Виявлення рівня сформованості толерантності у старших дошкільників

Експериментальне дослідження проводилося протягом березня 2011року в Рівненському дошкільному навчальному закладі "Здоров'ячок", з дітьми старшого дошкільного віку (див. дод. А),в експерименті взяли участь 24дитини.

Завдання дослідження:

1. Виявити рівні сформованості толерантності у старших дошкільників.

2. Розробити проблемно-ігрову технологію, виховання толерантності у старших дошкільників.

На другому етапі здійснювалася експериментальна перевірка ефективності запропонованих підходів щодо виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку.

Для діагностики сформованості толерантності у старших дошкільників, були використані експериментальні завдання. Коротко проаналізуємо їх та результати виконання дітьми.

Завдання 1. Гра-бесіда "Нам потрібні відмінності".

Дітям пропонувалося уявити, що вони відправляються на невідому планету, і їм потрібно взяти з собою партнера."Яким би ви хотіли його бачити? Чи важлива його зовнішність? Чи було б вам цікаво, коли б жителі іншої планети нічим не відрізнялися (ні зовнішнім виглядом, культурою, традиціями) від нас? Що б ви відчули (радість, інтерес, здивування)? Чому?"

В кінці дітям давали питання: "Чому в світі так багато людей і всі вони різні?","Чому ми повинні бути терплячими до інших людей?"

Дячук Влад:"Щоб з ним було цікаво гратися. Щоб він був добрим другом. "

Рищук Софія:"Якби вони нічим не відрізнялися, то було б нецікаво. Було б цікаво,якби вони були інші,іншим кольором."

Савчук Андрій:"Не знаю, можливо, щоб не бути схожими один на одного,бо тоді будуть всі однакові."

Тарасенко Олена:"Ми маємо бути добрими,потрібно всіх любити."

Завдання 2. Гра"Чим ми схожі?"

Діти сиділи в колі, експериментатор запрошував до центру кола одного з учасників, який був чимось з ним схожий.

"Олено, вийди,будь-ласка, до мене, бо ми з тобою живемо в одному місті!"

"Інно, вийди,будь-ласка, до мене,бо в нас з тобою однаковий колір волосся."

"Сашко, ми з тобою ходимо в один садочок."

"Славо, в нас з тобою є менші сестрички."

Всі діти активно приймали участь в грі, дітям подобалось порівнювати себе з іншими.

Завдання 3.

При визначенні рівнів сформованості толерантності у старших дошкільників, ми спиралися на показники зазначені у дослідженнях вчених.

Ціннісно-мотиваційний критерій включає показник: наявність інтересу до соціальної сфери життя.

Когнітивний критерій: наявність елементарних уявлень про толерантність.

Поведінковий критерій: толерантна поведінка.

На основі зазначених критеріїв та показників було визначено три рівні сформованості толерантного ставлення до традицій і культур народів світу у старших дошкільників: достатній, середній, низький.

Достатній рівень – дитина з інтересом ставилася до ігор толерантної спрямованості; під час спілкування з однолітками доцільно вживала слова толерантної спрямованості; уміло відстоювала власну точку зору, але прислухаючись та враховуючи погляди інших дітей; швидко реагувала в нестандартній ситуації, приймала адекватне рішення; у ході гри поступалася власними бажаннями та інтересами заради досягнення спільної мети.

Середній рівень – нестійкий інтерес до традицій і культур народів світу, який без подальшого зацікавлення та мотивації швидко згасав; дитина охоче брала участь в грі;розуміла значення понять, відповідно до власного віку, але не завжди використовувала в активному мовленні; власні інтереси ставила вище за досягнення спільної мети.

Низький рівень сформованості толерантності характеризують такі прояви – епізодичний інтерес до традицій і культур народів світу; індиферентне ставлення до нового знання, пов’язаного з толерантністю; під час ігор дитина часто була осторонь, а коли гралася з усіма, намагалася не потрапляти в центр уваги; дитина інколи демонструвала негативне ставлення до участі в колективних іграх, відповідно, незнання та нерозуміння більшості понять спричиняло виникнення негативного ставлення до всього, з чим пов’язана толерантність.

Нове про педагогіку:

Історія розвитку портретного жанру
Портрет як самостійний жанр мистецтва виник тоді, коли людина стала усвідомлювати себе самостійною особою. В давнину людина була частиною цілого, частиною суспільства, йому вона підпорядковувала влас ...

Психологічна діагностика окремих пізнавальних процесів у підлітків з вадами розумового розвитку та визначення інтелектуальної шкали
Експериментальне дослідження здійснювалось протягом 2008-2009 року. Всього в ньому взяло участь 17 підлітків з особливими потребами навчально-реабілітаційного центру «Джерело» м. Львів віком від 12 д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com