Поняття, детермінанти та наслідки депривації у підлітковому віці

Сторінка 4

Психомоторна депривація виявляється у відсутності необхідного для організму людини фізичного навантаження і певної сукупності фізичних вправ, спрямованих на розвиток її моторики .

Пізнавальна депривація полягає в ізоляції (самоізоляції) людини від процесів розв’язання різних мисленнєвих завдань. Йдеться про розумове навантаження, відсутність якого призводить до гальмування розумового розвитку або навіть його регресу. Розвивається розумова лінь.

Л.М. Зюбін (1963) виділяє три причини, що спричиняють особливості мотивації важких підлітків:

1 ) недостатній рівень розумового розвитку в цілому (але не патологія), що перешкоджає правильному самоаналізу поведінки і передбаченню її наслідків;

2) недостатність самостійного мислення і тому більша навіюваність та конформість;

3) низька пізнавальна активність, бідність і нестійкість духовних потреб.

Економічна депривація являє собою обмеження особистості в матеріальних засобах для уявної чи реальної нормальної життєдіяльності.

Психокультурна депривація полягає в довготривалому відчуженні особистості від засвоєння суто людських культурних цінностей, насамперед творів мистецтва, літератури, фольклору, звичаїв, обрядів, традицій тощо. Вона також пов’язана з ціннісним конфліктом, який виникає при не збіганні цінностей особистості з ідеалами суспільства. Деякі люди можуть відчувати внутрішню суперечність загальноприйнятої системи цінностей, встановлених стандартів і правил та ін.

Кожен вид психічної депривації формується внаслідок дії тих чи інших чинників, які виражають його зміст. У ході дослідження виявлено низку чинників, які визначають конкретний вид депривації (див. табл. 1.1).

Проте різні форми психічної депривації в житті трапляються одночасно. Ізольовано виявити їх можна лише експериментально. Так, наприклад, це має місце в пенітенціарних закладах.

Таблиця 1.1.

Види психічної депривації та чинники, які характеризують їхнє вираження

Види

депривації

Чинники, які характеризують

прояв певного виду депривації

 

1

2

 

Сенсорна

депривація

відсутність або обмеження відчуттів прекрасного, трагічного й комічного в житті;

відсутність або обмеження відчуттів від споглядання природи;

відсутність або обмеження відчуттів від подорожей;

відсутність або обмеження відчуттів від соціальних контактів;

відсутність або обмеження відчуттів дружби;

самоізоляція від життя суспільства;

самоізоляція від проблем студентської групи, товаришів;

пасивне ставлення до громадського життя.

 

Пізнавальна

депривація

при обчислюванні користується калькулятором;

не аналізує політичні явища, які відбуваються у суспільстві;

не аналізує соціальні явища, які мають місце у суспільстві;

не аналізує явища, які мають місце в економіці;

не цікавиться історією свого народу;

не аналізує інформацію, яка надходить ззовні;

не усвідомлює чітку структуру зовнішнього світу;

не в стані сформулювати повноцінну функцію відображення, яка відповідає конкретній зовнішній ситуації;

не має знань і досвіду розв’язання життєвих проблем;

приймає рішення, які є неадекватними у певній ситуації.

Емоційна

депривація

відсутність емоцій, які виникають у процесі спілкування з друзями;

відсутність емоцій, які мають місце у сім’ї;

відсутність емоцій сімейного благополуччя;

відсутність емоцій від засвоєння творів мистецтва;

відсутність емоцій від справжнього кохання;

відсутність емоцій справедливості;

відсутність або обмеження емоцій радості й задоволення від суспільного життя;

спілкування із самим собою (не має товаришів та друзів або не довіряє їм);

переживання власної обездоленості.

Психомоторна

депривація

багато часу сидить за комп’ютером, телевізором;

щоденно не робить фізичної зарядки;

ніде не займається у спортивному гуртку;

надає перевагу пасивному відпочинку (слухає музику, читає газети, журнали, книги та ін., сидить з друзями в кафе за чашкою кави, виїжджає на пікнік та ін.);

мало ходить пішки, переважно користується транспортом;

закриває та обмежує себе у спілкуванні;

входить до малої групи зі специфічною субкультурою (з негативними або викривленими соціальними нормами і цінностями).

Соціальна

депривація

відсутність друзів;

відсутність живого спілкування з однолітками;

відсутність спілкування з родиною;

відсутність або обмеження можливостей для засвоєння соціальних норм поведінки;

обмеження можливостей для засвоєння різних соціальних ролей (дружини, чоловіка, матері, господині та ін.);

відсутність або обмеження досвіду взаємодії та розв’язання конфліктів у соціальній групі;

відсутність позитивного досвіду взаємодії та встановлення соціальних контактів;

відсутність знань і досвіду соціального пристосування;

наявність негативізму в сприйнятті суспільних норм;

соціально-психологічна несумісність з іншими студентами і групами;

наявність мотивації досягнення суспільних благ і здійснення кар’єри будь-якими засобами.

Економічна

депривація

відсутність матеріальних засобів, необхідних для нормального харчування;

відсутність матеріальних засобів для одягання за модою;

відсутність матеріальних засобів, необхідних для засвоєння творів літератури і мистецтва;

відсутність матеріальних засобів, необхідних для отримання освіти;

відсутність матеріальних засобів, необхідних для відпочинку;

відсутність технічних матеріальних засобів, необхідних для людини сучасного суспільства;

відсутність робочих місць після закінчення ВНЗ;

об’єктивне відчуття незадоволення матеріальних потреб.

 

Духовна

депривація

відсутність справедливості у суспільстві;

відсутність або обмеження стосунків, які б будувалися на моральних засадах;

відсутність або обмеження добра у суспільстві;

матеріалізація всіх боків життя;

відсутність або обмеження взаємодії у суспільному житті на засадах релігії;

відсутність значимої системи духовних цінностей;

недотримання Божих заповідей у повсякденному житті;

відсутність усвідомленої глибокої віри в Бога;

життя за стандартами «подвійної моралі».

 
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Суть індивідуалізації й диференціації навчання як категорій дидактики
Особистісно орієнтована модель навчання, сутнісними ознаками якої є здійснення навчального процесу на засадах індивідуалізації, створення умов для саморозвитку і самонавчання учнів, осмислене визначе ...

Сутність інноваційної педагогічної діяльності
Інноваційна діяльність, будучи складним і багатоплановим феноменом, своїм змістом охоплює процес взаємодії індивідів, спрямований на розвиток, перетворення об'єкта, на переведення його в якісно новий ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com