Стан проблеми формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності у масовому педагогічному досвіді

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Стан проблеми формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності у масовому педагогічному досвіді

Сторінка 2

Спостереження свідчать, що найсильніші учні активно включаються в пошук додаткового матеріалу для вирішення поставленого завдання, намічають і застосовують різні підходи. Учні з середньою успішністю здатні повністю включатися в пізнавальний пошук з даної проблеми. На відміну від сильних учнів вони потребують допомоги збоку вчителя. Слабких учнів у процесі пізнавального пошуку спочатку слід навчити процесу доказовості, підтвердження вже відомого. Важливо також озброїти їх умінням контролювати хід самостійного пошуку, звіряючи його з кінцевим результатом.

Третій етап – це створення системи дій для добору і групування фактів, обґрунтування доказів, виділення принципів і головної ідеї, формування узагальнень і висновків. Це – найважливіший етап пізнавального пошуку на уроці. Тут розкривається і вдосконалюється рівень аналітико-синтезуючої діяльності учнів, їх здатність до зосередженої уваги, прагнення самостійно розкрити і зрозуміти невідоме.

На наш погляд, заслуговують на увагу подані Л. Хоритоновою рекомендації щодо використання на уроках природознавства навчальних проблем як засобу створення проблемних ситуацій, а саме:

При побудові проблемних уроків необхідно дотримуватися дидактичних принципів, таких як науковість та наступність, систематичність і послідовність, свідомість і активність учнів при розв’язані навчальної проблеми;

Плануючи уроки, учитель обирає найефективніше місце навчальних проблем у процесі навчання;

Навчальна проблема повинна зацікавлювати учнів у навчальному матеріалі своєю незвичністю, яскравістю та емоційністю;

На уроці вчитель повинен бути уважним до емоційного стану дитини при розв’язані навчальних проблем, вчасно з’ясувати причини ускладнень у вирішені проблемної ситуації і надавати своєчасну допомогу.

З метою вивчення досліджуваного питання нами проаналізовано підручники для початкової школи щодо наявності завдань, що сприяють формуванню пошукової діяльності учнів.

У підручнику з курсу "Я і Україна" вміщено 27 завдань пошукового характеру. Проте у підручнику з математики цих завдань лише 11.

Аналіз підручників засвідчив, що у їх змісті є завдання, які можуть забезпечувати формування пошукової діяльності у молодших школярів. До таких завдань ми відносимо завдання, які представлені у рубриках: "Поміркуй", "З’ясуй",, "Досліди", "Спостерігай", "Практична робота", "Порівняй".

У підручнику з природознавства для 3 класу пропонується проведення учнями дослідів: з дослідження властивостей води, ґрунту, повітря, умов росту і розвитку рослин. У підручниках передбачено проведення практичних робіт та дослідів.

Такими чином, аналіз підручників показав, що у змісті курсу закладені можливості для формування пошукової діяльності учнів.

Нами проаналізовано відображення питання способів формування пошукової діяльності у молодших школярів у методичних посібниках для вчителів.

Таблиця 5 Результати аналізу посібників для вчителів щодо наявності завдань, що сприяють формуванню пошукової діяльності

п/п

Назва посібника

Всього уроків

К-сть уроків, на яких викорис. завдання для форм. пошук. д-сті

Пізнавальні завдання

Евристична бесіда

Метод аналогії

Самост. ознайомл. з матеріалом

Елементарне дослідницьке завдання

Інтерактивна вправа

1

Бабовал Т. І., Рябова С. І. Я і Україна. Уроки громад. Освіти. 3 клас

34

21

2

15

2

4

1

2

Жаркова І.І., Мечник Л.А. уроки з курсу "Я і Україна. Я і природа". 3 клас

34

22

5

9

9

10

3

Шандрівська Г. Я і Україна. Природознавство. 3 клас

35

26

3

9

6

2

7

4

Кизим О.П. Математика. 3 клас

140

43

15

9

21

4

1

5

Федорченко Т.А. Усі уроки математики. 3 клас

136

37

13

11

17

1

0

6

Козак М.В., Корчевська О.П. Уроки математики. 3 клас

147

48

17

13

19

3

0

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Методи та способи подолання неуспішності
Вивчення іноземної мови – справа непроста і не кожен учень у змозі оволодіти іноземною мовою. У процесі навчання може виникнути таке явище, як неуспішність - яке, в свою чергу, може суттєво змінити а ...

Методика організації роботи за вальфдорською методикою у сучасних школах
Антропософські ідеї визначили специфіку вальдорфських дитсадочків і шкіл, яких нині у світі налічують близько двох із половиною тисяч. Рудольф Штайнер стверджував, що дітям потрібно давати "їжу& ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com