Організація і зміст експериментального дослідження

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Організація і зміст експериментального дослідження

Сторінка 2

Таблиця 7 Спостерігаю за живою природою. Я і Україна. 3 клас

Тема уроку

Завдання для формування пошукової діяльності

1

13

У процесі експериментального дослідження проводилися контрольні заміри рівнів навчальних досягнень учнів. Для виявлення впливу експериментальної методики навчання на якість знань, умінь і навичок учням третіх класів були запропоновані такі завдання з математики по темі "Усне додавання і віднімання в межах 1000".

I варіант

Перша бригада пошила за 4 дні 24 костюми. Друга бригада за день шила на 2 костюми більше, ніж перша. За скільки днів друга бригада пошила 40 костюмів?

Сума трьох чисел 82. Перше число – 24, друге – на 9 більше. Знайди третє число.

Обчислити.

560+386

607-123

549-(129+357)

619-332-188

II варіант

За 8 кг печива заплатили 32 грн. один кілограм цукерок на 2 грн. дорожчий, ніж один кілограм печива. Скільки можна купити таких цукерок на 36 грн.?

Сума трьох чисел 78. Перше число – 8, друге – у 7 разів менше від першого. Чому дорівнює третє число?

Обчислити.

607+159

560-348

883-(432+149)

951-234-351

Додаткове завдання для обох варіантів

За допомогою цифр 0 і 1 записати всі можливі трицифрові числа.

У двох папках 20 зошитів. В одній з них на 2 зошити більше, ніж у другій. Скільки зошитів у кожній папці?

Результати виконання даної контрольної роботи представлені у таблиці 8.

Таблиця 8 Результати виконаної контрольної роботи по темі: "Усне додавання і віднімання в межах 1000"

Класи

Рівні навчальних досягнень учнів (у %)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Експериментальні класи

17

68

15

Контрольні класи

10

50

32

8

Дані таблиці 8 свідчать про те, що учнів експериментальних класів мають міцніші знання, ніж учні контрольних класів. 17% і 68% учнів експериментальних класів виконали завдання на високому і достатньому рівнях, що на 7% і 18% більше, ніж у контрольних класів.

З курсу Я і України по темі "Спостерігаю за живою природою" для контрольного зрізу були запропоновані такі завдання:

Результати виконання даної контрольної роботи представлені на діаграмі 1.

Як видно з діаграми 1, успішно справилися із завданням учні експериментального класу, ніж контрольного. На високий рівень в експериментальному класі виконали завдання 20% учнів, що на 8% більше, ніж у контрольному. Кількість учнів, що виконали завдання на достатній рівень, в експериментальному становить 61%, а у контрольному – 48%. У контрольному класі третина учнів виконали завдання на середній рівень і 5% на початковий, а в експериментальному відповідно17%, на початковому рівні – 2%.

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Програмно-методичні основи навчання здоровому способу життя учнів в школі
Потреба у формуванні здорового способу життя (ЗСЖ) і створенні програм навчання ЗСЖ влаштовується закономірностями змін стану здоров'я населення, характеру захворюваності, тривалості життя, що істотн ...

Вплив застосування тактичних вправ на психофізіологічні показники баскетболісток
Як відомо, психофізіологічні показники важко піддаються розвитку, і саме тому одержання статистично значимих розходжень між показниками, отриманими до проведення експерименту й показниками, отриманим ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com