Діагностика і оцінка рівня депривації підлітків

Сторінка 2

Власний престиж, тобто досягнення свого визнання в суспільстві шляхом слідування певним соціальним вимогам.

Високий матеріальний стан, тобто звертання до факторів матеріального достатку як головного сенсу існування.

Досягнення, тобто постановка і вирішення певних життєвих задач як головних життєвих факторів.

Збереження власної індивідуальності, тобто домінування власних думок, поглядів, переконань на відміну від загальноприйнятих, захист своєї не повторюваності і незалежності.

Термінальні цінності реалізуються по-різному, в різних життєвих сферах — соціальних сферах, де здійснюється діяльність людини. Значущість тієї чи іншої життєвої сфери для різних людей неоднакова.

Перелік життєвих сфер: сфера професійного життя, сфера освіти, сфера сімейного життя,сфера громадської активності, сфера захоплень, сфера фізичної активності.

Введення сфери фізичної активності обумовлено наявністю у кожної людини базової потреби в русі. А.Ц. Пуні відокремив різновиди даної потреби: потреба в рухах, потреба у виконанні обов’язків, потреба в спортивній діяльності. У різних індивідів важливість, значущість життєвої сфери фізичної активності неоднакова.

Опитування за даною методикою спрямоване на вивчення індивідуальної системи цінностей людини з метою кращого розуміння смислу її дій або вчинків. Самобутність людини виникає відносно основних цінностей, що визнаються в суспільстві. Але особистісні цінності можуть і не відтворювати точну копію цінностей суспільних.

В конструкцію методики включена шкала вірогідності ступеня бажання у людини соціального визнання її вчинків. Дана шкала дає змогу виявити, по-перше, ступінь залежності людини від інших людей; по-друге, чи видає людина в якості відповіді бажані, схвалювані усіма громадські цінності або власну індивідуальну систему життєвих цінностей. Чим вище результат, тим більше поведінка людини (на вербальному рівні) відповідає визнаному зразку.

Морфологічний тест життєвих цінностей складається з 112 тверджень, кожне з яких людині необхідно оцінювати по 5-бальній системі. Перед початком тестування надається наступна інструкція:

«Вам пропонується опитувальник, у якому описані різні бажання і прагнення людини. Просимо Вас оцінити кожне твердження по 5-бальній шкалі в такий спосіб:

якщо для Вас зміст твердження не має ніякого значення, то у відповідній клітці бланка поставте цифру 1;

якщо для Вас має невелике значення, то поставте цифру 2;

якщо для Вас має невизначене значення — поставте цифру 3;

якщо для Вас це важливо — поставте цифру 4;

якщо для Вас це дуже важливо — поставте цифру 5.

Намагайтеся не використовувати для оцінки твердження цифру «3»

Опитування необхідно проводити при дотриманні сприятливого емоційного клімату. Експериментатор повинен бути доброзичливим, повинен уміти відповісти на виникаючі питання, але не провокувати певну відповідь на твердження. При груповому проведенні опитування кожен повинен мати свій текст опитувальника. Допускається читання тверджень експериментатором уголос для всієї групи. При цьому кожен учасник відповідає індивідуально.

Перш ніж приступити до обробки отриманих даних, необхідно переконатися в тім, що бланк відповідей заповнений цілком.

Далі підсумовуємо бали відповідей відповідно до ключа. У такий спосіб одержуємо первинні текстові результати. У шкалі вірогідності при підрахунку необхідно враховувати знак. Усі відповіді зі знаком мінус інвертуються. Так, якщо випробуваний ставить 5 балів у відповіді на твердження, що відноситься до шкали вірогідності, то йому відповідає 1 бал. Якщо ж за твердження з негативним значенням випробуваний ставить 1 бал, то йому буде відповідати 5 балів.

Після підрахунків усі результати заносяться в таблицю. Запропоновані цінності відносяться до різноспрямованих груп: духовно-моральні цінності й егоїстично-престижні (прагматичні). Це концептуально важливо для визначення спрямованості діяльності особистості чи групи. До першої відносяться: саморозвиток, духовна задоволеність, креативність і активні соціальні контакти, що відображають морально-ділову спрямованість. Відповідно, до другої підгрупи цінностей відносяться: престиж, досягнення, матеріальне становище, збереження індивідуальності. Вони у свою чергу відображають егоїстично-престижну спрямованість особистості.

При всіх низьких значеннях - спрямованість особистості невизначена, без вираженого переважного цілепокладання. При усіх високих балах — спрямованість особистості суперечлива, внутріконфліктна. При високих балах цінностей 1-й групи спрямованість особистості є гуманістичною, 2-й групи — прагматичною.

Методика дослідження суб’єктивного відчуття самотності Д.Рассела—Н.Фергюсона призначена для виявлення ступеня самотності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисципліни
Ситуація, коли студенти вищих навчальних закладів, опановуючи навчальні курси, стають, зазвичай, конспект лекцій та підручник, давно застаріла. Адже підручник розрахований на пересічного студента і н ...

Зміст екологічного виховання у навчально – виховному процесі
Екологічне виховання - складова частина морального виховання. Тому під екологічним вихованням треба розуміти єдність екологічного свідомості і поведінки, гармонійного з природою. На формування еколог ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com