Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва

Педагогіка і освіта » Методика ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва » Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва

Сторінка 1

Проблема залучення дитини до мистецтва живопису в умовах сучасного розвитку освіти є вкрай важливим напрямком педагогіки і має ще багато недосліджених аспектів. Оскільки освіта сьогодення в царині мистецтва набула особистісно-зорієнтованого спрямування, то повноцінне художнє виховання дошкільників неможливе без розгляду аспекту особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва взагалі і, живопису зокрема. Під поняттям „особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва” розуміємо позицію особистості (дитини), яка складається внаслідок сприйняття творів образотворчого мистецтва (зокрема, живопису) і проявляється у вираженні нею естетичних почуттів, емоцій, суджень, об’єктивної оцінки, що випливають із задоволення її духовних потреб та проявляються у прагненні до відтворення сприйнятого в різних видах художньо-творчої діяльності. Завдання естетичного виховання шляхом ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом визначені у нормативних та законодавчих документах: у Законі України “Про дошкільну освіту”, “Концепції дошкільного виховання в Україні (проект)”, “Національній державній комплексній програмі естетичного виховання (проект)”, “Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)”, “Базовому компоненті дошкільної освіти”. Відповідно до вимог вищеперелічених документів, естетичне виховання дитини має здійснюватись у процесі формування її естетичних потреб та досвіду (емоцій і почуттів, поглядів, смаків, ідеалів, інтересів) як основи виховання естетичного ставлення, активності до сприймання, освоєння та перетворення дійсності. Це, в свою чергу, сприятиме вихованню різнобічно й гармонійно розвиненої особистості, максимальному використанню естетичного фактора в удосконаленні національної самосвідомості дитини, піднесенню її трудової і соціальної активності, зростанню творчого потенціалу молодих громадян України.

Згідно їз завданнями,, передбаченими цими документами, дитина входить у світ практичної та духовної діяльності людини, розвивається її потреба в реалізації власних творчих здібностей, удосконалюються вміння цінувати рукотворні вироби, виявляти інтерес до надбань національної та світової культури, володіти різноманітними способами реалізації власних творчих здібностей.

У ході дослідження проблеми використання творів живопису в сучасній практиці освітньо-виховної роботи з дошкільниками ми звернулись до державних програм дошкільного виховання „Дитина” та „Малятко”, аналіз яких показав, що в дошкільному навчальному закладі передбачається ознайомлення старших дошкільників з творами українських (Й. Бокшай, Е. Волобуєв, М. Глущенко, С. Шишко, Т. Яблонська та ін.), російських (І. Айвазовський, В. Васнєцов, І. Рєпін, О. Саврасов, І. Шишкін та ін.) та зарубіжних художників (Анрі Матісс). Також ми звернули увагу на те, що твори, які включено до програм, різняться манерою письма, наприклад, О.Шовкуненко „Повінь. Конча-Заспа” та М. Глущенко „Зимовий день”, виконані в різних техніках накладання мазків фарби на полотно, характером художніх образів тощо.

Зазначимо, що перелік пропонованих творів образотворчого мистецтва в програмах „Дитина” та „Малятко” свідчить про їх жанрову різноманітність (пейзаж, натюрморт, портрет, побутовий та анімалістичний жанри). Програма „Малятко” відрізняється від програми “Дитина” тим, що її укладачі пропонують знайомити дітей з творами живопису ще з другої молодшої групи, тоді як автори програми “Дитина” ― з середньої. Іншою відмінністю згаданих програм є неузгодженість у питанні подання матеріалу з образотворчого мистецтва дітям різних вікових категорій. Наприклад, із творами С.Шишка „Осінь”, М.Глущенка „Зимовий день” автори програми „Малятко” радять знайомити дітей другої молодшої групи, тоді як за програмою „Дитина” вихователь має проводити заняття за зазначеними творами згаданих художників аж у старшій групі. Зауважимо також, що у програмі „Малятко” серед перелічених творів живопису не пропонуються роботи зарубіжних художників, а лише українських і російських, разом з тим у програмі „Дитина” винятком є картина Анрі Матісса „Червоні рибки”. Ми помітили, що в цих програмах пропонується розвивати у дошкільників в них сприймання творів живопису на основі інтеграції з іншими видами мистецтва, тобто враження дітей підсилюються відповідними музичними та літературними творами. Акцент робиться на емоційному сприйманні дітьми старшого дошкільного віку творів образотворчого мистецтва та формуванні в них емоційного ставлення до картин та їх змісту; розвитку здатності розуміти зображувально-виражальні засоби, що використовували художники при написанні живописних картин.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Аналіз педагогічних праць з правового виховання
Соціально-економічна ситуація початку XXI ст. в Україні, несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрішньо-сімейних стосунків, недоліки в орган ...

Методика розвитку витривалості у дітей дошкільного віку
Для розвитку витривалості велике значення вже і в дошкільному віці мають вольові якості, прагнення проявити максимум здібностей, бути настирним пересилити відчуття утомленості. Основний метод розвитк ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com