Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків

Сторінка 3

Підліткам пропонуються твердження для оцінювання ступеня їхнього вияву в житті. Потрібно вибрати одну із запропонованих відповідей (часто, іноді, рідко, ніколи) та зробити позначку “+” у відповідному стовпчику.

Обробка результатів. Підраховується кількість “+” за кожної категорії. Сума відповідей у категорії “часто” множиться на три, у категорії “іноді” — на два, у категорії “рідко” — на один, і в категорії “ніколи” — на нуль. Одержані результати додаються. Максимально можливий показник усвідомлення самотності — 60 балів.

Оцінювання результатів. Про високий ступінь самотності свідчать бали від 40 до 60, від 20 до 39 — середній рівень, від 0 до 19 — низький рівень самотності.

Методика дослідження самооцінювання психічних станів Г. Айзенка. Підліткам пропонується опис різних психічних станів. Слід вибрати той стан, який підходить, зробивши позначку “+” у відповідному стовпчику (“підходить”, “не зовсім підходить”, “не підходить”).

Обробка результатів. За відповідь “підходить” нараховується 2 бали; “не зовсім підходить” — 1 бал; “не підходить” — 0 балів. Відповіді підраховуються за чотирма групами:

1 — відповіді з 1 по 10 — тривожність;

2 — відповіді з 11 по 20 — фрустрація;

3 — відповіді з 21 по 30 — агресивність;

4 — відповіді з 31 по 40 — ригідність.

Оцінювання результатів:

Тривожність:

0-7 балів — не тривожні;

8-14 балів — тривожність середня, нормального рівня;

15-20 балів — дуже тривожні.

Фрустрація:

0-7 балів — високе самооцінювання, стійкість до невдач, здатність долати труднощі;

8-14 балів — середній рівень фрустрації;

15-20 балів — низьке самооцінювання, прагнення уникати труднощів, побоювання невдач.

Агресивність:

0-7 балів — спокій, витримка;

8-14 балів — середній рівень;

15-20 балів — агресивність, нестриманість, ускладнення в роботі з людьми.

Ригідність:

0-7 балів — ригідності немає, переключення легке;

8-14 балів — середній рівень;

15-20 балів — яскраво виражена ригідність, прагнення уникати змін у діяльності і стосунках.

Методика дослідження соціально-психологічної адаптації К.Роджерса—Р.Даймонда. Модель відносин людини із соціальним оточенням і із самим собою, закладена в основу цього інструмента, виходить із концепції особистості як суб'єкта власного розвитку, здатного відповідати за власне поводження. Шкала складається з 101 висловлювання, з них 36 відповідають критеріям соціально-психологічної адаптованості особистості (у якомусь розумінні вони збігаються із критеріями особистісної зрілості, у їхньому числі — почуття власної гідності й уміння поважати інших, відкритість реальній практиці діяльності й відносин, розуміння своїх проблем і прагнення опанувати, упоратися з ними та ін.), 37 — критеріям дезадаптованості (неприйняття себе й інших, наявність захисних «бар'єрів» в осмисленні свого актуального досвіду, «рішення» проблем, яке тільки здається, тобто рішення їх на суб'єктивному психологічному рівні, у власному поданні, а не в дійсності, негнучкість психічних процесів); 28 висловлень нейтральні. У число останніх включена також контрольна шкала («шкала неправди»).

Шкала пред'являється обстежуваним у вигляді невеликого зошита з висловленнями, під кожним з яких надрукована 7-ступенчата шкала (для одноразового використання). Нижче приводяться інструкція й текст методики.

Обробка й інтерпретація результатів

Показниками адаптованості (і(+)) служать висловлення 4, 5, 11, 12, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 44, 47, 51, 53, 55, 61, 63, 67, 68, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 88, 91, 94, 96, 97, 98; показниками дезадаптованості (і(-)) — висловлення 2, 6, 7, 13, 16, 18, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 83, 84, 86, 90, 95, 99, 100. Дев'ять суджень (8, 34, 45, 48, 81, 82, 89, 92, 101) становлять «шкалу неправди».

Оскільки позитивних суджень у шкалі 36, а негативних - 37, то гіпотетична максимальна величина коефіцієнта - 73, мінімальна - 1.

Іноді буває корисним одержати й показник дезадаптованості, що розраховується як сума позитивних (і(+)) висловлень, розподілених на 1,2,3-ю позиції, і негативних (і(-)), що зайняли 5,6,7-ю позиції шкали.

У старшому підлітковому й ранньому юнацькому віці (8-10 класи), для яких найбільшою мірою призначений даний інструмент, середні індекси соціально-психологічної адаптованості розташовуються зазвичай в межах 39—44 балів. Зіставлення коефіцієнтів СПА i з об'єктивними показниками — успішністю, позицією учня в системі міжособистісних відносин у класі — украй бажано, тому що дозволяє виявити адекватність отриманих за допомогою шкали даних. Однієї й тієї ж величини індекси, скажемо, дуже високі, що тяжіють до 50, можуть бути цілком адекватними (як, наприклад, у групі найбільш устигаючих і популярних у класі учнів фізико-математичної школи) або завищеними, що свідчать про особливості особистісного реагування учнів на їх страждаючими огріхами реальну практику діяльності й відносин з оточенням, про компенсаторні й гіперкомпенсаторні тенденції у відношенні до себе самого й вимогам дійсності. За низькими індексами СПА, що тяжіють до 30, також можуть стояти зовсім різні причини. Вони можуть бути адекватною реакцією на неуспіх у навчанні, неблагополуччя у відносинах з однолітками, неправильне відношення й негативну установку вчителя стосовно учня, але можуть свідчити про відхилення сугубо в сфері суб'єктивних переживань дитини, у системі причин і умов виникнення яких шкільному психологові й потрібно буде розібратися.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності в навчальному процесі початкової школи
Дидактичні ігри на уроках застосовуються у навчанні всіх вікових груп дітей. Особливістю їх є те, що вони створюються і розробляються дорослими для навчання дітей. Дидактичні ігри поєднують елементи ...

Основи розвиваючих технологій навчання історії
Створення уроків творчості, співробітництва - це копіткий, важкий і тривалий процес перебудови мислення учнів зі схеми "почув - запам'ятав - переказав" до схеми: "пізнав (шляхом пошуку ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com