Концептуальні засади шкільного туризму як засобу подолання депривації підлітків

Педагогіка і освіта » Профілактика депривації підлітків в процесі позакласної туристсько-краєзнавчої діяльності » Концептуальні засади шкільного туризму як засобу подолання депривації підлітків

Сторінка 2

Туризм є ефективним засобом реалізації людських цінностей (інтерес, зацікавленість, бажання, дружелюбність, задоволення, самоідентифікація, самореалізація, тощо). Аксіологічний аспект туристичної діяльності дуже важливий, адже результатом навіть короткотермінових поїздок є поглиблення власних уявлень про цінності культури і суспільного життя. Завдяки цьому відбувається певна корекція ціннісних орієнтацій індивіда, перегляд власних уявлення про переваги чи вади іншого способу життя. Кожна людини справді є мірою всіх речей до вимірювання яких вона причетна.

Важливого значення внаслідок ціннісного опанування світом набуває формування комунікативної культури особистості, виникнення між індивідуальної мережі спілкування, взаємоповаги, толерантності.

З огляду на тенденції розвитку людства ХХІ ст. має стати часом гуманітарного повороту, переходу від деструктивного типу цивілізації з її споживацьким ставленням до природи,ксенофобію, непримиренним економічним і політичним суперництвом до людино орієнтованої моделі співжиття. Одним із чинників формування такої моделі є етика сплакування і співжиття, яка ґрунтується на визнанні рівноправності переконань і життєвих позицій, поєднанні цінностей індивідуальної свободи і спільної відповідальності, яка є основою загальнолюдської культури, а також концепції нового гуманізму. Ця концепція є одним із уособлень теоретичної моделі вселюдських цінностей – аксіологічних максим, зміст яких конкретизуючись в кожну нову історичну епоху забезпечує усталеність існування людської спільноти, наступність процесів суспільного життя.

Туристична діяльність спрямована й на моральне оздоровлення сучасного суспільства, яке потерпає від набутого соціального імунодефіциту – дефіциту щирості і теплоти людського спілкування. ЇЇ гуні стична сутність зумовлюється таким ціннісними нормативами:

принцип самодостатності особистості (визнання гідності людини)

принцип толерантності (доброзичливе ставлення до альтернативних або несхожих думок, переконань, способів життя)

Отже, туризм туристична діяльність підлітків є важливий засіб їх виховання і соціалізації особистості, а також задоволення її потреб, а відтак попередженню стану депривації. З огляду на заявлену тему, туристично-краєзнавча діяльність сприяє подоланню певних видів депривації (таблиця 1.3.1).

Страницы: 1 2 

Нове про педагогіку:

Класифікація методів навчання
Для вибору того чи іншого методу навчання зручно користуватись якоюсь класифікацією. В основу класифікації методів навчання можуть бути покладені різні підвалини. Єдиної класифікації методів навчання ...

Основні форми релігійного виховання у роботі сучасної школи
Процес формування духовності на основі християнських моральних цінностей значною мірою зумовлюється інтегрованим підходом до нього. Висунення інтегративності як провідної форми залучення дітей до хри ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com