Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах

Сторінка 3

Таким чином, майже половина обстежених студентів по показниках фізичного розвитку й захворюваності потребують перекладу в підготовчу або в спеціальну фізкультурну групу, або повністю повинні звільнятися від занять по фізкультурі.

Загальновідомо, що здоров'я на 50-55% залежить від способу життя людини, значить можна вважати, що генеральною лінією формування й зміцнення здоров'я є здоровіший спосіб життя. Спосіб життя студентської молоді ніяк не можна назвати здоровішим. Як показують проведені дослідження спосіб життя студентів характеризується високою поширеністю негативних стереотипів поведінки й низкою фізичною активністю.

Особливістю гендерних тенденцій є велика питома вага дівчат з незадовільним рівнем рухової активності (46,9 – 63,6%), наявність шкідливих звичок (41,4 – 45,1%) у порівнянні з юнаками. Спосіб життя юнаків характеризується: наявністю психоемоційного стресу (87,5-87,8%), недостатнім перебуванням на свіжім повітрі (88,9-90,6%), недостатньою тривалістю сну (37,5-44,4%), незадовільною медичною активністю (19,8-26,3%). До специфічних особливостей способу життя студенток у цьому плані можна віднести читання ночами (51,3%), прийняття їжі перед сном (48,6%), недостатній рівень рухової активності (71,7%), наявність проблем в особистім житті (48,9%), уживання алкоголю по святах (81,2%), паління (7,7%).

При цьому слід зазначити, що, незважаючи на досить високу поширеність шкідливих звичок серед студентів, тільки половина з них намагаються боротися з ними.

У цілому повсякденна поведінка й життєвий уклад студентської молоді як особливої соціальної когорти населення, об'єднаної специфічними умовами навчальної діяльності, віковими закономірностями функціонування організму, обумовлюють специфіку способу життя. У загальному виді йому властиві незадовільний рівень рухової активності, наявність шкідливих звичок, недостатня тривалість сну й перебування на свіжім повітрі, нераціональне харчування, постійний і періодичний психоемоційний стрес. Крім того, досить значна питома вага студентів з незадовільною медичною активністю.

Встановлено, що студенти недостатньо використовують ефективні компоненти по забезпеченню здоровішого способу життя. Так, регулярну профілактику стомлення й щоденне відновлення після роботи проводять тільки 25,15% студентів, раціональний добовий режим дотримують тільки 22,15% студентів, що гартують процедури використовують 25,98%, а антистресові заходи – 18%.

Проаналізувавши отримані дані, можна сказати, що ціннісні орієнтації, зв'язані зі здоров'ям і веденням здоровішого способу життя, поки ще не зайняли належного місця в системі цінностей студента. Це викликає заклопотаність, тому що відсутність відповідної орієнтації в поведінці збільшує розрив, що утворюється між реальним статусом і способом життя студентів, з одного боку, і вимогами життя – з іншої. Для ліквідації такої розбіжності необхідно проводити комплексну роботу з формування здоровішого способу життя в родині із залученням різних суспільних інститутів. Таким чином, критичні явища в стані здоров'я, нездоровий спосіб життя й поширеність шкідливих звичок диктують необхідність пошуку нових шляхів формування здоров'я студентської молоді.

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб за допомогою анкетування виявити можливі порушення стану здоров’я у студентів. Оцінити рівень фізичного здоров’я та фізичної підготовленості за допомогою комп’ютерної програми «Оберіг». Та також провести скринінг - тестування з метою профілактики донозологічного контролю за станом здоров’я студентів.

1. Проаналізувати захворюваність студентів на основі результатів їх диспансерного обстеження;

2. Оцінити рівень фізичного здоров’я юнаків і дівчат за допомогою сучасних валеометричних методів;

3. Провести скринінг – тестування здоров’я студентів;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Нове про педагогіку:

Вивчення параметрів діяльності вчителя
Вивчення параметрів діяльності педагога, який атестується, здійснюється за такою пам’яткою, яка, на наш погляд, відповідає цілісному сприйняттю педагогічного процесу закладу: • чи реалізує і модерніз ...

Болонська система: іноземні мови та переклад
У травні 2005 р. в Норвезькому містечку Берген Україна підписала Болонську декларацію, взявши зобов’язання модернізувати до 2010 р. свою освітню діяльність в контексті Європейських вимог. Було чітко ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com