Виявлення рівня сформованості толерантності у старших дошкільників

Експериментальне дослідження проводилося протягом березня 2011року в Рівненському дошкільному навчальному закладі "Здоров'ячок", з дітьми старшого дошкільного віку (див. дод. А),в експерименті взяли участь 24дитини.

Завдання дослідження:

1. Виявити рівні сформованості толерантності у старших дошкільників.

2. Розробити проблемно-ігрову технологію, виховання толерантності у старших дошкільників.

На другому етапі здійснювалася експериментальна перевірка ефективності запропонованих підходів щодо виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку.

Для діагностики сформованості толерантності у старших дошкільників, були використані експериментальні завдання. Коротко проаналізуємо їх та результати виконання дітьми.

Завдання 1. Гра-бесіда "Нам потрібні відмінності".

Дітям пропонувалося уявити, що вони відправляються на невідому планету, і їм потрібно взяти з собою партнера."Яким би ви хотіли його бачити? Чи важлива його зовнішність? Чи було б вам цікаво, коли б жителі іншої планети нічим не відрізнялися (ні зовнішнім виглядом, культурою, традиціями) від нас? Що б ви відчули (радість, інтерес, здивування)? Чому?"

В кінці дітям давали питання: "Чому в світі так багато людей і всі вони різні?","Чому ми повинні бути терплячими до інших людей?"

Дячук Влад:"Щоб з ним було цікаво гратися. Щоб він був добрим другом. "

Рищук Софія:"Якби вони нічим не відрізнялися, то було б нецікаво. Було б цікаво,якби вони були інші,іншим кольором."

Савчук Андрій:"Не знаю, можливо, щоб не бути схожими один на одного,бо тоді будуть всі однакові."

Тарасенко Олена:"Ми маємо бути добрими,потрібно всіх любити."

Завдання 2. Гра"Чим ми схожі?"

Діти сиділи в колі, експериментатор запрошував до центру кола одного з учасників, який був чимось з ним схожий.

"Олено, вийди,будь-ласка, до мене, бо ми з тобою живемо в одному місті!"

"Інно, вийди,будь-ласка, до мене,бо в нас з тобою однаковий колір волосся."

"Сашко, ми з тобою ходимо в один садочок."

"Славо, в нас з тобою є менші сестрички."

Всі діти активно приймали участь в грі, дітям подобалось порівнювати себе з іншими.

Завдання 3.

При визначенні рівнів сформованості толерантності у старших дошкільників, ми спиралися на показники зазначені у дослідженнях вчених.

Ціннісно-мотиваційний критерій включає показник: наявність інтересу до соціальної сфери життя.

Когнітивний критерій: наявність елементарних уявлень про толерантність.

Поведінковий критерій: толерантна поведінка.

На основі зазначених критеріїв та показників було визначено три рівні сформованості толерантного ставлення до традицій і культур народів світу у старших дошкільників: достатній, середній, низький.

Достатній рівень – дитина з інтересом ставилася до ігор толерантної спрямованості; під час спілкування з однолітками доцільно вживала слова толерантної спрямованості; уміло відстоювала власну точку зору, але прислухаючись та враховуючи погляди інших дітей; швидко реагувала в нестандартній ситуації, приймала адекватне рішення; у ході гри поступалася власними бажаннями та інтересами заради досягнення спільної мети.

Середній рівень – нестійкий інтерес до традицій і культур народів світу, який без подальшого зацікавлення та мотивації швидко згасав; дитина охоче брала участь в грі;розуміла значення понять, відповідно до власного віку, але не завжди використовувала в активному мовленні; власні інтереси ставила вище за досягнення спільної мети.

Низький рівень сформованості толерантності характеризують такі прояви – епізодичний інтерес до традицій і культур народів світу; індиферентне ставлення до нового знання, пов’язаного з толерантністю; під час ігор дитина часто була осторонь, а коли гралася з усіма, намагалася не потрапляти в центр уваги; дитина інколи демонструвала негативне ставлення до участі в колективних іграх, відповідно, незнання та нерозуміння більшості понять спричиняло виникнення негативного ставлення до всього, з чим пов’язана толерантність.

Нове про педагогіку:

Вибір та оптимальне поєднання форм і методів екологічної освіти на уроках курсу «Я і Україна» у 2 класі
Формуючи елементарні екологічні знання та уміння школярів, ми намагалися відібрати та оптимально поєднати різні форми, методи, засоби навчання так, щоб після закінчення нашого експерименту досягти хо ...

Види позакласних занять з математики
Позакласна робота сприяє поглибленню знань, яких набувають учні на уроках, прищепленню навичок застосовувати ці знання на практиці, вихованню моральних якостей: волі, наполегливості, критичного ставл ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com