Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами

Педагогіка і освіта » Використання проблемних ситуацій на уроках "Основи здоров'я" у початковій школі » Психолого-педагогічні особливості застосування проблемних ситуацій у педагогічній діяльності з молодшими школярами

Сторінка 5

Досвід вирішення проблемних ситуацій формує установки та здібності до творчого освоєння навколишнього світу. Природно, метод проблемного навчання - не єдиний метод навчання, але його постійне використання допомагає поступово підвищувати рівень вимог до розумової діяльності учнів.

У таблиці 1.2 порівнюються традиційний і проблемний підхід.

Таблиця 1.2. Порівняння навчального процесу з використанням традиційного і проблемного підходів

Інформаційно-ілюстративне навчання

Навчання з використанням проблемного підходу

Актуалізація опорних знань

Постановка і усвідомлення навчальних цілей і завдань.

Стимулювання мотивів навчання

Сприймання нової інформації викладача

Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань

Закріплення знань

Застосування знань на практиці, вироблення вмінь і навичок

Перевірка і аналіз результатів навчання, оцінка діяльності

Актуалізація опорних знань

Постановка і усвідомлення цілей завдань.

Створення проблемної ситуації

Аналіз ситуації, усвідомлення суті проблеми і постановка учбової проблеми, формулювання проблемної задачі

Знаходження способу вирішення задачі шляхом висунення гіпотези і її обґрунтування

Доведення чи спростування гіпотези

Перевірка правильності вирішення проблеми

Узагальнення правильності вирішення проблеми

Тому вчителеві можна порадити під час репродуктивного викладу матеріалу використовувати такі елементи проблемності, як діалог із самим собою та відповіді на запитання, які все-таки існують, хоча учні їх і не ставлять.

Метод проблемного навчання дає змогу не лише навчити молодших учнів вирішувати проблеми, але, що найбільш важливо, знаходити проблемні ситуації і ставити їх перед собою.

Т.В. Кудрявцев називає наступні види проблемного навчання:

Проблемний виклад матеріалу власне вчителем;

Створення вчителем проблемної ситуації:

а. її вирішення проходить під керівництвом педагога;

б. її вирішення здійснюється самостійно;

Формування проблеми самими учнями. В педагогічній практиці початкової школи розрізняють такі механізми створення проблемних ситуацій, які характеризуються своїми системами дій вчителя і учня: проблемне викладення учбового матеріалу, частково-пошуковий, дослідницький.

Суть проблемного викладу навчальної інформації полягає в тому, що, створивши проблемну ситуацію, вчитель не просто повідомляє кінцеві висновки науки, а показує „ембріологію істини” (А.І. Герцен), тобто відтворює в якійсь мірі шлях до відкриття, розкриває внутрішні протиріччя, демонструє сам шлях наукового пошуку.

Технологія взаємодії вчителя і учнів при проблемному викладі матеріалу представлена на таблиці 1.3

Частково-пошуковий: передбачає, що учні під керівництвом вчителя частково здійснюють самостійні вирішення учбових проблем.

Дослідницький - це коли учні, усвідомивши проблему, самостійно намічають план пошуку, будують припущення, обдумують спосіб їх перевірки, проводять спостереження, досліди, фіксують факти, порівнюють, класифікують, узагальнюють, доводять, роблять висновки.

Таблиця 1.3

Взаємодія вчителя і учня при проблемному викладі учбового матеріалу

Дії вчителя

Дії учнів

Актуалізація матеріалу що вивчається

Відтворення раніше вивченого матеріалу

Постановка задачі

Сприйняття і усвідомлення мети

Створення проблемної ситуації, постановка учбової проблеми

Усвідомлення проблеми

Демонстрація шляху наукового відкриття:

розкриття внутрішніх протиріч, що виникли при вирішенні проблеми, обдумування вголос, висловлювання гіпотез, аналіз їх і обговорення

Слухання і сприймання логічно стрункого викладу

Відповіді на окремі питання викладача

Співпереживання результатів експериментів

Передбачення деяких наступних кроків дослідження

Доведення істинності з допомогою досвіду, чи розповіді про експеримент, проведений вченими

Спостереження

Узагальнення, формулювання висновків

Усвідомлення і запам’ятовування фактів, висновків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Зміст освіти
Зміст освіти – це науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів. Зміст освіти визначається освітньо-проф ...

Інтерактивні засоби, методи та вправи, що можуть бути використані на уроках алгебри в 7 класі
Щоб встановити характерні риси інтерактивних уроків, визначимо в чому полягає суть звичайного уроку. А суть звичайного уроку полягає перш за все у традиційності структури уроку. Кожен стандартний уро ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com