Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва

Педагогіка і освіта » Методика ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва » Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва

Сторінка 2

Разом з тим, є вже програми, що пропонують синтез мистецтв для більш глибокого пізнання дітьми художніх образів у музиці, живописі, графіці, скульптурі тощо („Співтворчість”, „Захоплення” - Росія, Ростов-на-Дону).

Аналіз періодичної літератури з дошкільного виховання, в якій постійно друкуються методичні розробки щодо естетичного виховання дітей у процесі їх ознайомлення з творами живопису, показує, що практикам пропонуються плани-конспекти спеціальних занять з образотворчого мистецтва, інтегрованих занять з використанням творів живопису, мистецькі розповіді про художників та їх картини, розроблені Н.Кир’яковою, Н.Крутенко, Н.Сідаш, Л.Сірченко, Г.Сухоруковою та ін. Отже, виявлено тенденцію посилення інтересу вітчизняних періодичних видань до висвітлення різноманітного мистецько-методичного матеріалу на допомогу вихователям дитячих навчальних закладів і батькам з питань ознайомлення дітей з живописом.

Зазначимо,, що робота у цьому напрямку зарубіжної, а саме російської, методики, спрямована не лише на організацію спеціальних занять з ознайомлення з творами живопису, але й на створення гуртків, уявного та реального відвідування дітьми-дошкільниками музеїв, картинних галерей (Ермітаж, Третьяковська галерея) тощо. Щодо останнього, то в Росії розвивається музейна педагогіка, яка бере свій початок ще з 70-х років минулого століття, а нині набула широкого застосування. Зауважимо, що в Росії існують „дошкільні” музеї, які функціонують у рамках дошкільних навчальних закладів. Вони володіють педагогічною цінністю та культурним потенціалом, дозволяють на якісно новому рівні пробудити у дітей інтерес до мистецтва, об’єднати педагогів, дітей та батьків захоплюючою справою збирання експонатів, підготовкою тематичних експозицій, екскурсій та свят. Зокрема, для ознайомлення дітей з роботами вітчизняних (та й зарубіжних) художників, особливо, якщо у місті чи в селі немає музею образотворчого мистецтва, педагоги дитячих садків створюють їх кшталт справжніх картинних галерей у ігрових та окремих кімнатах. З допомогою батьків збираються якісні репродукції картин відомих майстрів.

Отже, розквіт у Росії музейної педагогіки допомагає як батькам, так і самим педагогам знайомити дошкільників з вітчизняною та зарубіжною культурною спадщиною в царині образотворчого мистецтва, зокрема живопису, тим самим прищеплювати любов до занять малюванням та спонукати дошкільників до відтворення власних почуттів у художньо-творчій діяльності. На нашу думку, безпосереднє спілкування з живописними картинами, а не їх репродукціями підвищує гостроту емоційних почуттів та оціночних суджень дітей.

Зауважимо, що в Україні музейна педагогіка ще не набула такого розквіту, як у Росії. Проте, в дошкільних навчальних закладах нашої країни поширена практика створення картинних галерей, організовуються екскурсії до музеїв, зустрічі з видатними вітчизняними художниками, а методична література певною мірою забезпечує підготовку та організацію такої роботи. Отже, нами виявлено, що методика дошкільного виховання традиційно орієнтується на те, що педагогом здійснюється інтерпретація творів мистецтва, а потім опосередковано доноситься до дитини, а це є ознакою старих підходів до ознайомлення дітей з живописом. З позицій нашого дослідження, виявлено, що у фаховій літературі прослідковується часткове вирішення питання формування особистісно-ціннісного ставлення до живопису. Це зумовило виникнення інноваційних підходів до ознайомлення дітей з живописом.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

План проведення засідань атестаційної комісії
І засідання. Жовтень 1. Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження чергової або позачергової атестації чи відмову від неї. 2. Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. 3. З ...

Стан проблеми індивідуалізації навчання в масовому педагогічному досвіді
З метою вивчення проблеми індивідуалізації навчальної діяльності молодших школярів у масовому педагогічному досвіді нами проаналізовано відвідані уроки вчителів початкових класів, навчальні підручник ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com