Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах

Сторінка 5

Аналіз отриманих відповідей за допомогою прогностичних коефіцієнтів дозволяє з великою вірогідністю судити про наявність чи ризик розвитку у студентів певних захворювань.

Результати анкетування були обробленні за допомогою спеціально розробленої авторської комп’ютерної програми .

Методом визначення фізичного здоров’я, фізичної підготовленості та функціонального стану ми обрали комп’ютерну програму комплексної експрес-оцінки «Оберіг», розроблену на кафедрі фізичної реабілітації ЗНУ доцентом кафедри Богдановської Н.В. й професором Маліковим М.В. з соавторами, метод є достатньо інформативним та простим для виконання. Для його проведення необхідно визначити наступні показники: довжина тіла, см; маса тіла, кг; частота серцевих скорочень (ЧСС), уд/хв; артеріальний тиск систолічний та діастолічний (АТс і АТд), мм рт.ст.; життєва ємність легень (ЖЄЛ), мл; час затримки дихання на вдиху (проба Штанге), сек; час затримки дихання на видиху (проба Генче), сек; підйом тулуба з положення лежачи за 60с, раз. Всі отримані в ході медичного тестування первинні дані піддаються обробці на персональному комп'ютері у відповідності зі спеціально розробленими авторами програмою. Розраховуються величини наступних показників: рівень фізичного здоров’я (РФЗ), рівень рухової підготовленості (РРП), рівень функціонального стану серцево-судинної системи (РФС с. с. с), рівень функціонального стану системи зовнішнього дихання (РФЗ з. д), окремих складових цих параметрів з ранжуванням на класи. Ранжування проводиться з урахуванням віку та статі обстежуваного, для чого авторами розроблені відповідні шкали оцінки для кожного показника . У результаті даного аналізу кожен випробуваний одержує визначену кількість балів, на підставі яких робиться висновок про рівень його фізичного здоров'я, функціонального стану серцево - судинної і дихальної систем організму.

Якщо в результаті комп'ютерної обробки даних медичного тестування загальна бальна оцінка випробуваного склала менш 40 балів, то рівень його фізичного здоров'я оцінюється як низький, при 41-55 балах – як нижче середнього, при 56-70 балах - як середній, при 71-85 балах – як вище за середнє, і при результаті від 86 до 100 балів - як високий.

У відповідності до мети і завдань роботи, нами у грудні – березні 2009 – 2010 роках, було проведено дослідження, в якому приймали участь 210 студентів 1 – 4 курсу Запорізького музичного коледжу імені І.П. Майбороди.

Результати були використанні для оцінки стану здоров’я студентської молоді, та аналізу їх функціонального стану.

Здоров’я та освіта молоді – нові пріоритетні направлення розвитку суспільства. В умовах сучасного реформування й модернізації системи вищої освіти підвищуються вимоги до стану здоров'я студентів, зростає фізіологічна ціна адаптації до навчання у вузі. Неодноразово багатьма дослідниками було зауважено ріст захворюваності серед студентської молоді.

Аналізуючи дані матеріалів звітної документації Запорізької студентської поліклініки, слід зазначити, що серед діагностованих захворювань найбільш поширеними є захворювання систем (див. табл. 3.1)

Таблиця 3.1 Поширеність захворювань серед першокурсників за результатом медичного огляду

Захворювання

Хворі, %

серцево-судинної системі

опорно-рухового апарату

шлунково-кишкового

неврологічні

офтальмологічні

ендокринні

ЛОР- захворювання

дихальної системи

22,9

33

6,3

18

16

4

4

2.1

в цілому

67

Здоров’я студентів за результатами обстеження характеризується як вкрай незадовільне. Порушення здоров’я відмічаються у 67% юнаків i дівчат, в тому числі, захворювання серцево-судинної системи - 22,9%; опоро - рухового апарату - 33%. Таким чином практично здоровими є лише 33% із числа обстеженої молоді.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Пошуки шляхів вдосконалення оптимізації учбової діяльності у молодших школярів
Про оптимізацію процесу навчання дають можливість судити критерії оптимальності. Критерій оптимальності - це ознака, на основі якої здійснюється порівняння можливих способів розв'язання педагогічних ...

Театральна педагогіка як фактор гуманізації освітньої системи
На початку XXI проблема гуманізації освіти, набуваючи універсального характеру, перебуває в центрі уваги світового і вітчизняного наукового загалу і широкої громадськості. Це пояснюється тим, що вже ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com