Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах

Сторінка 6

Згідно з даними обстеження першокурсників за фізкультурними групами, розподілились таким чином ( рис. 3.1).

Рисунок 3.1 Розподіл першокурсників за фізкультурними групами (%)

Згідно з отриманими даними до основної фізкультурної групи відносяться 62,7% обстежених студентів, 7,9% мають показники до підготовчої групи, 25,4% спеціальна група здоров’я, це студенти у стані яких мають функціональні або морфологічні зміни, відхилення після перенесених захворювань чи часто хворіючи, страждаючих хронічними захворюваннями в стадії компенсації, а також з фізичними недоліками, наслідку травм. Решта 4% студентів звільненні від занять фізичної культури в наслідок хронічних захворювань у стадії субкомпенсації.

Ми застосували метод експрес - оцінки фізичного здоров’я, що дозволяє визначити і завчасно прогнозувати можливі не благополучні зміни стану здоров’я студентської молоді (див.табл.3.2).

Таблиця 3.2 Розподіл студентів за рівнями фізичного здоров’я (РФЗ)

РФЗ, %

Низький

нижче середнього

середній

вище середнього

високий

61,8

10,3

21,3

4,3

2,3

Незадовільний рівень фізичного здоров’я (низький та нижче середнього) характерний для 72,1% обстежених студентів. Таким чином явних порушень здоров’я не мають лише 38,2% обстежених студентів. Існує припущення, що поступово відбувається розподіл студентів з поганими та хорошими показниками, які з віком збільшуються створюючи сприятливі умови для формування хронічної патології. Рівень неблагополуч здоров’я студентської молоді можна прогнозувати аналізуючи показники рівня функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем.

Таблиця 3.3 Розподіл студентів за рівнями функціонального стану (РФС) серцево-судинної та дихальної систем

РФЗ, %

низький

нижче середнього

середній

вище середнього

високий

серцево-судинна система

3,3

32,1

51,1

13,5

0

дихальна система

59,7

7,3

11,8

11,5

9,7

кардіо-респіраторний блок

31,5

19,55

31,5

12,5

4,9

Результати представлені в таб.3.3 показують, що більшість студентів характеризуються незадовільним станом дихальної системи 67%, оскільки оптимальний рівень її функціонування в межах вікової норм визначається лише у 33% обстежуваних хлопців і дівчат. З огляду на те, що показники сердечно - судинною і дихальних систем є най більш інформативними, у виявленні неблагополуччя здоров'я, ми прорахували загальний показник – рівень стану кардіо - респіраторного блоку. Ранжування на рівні відбувалось у балах по стандартній шкалі.

Враховуючи те, що більшість існуючих методів диспансерного і клінічного обстеження, направлені в основному, на діагностику спіцифічних преморбідних станів або нозологічних форм патології, не дозволяють в необхідній мірі розпізнавати і диференціювати донозологічних станів. У зв'язку з цим ми використовували метод скринінг - тестування, що дозволяють виявити початкові ознаки різних захворювань.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення експериментальної роботи
Проведення експериментальної роботи передбачало формування професійного самовизначення учнів технологічного класу педагогічного ліцею до вибору учнями професії "Вчитель технологій". Для виз ...

Практичні рекомендації з метою забезпечення ефективності виховання культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі
Вивчивши рівні сформованості культури взаємин батьків та підлітків в сім’ї і школі ми розробили практичні рекомендації підліткам та батькам з метою забезпечення підвищення рівня культури міжособистіс ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com