Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках „Основи здоров’я"

Педагогіка і освіта » Використання проблемних ситуацій на уроках "Основи здоров'я" у початковій школі » Аналіз ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій у навчанні молодших школярів на уроках „Основи здоров’я"

Сторінка 1

З метою з’ясування ефективності та доцільності використання проблемних ситуацій під час вивчення курсу „Основи здоров’я" в початковій школі було проведене експериментальне дослідження на базі Дарахівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Теребовлянського району.

Дане дослідження проводилось у три етапи.

На першому етапі вивчалась психолого-педагогічна, методична і навчальна література з даного питання, досвід роботи вчителів початкових класів, визначались мета й завдання дослідження.

На другому етапі розроблялися матеріали експериментального дослідження (анкети, проблемні ситуації, для подальшого їх використання на уроках „Основи здоров'я”), проводився експеримент з метою використання проблемних ситуацій під час вивчення курсу „Основи здоров'я" у 4 класі.

На третьому етапі аналізувалися, узагальнювалися та систематизувалися результати формуючого експерименту.

Насамперед, з метою виявлення відношення вчителів до використання проблемних методів навчання в початковій школі, було проведено анкетування вчителів початкових класів даної школи. З опитаних 12 респондентів, які дали відповіді на питання розробленої анкети, більшість позитивно ставляться до реалізації проблемно-пошукового підходу на уроках. Проте, не всі використовують проблемні ситуації з таких причин: при використанні проблемних ситуацій вчителі стикаються з нерозумінням учнями завдань вчителя, недостатня кількість навчально-методичного забезпечення, боязнь отримати негативний результат чи погане засвоєння матеріалу Але серед учителів початкових класів є й такі, які застосовують проблемні ситуації. Вони стверджують, що в учнів збільшується інтерес до навчання, розвивається творче мислення, підвищується ефективність розумової діяльності, проблемні ситуації привчають учня сперечатися, висловлювати власну думку, відстоювати її.

Вчителі початкових класів пропонують такі заходи ефективного використання проблемного навчання як:

опрацювати методику використання проблемних ситуацій чи завдань у роботі з учнями початкових класів;

використовувати інтерактивні методи на кожному уроці починаючи з першого класу;

залучати учнів до проведення різних конкурсів;

звертати увагу на відносини в підгрупах під час роботи;

підбирати ситуації і завдання враховуючи вікові особливості учнів;

спиратися на метод аналогії, якщо ситуації властива певна складність;

підкріплювати проблемні ситуації демонстраційним матеріалом;

звертати увагу учнів на правильність використання додаткової літератури.

У процесі експериментального дослідження, яке проводилося у четвертих класах, нас цікавила ефективність впливу використання проблемних ситуацій на рівень якості оволодіння учнями навчальним матеріалом і забезпечення можливостей його раціонального використання в нових умовах діяльності; рівень сформованості пізнавальних потреб та інтересів учнів, бажання вчитися; розвиток творчих здібностей та емоційно-вольових якостей учнів.

Для цього в рамки експерименту було залучено 42 учні Дарахівської ЗОШ І - ІІІ ступенів, Теребовлянського району. Серед них визначено контрольний (4-А) - 20 учнів та експериментальний (4-Б) класи - 22 учнів.

Перший етап дослідження полягав у перевірці рівня успішності молодших школярів з курсу „Основи здоров’я" Перед початком дослідження було проведено контрольні зрізи в обох класах одночасно.

Характеризуючи результати зрізу знань учнів, ми визначили такі критерії оцінювання рівнів засвоєння знань молодшими школярами:

а) „високий рівень”

учень глибоко, грунтовно, послідовно розкриває зміст завдань;

висловлені твердження ілюструє прикладами з власних спостережень;

без допомоги вчителя аналізує, порівнює, застосовує на практиці набуті знання;

легко робить необхідні висновки;

відповіді чіткі, логічно завершені, носять творчий характер.

б) „достатній рівень”

Відповідь в основному задовольняє вимоги „високого рівня" але учень:

при викладі матеріалу припускається незначних помилок;

переважає інколи поверхнева обізнаність;

робить неповні узагальнення та висновки.

в) „низький рівень”

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Загальна характеристика розвитку дошкільнят
Анатомо-фізіологічні передумови розвитку діяльності дошкільника. Надбання в психічному розвитку дошкільника пов'язані з прогресивними змінами вищої нервової діяльності, для якої характерною стає особ ...

Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес
Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не має таких глибинних традиці ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com