, 73, 77, разом 13 і 9 висловлень);

домінування — залежність від інших (58, 61, 66 і 16, 32, 38, 69, 84, 87 — 3 і 6 суджень);

«відхід» від проблем (17, 18, 54, 64, 86 — 5 висловлень).

Застосувавши методику-анкету “ Виявлення проблем підлітків і тих способів, які вони застосовують для їх вирішення ” з метою виявлення і оцінки рівня депривації було отримано наступні результати.

Високий бал отримали у підлітків такі області як “Майбутнє”, “Батьки”, “Стосунки з ровесниками ”, “Вільний час”. (Таблиця 2.1.1).

Таблиця 2.1.1

Проблеми, які найбільш хвилюють підлітків 13-14 років за результатами опитування (середній бал)

Проблеми

(контрольна група, учні школи)

(експериментальна група, гуртківці)

Батьки

2,79

2,78

Ровесники

2,71

2,76

Вільний час

2,52

2,53

Інша стать

2,53

2,44

Власне Я

2,51

2,40

Школа

2,48

2,47

Майбутнє

3,07

3,12

Загальна обтяженість проблемами

2,64

2,62

Найбільш значущими для дівчат та хлопців підліткового віку є проблемні хвилювання, пов’язані з майбутнім, про що свідчить найвищий середній бал у цій сфері: у дівчат в контрольній групі — 3,07; в експериментальній групі — 3,12; у хлопців в контрольній групі — 2,89; в експериментальній групі — 2,79.

В майбутньому підлітків хвилює страх не отримати освіту, страх поганої екології, руйнування навколишнього середовища. Вони хвилюються і в зв’язку з незнанням того, де і яким чином вони зможуть застосувати свої здібності тощо. В даній сфері підлітків найбільше хвилюють такі висловлювання: “Чи зможу я поєднувати навчання і професію з укладанням шлюбу та створенням сім’ї”, “У мене виникає хвилювання, що я можу залишитися безробітним”, “Я не знаю, що мені робити по закінченню школи”, “У мене викликає страх прогресуюче руйнування оточуючого середовища”.

На другому місці гостро хвилюють проблеми, пов’язані з батьками.

Середній бал у дівчат в контрольній групі — 2,79; в експериментальній групі — 2,78; у хлопців в контрольній групі — 2,82; в експериментальній групі — 2,65.

Складнощі в стосунках з батьками полягають, відповідно до відповідей підлітків, у непорозумінні, недостатку любові, у недооцінки особистих якостей, в зв’язку з обмеженням свободи тощо. Найбільш гостро переживаються такі моменти, як: “Я часто сварюся з батьками, оскільки маю іншу думку про різні речі”, “Я хтів би бути не таким залежним від сім’ї”, “Я хтів би, щоб мої батьки приділяли мені більше часу”, “Батьки мало розуміють в моїх труднощах у школі”.

На третьому місці проблеми, пов’язані з ровесниками. У дівчат середній бал 2,71 (контрольна група) та 2,76 (експериментальна група). У хлопців в експериментальній групі середній бал 2,52. В контрольній групі у хлопців проблеми у сфері стосунків з ровесниками стоять на четвертому місці і середній бал дорівнює 2,53. А на третьому місці в цій групі — сфера дозвілля (середній бал 2,55).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Система вивчення частин мови у початкових класах
У молодшому шкільному віці формується початкова система граматичних понять. Здійснюється це не одразу, оскільки одні граматичні поняття засвоюються учнями за кілька уроків (наприклад, поняття про кор ...

Логіка як наука про мислення
Як самостійна наука логіка склалася більше двох тисяч років назад в ІV ст. до н.е. Її засновником є давньогрецький філософ Арістотель (384322 рр. до н.е.). В своїх працях, які отримали назву “Органон ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com