Концептуальні засади шкільного туризму як засобу подолання депривації підлітків

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Концептуальні засади шкільного туризму як засобу подолання депривації підлітків

Сторінка 2

Туризм є ефективним засобом реалізації людських цінностей (інтерес, зацікавленість, бажання, дружелюбність, задоволення, самоідентифікація, самореалізація, тощо). Аксіологічний аспект туристичної діяльності дуже важливий, адже результатом навіть короткотермінових поїздок є поглиблення власних уявлень про цінності культури і суспільного життя. Завдяки цьому відбувається певна корекція ціннісних орієнтацій індивіда, перегляд власних уявлення про переваги чи вади іншого способу життя. Кожна людини справді є мірою всіх речей до вимірювання яких вона причетна.

Важливого значення внаслідок ціннісного опанування світом набуває формування комунікативної культури особистості, виникнення між індивідуальної мережі спілкування, взаємоповаги, толерантності.

З огляду на тенденції розвитку людства ХХІ ст. має стати часом гуманітарного повороту, переходу від деструктивного типу цивілізації з її споживацьким ставленням до природи,ксенофобію, непримиренним економічним і політичним суперництвом до людино орієнтованої моделі співжиття. Одним із чинників формування такої моделі є етика сплакування і співжиття, яка ґрунтується на визнанні рівноправності переконань і життєвих позицій, поєднанні цінностей індивідуальної свободи і спільної відповідальності, яка є основою загальнолюдської культури, а також концепції нового гуманізму. Ця концепція є одним із уособлень теоретичної моделі вселюдських цінностей – аксіологічних максим, зміст яких конкретизуючись в кожну нову історичну епоху забезпечує усталеність існування людської спільноти, наступність процесів суспільного життя.

Туристична діяльність спрямована й на моральне оздоровлення сучасного суспільства, яке потерпає від набутого соціального імунодефіциту – дефіциту щирості і теплоти людського спілкування. ЇЇ гуні стична сутність зумовлюється таким ціннісними нормативами:

принцип самодостатності особистості (визнання гідності людини)

принцип толерантності (доброзичливе ставлення до альтернативних або несхожих думок, переконань, способів життя)

Отже, туризм туристична діяльність підлітків є важливий засіб їх виховання і соціалізації особистості, а також задоволення її потреб, а відтак попередженню стану депривації. З огляду на заявлену тему, туристично-краєзнавча діяльність сприяє подоланню певних видів депривації (таблиця 1.3.1).

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини
12 грудня 2008 року виповнюється 190 років від часу заснування Інституту шляхетних дівчат у Полтаві. Сторічна діяльність цього середнього навчального закладу для збіднілих дворянок на теренах Полтавщ ...

Класифікація та характеристика основних форм навчання
У сучасній дидактиці виділяють 4 форми організації навчальної діяльності: парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем); фронтальна (вчитель одночасно навчає весь клас); кооперативна (групова – в ...

Навігація по сайту

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com