Поняття про здоров'я

Сторінка 2

Все це підтверджує думка про, те, що найбільш гуманними, соціально та економічно доцільними мірами любої країни по формуванню здоров'я нації є міри з охорони та укріплення здоров'я підростаючого покоління. Держава, не виконуюча це, не має майбутнього (ООН).

Людина народжується, живе та помирає в багатофакторному природно-соціальному середовищі, котре зміною своїх фізичних властивостей, хімічного складу та інформаційно-комунікаційної напруги здійснює на людину постійний вплив.

Людина познає навколишнє середовище, як вважають дослідники цього питання, та адекватно реагує на її фактори за допомогою інформації, що надходить, представленої трьома її видами:

Сенсорна - поступає через органи відчуттів за допомогою першої сигнальної системи;

Вербальна - провідником якої є друга сигнальна система (усне і письмове слово);

Структурна - надходить до організму через дихальну систему та шлунково-кишковий тракт - компоненти їжі, води, ліків, вдихуваного повітря та ін., структура котрих представляє «мову властивостей», зчитуваних організмом .

Об'єм інформації може бути оптимальним, надмірним, недостатнім. Інформація може бути необхідною (корисною), індиферентною, шкідливою. Все це формує відношення організму до навколишнього середовища. Від характеру інформації залежать можливості організму до адаптації та компенсації.

Оточуюче людину середовище надзвичайно різноманітне і багатофакторне, що створює деякі складності в оцінці взаємовідносин цієї безлічі з організмом людини. Тому необхідною мірою являється класифікація цієї безлічі за найбільш загальними ознаками та ранжирування значимості окремих груп. З урахуванням цього можна виділити три групи факторів, найбільш значимих, що зумовлюють:

Якість життя людей;

Спадковість;

- Спосіб життя та поведінку людини (людей).

Якість життя людей, на думку багатьох дослідників, являється основним здоров'язберігаючим і найбільш ефективним комплексним фактором. Якість життя громадян забезпечується державою, економічними, соціальними та оздоровчими програмами. Група факторів, інтегрована в поняття «Якість життя», визначаючи здоров'я, моральний і психологічний стан людей, тривалість їх життя і соціальну значимість, мало підвладні кожному індивідууму і навіть колективам, залежить від держави і її соціально-економічних, екологічних та інших здоров'язберігаючих програм.

Друга група факторів, що визначають популяційне здоров'я людей, починаючи з народження, - спадковість. Спадкові захворювання або порушення у фізичному розвитку і функціонуванні організму супроводжували людину з давніх часів та були пов'язані зі складно пояснюваними змінами в окремих ланках генотипу. Ця група захворювань займала відносно невелику питому вагу в патології людини. Вік наукового технічно прогресу - наші часи, докорінно змінив значимість цього фактору в формуванні організму людини. Це пов'язано з двома групами причин. По-перше, це інтенсифікація споживання природних ресурсів, переробка котрих обумовила викид в навколишнє середовище колосальної кількості шкідливих для всього живого речовин. По-друге, людина сама активно руйнує свій генотип за допомогою шкідливих звичок. Основними і найбільш небезпечними з них є куріння тютюну, непомірне споживання алкоголю,

пристрасть до наркотиків (наркоманія) та хімічним речовинам наркотичної дії (токсикоманія).

3 аналізу даних вітчизняних та зарубіжних дослідників причин хвороб людини та їх питомої значимості випливає, що, якщо всі причини хвороб и порушень гармонічного розвитку прийняти за 100%, то розклад виглядає наступним чином: спосіб життя та поведінка людей зумовлює 50% всіх хвороб, стан навколишнього середовища - 20%, спадкові фактори — 20%, стан охорони здоров'я, її організація, медикаментозні та технологічні засоби - 8%, інші фактори - 2%. Таким чином, якщо розділити 20 «спадкових» відсотків на рівні частини и 10% приєднати до перших 50%, так як людина особисто «умудряється» змінити свій генотип за допомогою шкідливих звичок, то від кожного з нас залежить наше здоров'я та довголіття на 60%.

Страницы: 1 2 3 4

Нове про педагогіку:

Методика організації діяльності в куточку природи
Куточок живої природи у дитячому садку - одна з найнеобхідніших умов наочного і дійового ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Дитячі спостереження під час екскурсій чи заняття у кімнаті ма ...

Мислення та його формування в навчанні історії
Мислення – опосередковане та узагальнене відображення людиною дійсності в її суттєвих зв’язках і відношеннях. Розрізняють теоретичне (понятійне і оглядове) і практичне (наочно-образне і наочно-дієве) ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com