Болонська система: іноземні мови та переклад

Педагогіка і освіта » Болонська система: іноземні мови та переклад

Сторінка 2

Якщо зробити екскурс у розвиток освіти та педагогічної думки на Україні від пам’яток писемності східних слов’ян та Київської Русі, то ще у “письменах Черноризца Храбра” у школі і бібліотеці Києво-Печерського монастиря, уставах князів Володимира Святославича і Ярослава Володимировича знаходимо згадки про грецькі і римські письмена, іноземні мови світу та кроки їх засвоєння студентами.

А ось рядки з оригіналу “Змісту навчання у Львівській братській школі”, яка була відкрита у Львові 8 жовтня 1586 р.: “Спочатку вчать складати літери, потім граматиці вчать; одночасно навчають церковному порядку, читанню і співам, кожен день привчають, щоб учні питали один одного по-грецькі і відповідали по-слов’янськи і відповідали простою мовою; вони не повинні говорити між собою простою мовою, а тільки слов’янською, грецькою мовами”.

Технологія навчання іншомовного спілкування як парадигма мовленнєвої комунікації — це наука про техніку навчання, що здійснюється на науковій основі. Для викладача це зумовлює необхідність оволодіння сукупністю наукових знань про те, як, чому навчати саме так, щоб навчання в умовах масового оволодіння іноземною мовою було ефективним для кожного студента. Технологія навчання передбачає науковий підхід до змісту навчання, що визначається сучасними досягненнями в лінгвістиці, психології і психолінгвістиці. Лінгвістичний зміст викладання іноземних мов — це чітко відібраний матеріал: фонетичний, лексичний, граматичний, представлений в одиницях мовлення. Психологічний зміст — мовленнєві навички, що актуалізуються в мовленнєвих уміннях: в говорінні та аудіюванні, в читанні та письмі. Це також оволодіння діями та операціями, що являють собою суть мовленнєвого акту і забезпечують породження мовленнєвого висловлювання.

Технологія навчання мовленнєвої комунікації пов’язана з науковим підходом до того, як учити: на основі яких принципів, за допомогою яких методів і методичних прийомів, якими засобами навчання, з урахуванням яких факторів, для того щоб одержати найкращий педагогічний ефект в конкретних навчальних умовах. Технологія викладання іноземних мов завдяки науковому підходу до організації навчального процесу озброює викладача знаннями, необхідними для навчання студентів усного мовлення, читання і письма, як того вимагає програма.

Важливою складовою частиною технології навчання іноземних мов є засоби навчання - підручники і навчальні посібники, які спроможні забезпечити оволодіння учнями усною і письмовою формами комунікації. Кожна з цих форм має свою специфіку, яка впливає на адекватней вибір засобів навчання.

З точки зору психолінгвістики усне мовлення, за допомогою якого здійснюється вербальне спілкування, включає такі компоненти, що забезпечують його реалізацію: мета — засіб — умова.

Усне мовлення — це двосторонній процес, в якому виділяють аудіювання і говоріння. У процесі спілкування вони пов’язані між собою. Для цілеспрямованого формування вмінь усного мовлення необхідно розглядати кожну строку окремо з метою знаходження найбільш ефективної технології навчання.

До письмової форми іноземномовні комунікації належить як читання, тобто декодування, розшифрування думок тексту з метою їх розуміння, так і письмо, що є процесом кодування, зашифрування думок, які хоче передати той, хто пише. І в читанні, і в письмі використовується однакова, прийнята для конкретної мови графічна система. Письмова форма комунікації займає значне місце в сучасному світі. Через друковане слово здійснюється обмін інформацією між людьми. Для того щоб здійснювати цілеспрямоване навчання писемної комунікації, слід розглядати окремо читання, письмо, переклад з метою знаходження ефективних технологій їх навчання.

Професор Г.Г. Почепцов у книзі “Комунікативні технології XX століття” широко описує комунікативну організацію, а як закон комунікативних технологій визнає тенденцію опори при видачі своїх повідомлень на ті комунікативні потоки, які вже існують у суспільстві. Розглядаючи проблему культурно-етичної парадигми мовленнєвої комунікації засобами іноземних мов та перекладознавства доходимо висновку про такі складові, як:

культура нації — культурно-етична та лінгвістична спадщина;

носії культури — видатні постаті історії, науки, мистецтва;

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Проектування дидактичних матеріалів
В результаті проведення лекції студенти повинні знати (див. Табл. 3): Табл. 3 Знання студента в результаті проведення лекції Зміст знань Рівень засвоєння Характеристика рівня Історія розвитку IBM PC. ...

Зміст поняття “самостійна робота”
До цього часу немає єдиної думки про те, що потрібно розуміти під поняттям "самостійна робота", і це, без сумніву, гальмує розвиток практики навчання. Якщо вчитель чи директор школи не знаю ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com