Організація і зміст експериментального дослідження

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Організація і зміст експериментального дослідження

Сторінка 2

Таблиця 7 Спостерігаю за живою природою. Я і Україна. 3 клас

Тема уроку

Завдання для формування пошукової діяльності

1

13

У процесі експериментального дослідження проводилися контрольні заміри рівнів навчальних досягнень учнів. Для виявлення впливу експериментальної методики навчання на якість знань, умінь і навичок учням третіх класів були запропоновані такі завдання з математики по темі "Усне додавання і віднімання в межах 1000".

I варіант

Перша бригада пошила за 4 дні 24 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми більше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошила 40 костюмів?

Сума трьох чисел 82. Перше число – 24, друге – на 9 більше. Знайди третє число.

Обчислити.

560+386

607-123

549-(129+357)

619-332-188

II варіант

За 8 кг печива заплатили 32 грн. один кілограм цукерок на 2 грн. дорожчий, ніж один кілограм печива. Скільки можна купити таких цукерок на 36 грн.?

Сума трьох чисел 78. Перше число – 8, друге – у 7 разів менше від першого. Чому дорівнює третє число?

Обчислити.

607+159

560-348

883-(432+149)

951-234-351

Додаткове завдання для обох варіантів

За допомогою цифр 0 і 1 записати всі можливі трицифрові числа.

У двох папках 20 зошитів. В одній з них на 2 зошити більше, ніж у другій. Скільки зошитів у кожній папці?

Результати виконання даної контрольної роботи представлені у таблиці 8.

Таблиця 8 Результати виконаної контрольної роботи по темі: "Усне додавання і віднімання в межах 1000"

Класи

Рівні навчальних досягнень учнів (у %)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Експериментальні класи

17

68

15

Контрольні класи

10

50

32

8

Дані таблиці 8 свідчать про те, що учнів експериментальних класів мають міцніші знання, ніж учні контрольних класів. 17% і 68% учнів експериментальних класів виконали завдання на високому і достатньому рівнях, що на 7% і 18% більше, ніж у контрольних класів.

З курсу Я і України по темі "Спостерігаю за живою природою" для контрольного зрізу були запропоновані такі завдання:

Результати виконання даної контрольної роботи представлені на діаграмі 1.

Як видно з діаграми 1, успішно справилися із завданням учні експериментального класу, ніж контрольного. На високий рівень в експериментальному класі виконали завдання 20% учнів, що на 8% більше, ніж у контрольному. Кількість учнів, що виконали завдання на достатній рівень, в експериментальному становить 61%, а у контрольному – 48%. У контрольному класі третина учнів виконали завдання на середній рівень і 5% на початковий, а в експериментальному відповідно17%, на початковому рівні – 2%.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Розвиток методики навчання біології в XX ст
Початок XX ст. став етапом пошуку нових підходів до вивчення природознавства в загальноосвітній школі. Більшу увагу було приділено змісту шкільної біології, методам навчання й виховання. Цього вимага ...

Поняття моделі та моделювання в учбово-методичній літературі
З середини XX століття в самих різних областях людської діяльності стали широко застосовувати математичні методи і ЕОМ. Виникли такі нові дисципліни, як "математична економіка", "матем ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com