Захворюваність студентів, що навчаються в навчальних установах

Сторінка 2

При цьому медична активність студентів перебуває на низькому рівні. Незважаючи на те, що цінності здоров'я в переважної більшості студентів належать до основних, багато в чому це носить формальний характер, не відбиваючись на реальній гігієнічній поведінці.

Зложилася важка ситуація, що характеризується тим, що в цілому молодь України, яка по логіці повинна бути найбільш здоровішою частиною суспільства, такою не є. Положення збільшується тим, що в цей час знижена увага суспільства до здоров'я молоді, тому що скорочене число профілактичних оглядів, не діє система диспансерного спостереження, знижений науково-дослідний інтерес до проблем молодого покоління.

Дослідженнями ряду авторів за даними про захворюваність по обертаності показане що, найбільш високі середньорічні темпи приросту відзначаються по хворобах нервової (34,8%) і сечостатевій (30,4%) систем. Наступні рангові місця по середньорічних темпах приросту займають захворювання органів травлення (17,8%), кістково-м'язової системи й сполучної тканини (8,5%),системи кровообігу (8,3%).

Характерною рисою є висока схильність до хронизації патологічного процесу. Поряд із цим автори відзначають відносно невисокі середньорічні темпи приросту показника по класу хвороб органів подиху. Істотний ріст захворюваності по обертаності хворобами органів травлення, сечостатевий і нервової систем також відзначається при її вивченні в динаміку навчання з I по IV курс.

При вивченні даних поглиблених медичних оглядів виявлені найбільш високі середньорічні темпи приросту хвороб органів подиху (42,3%) і сечостатевої системи (3,5%). Істотний внесок у формування високого рівня хронічної захворюваності й морфо функційних відхилень вносять хвороби кістково-м'язової й сполучної тканини, системи кровообігу й нервової системи, середньорічні темпи приросту по яких склали 18-24,8% .

Аналіз структури захворюваності також виявляє широкий спектр захворювань і тенденцію до збільшення числа студентів із хронічними захворюваннями. Найбільше часто студенти звертаються з гострими респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ), 2-е місце по обертаності займають ангіна й гострий бронхіт, менша кількість студентів іде із захворюваннями сечостатевої системи. Причому, як показують результати досліджень, спостерігається тенденція до росту захворюваності, як у цілому, так і по окремих видах захворювань.

Аналіз структури відвідувань лікаря виявив найбільше їхнє число в студентів I і II курсів в основному у зв'язку із хворобами органів подиху, нервової системи й органів почуттів (переважно синдром вегетативних дисфункцій). У старшокурсників ріст числа відвідувань обумовлений хворобами органів травлення, кістково-м'язової системи й травмами, що, найімовірніше, пояснюється порушеннями харчування, перенапругою й зривом адаптаційних систем через більш тривале навчання у Вузі.

При аналізі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ТВП), частота видачі довідок склала 25-35%. Відзначається сезонна спрямованість захворюваності з найбільшими показниками у вересні, березні й квітні. Рівень захворюваності з ТВП у середньому склав 32,8 випадку тимчасової непрацездатності (на 100 студентів). Близько 60% склали студенти I і II курсів. У структурі захворюваності переважають простудні хвороби (73,1%); наступні рангові місця займають хвороби органів травлення й зубів, серцево-судинна патологія, захворювання бруньок і сечовивідних шляхів .

Прямим показником здоров'я, як відомо, є фізичний розвиток, у результаті вивчення якого виявлено, що гармонічним воно є лише в 54,6% студентів, дисгармонійним – в 31, 4% і різко дисгармонійним – в 14% студентів. Середня маса тіла студентів склала 62,2кг, довжина тіла – 173см, окружність грудної клітини – 76,1см. У студентів середнього, нижче середнього й низького росту є більша ймовірність надлишку маси тіла, тоді як у високих студентів існує ризик розвитку дефіциту маси тіла.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Нове про педагогіку:

Форми і методи професійного розвитку
Форми профорієнтаційної роботи залежать від кількості учнів. Розрізняють колективні та індивідуальні форми роботи, в свою чергу колективні поділяються на групові та ланкові . Пряжников Н. С. умовно в ...

Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування на етапі закріплення навчального матеріалу
Поява в житті суспільства системи загальної обов'язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини — молодшого шкільного віку. Він відсутній у дітей, які взагалі не вчи ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com