Стан проблеми формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності у масовому педагогічному досвіді

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Стан проблеми формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності у масовому педагогічному досвіді

Сторінка 2

Спостереження свідчать, що найсильніші учні активно включаються в пошук додаткового матеріалу для вирішення поставленого завдання, намічають і застосовують різні підходи. Учні з середньою успішністю здатні повністю включатися в пізнавальний пошук з даної проблеми. На відміну від сильних учнів вони потребують допомоги збоку вчителя. Слабких учнів у процесі пізнавального пошуку спочатку слід навчити процесу доказовості, підтвердження вже відомого. Важливо також озброїти їх умінням контролювати хід самостійного пошуку, звіряючи його з кінцевим результатом.

Третій етап – це створення системи дій для добору і групування фактів, обґрунтування доказів, виділення принципів і головної ідеї, формування узагальнень і висновків. Це – найважливіший етап пізнавального пошуку на уроці. Тут розкривається і вдосконалюється рівень аналітико-синтезуючої діяльності учнів, їх здатність до зосередженої уваги, прагнення самостійно розкрити і зрозуміти невідоме.

На наш погляд, заслуговують на увагу подані Л. Хоритоновою рекомендації щодо використання на уроках природознавства навчальних проблем як засобу створення проблемних ситуацій, а саме:

При побудові проблемних уроків необхідно дотримуватися дидактичних принципів, таких як науковість та наступність, систематичність і послідовність, свідомість і активність учнів при розв’язані навчальної проблеми;

Плануючи уроки, учитель обирає найефективніше місце навчальних проблем у процесі навчання;

Навчальна проблема повинна зацікавлювати учнів у навчальному матеріалі своєю незвичністю, яскравістю та емоційністю;

На уроці вчитель повинен бути уважним до емоційного стану дитини при розв’язані навчальних проблем, вчасно з’ясувати причини ускладнень у вирішені проблемної ситуації і надавати своєчасну допомогу.

З метою вивчення досліджуваного питання нами проаналізовано підручники для початкової школи щодо наявності завдань, що сприяють формуванню пошукової діяльності учнів.

У підручнику з курсу "Я і Україна" вміщено 27 завдань пошукового характеру. Проте у підручнику з математики цих завдань лише 11.

Аналіз підручників засвідчив, що у їх змісті є завдання, які можуть забезпечувати формування пошукової діяльності у молодших школярів. До таких завдань ми відносимо завдання, які представлені у рубриках: "Поміркуй", "З’ясуй",, "Досліди", "Спостерігай", "Практична робота", "Порівняй".

У підручнику з природознавства для 3 класу пропонується проведення учнями дослідів: з дослідження властивостей води, ґрунту, повітря, умов росту і розвитку рослин. У підручниках передбачено проведення практичних робіт та дослідів.

Такими чином, аналіз підручників показав, що у змісті курсу закладені можливості для формування пошукової діяльності учнів.

Нами проаналізовано відображення питання способів формування пошукової діяльності у молодших школярів у методичних посібниках для вчителів.

Таблиця 5 Результати аналізу посібників для вчителів щодо наявності завдань, що сприяють формуванню пошукової діяльності

п/п

Назва посібника

Всього уроків

К-сть уроків, на яких викорис. завдання для форм. пошук. д-сті

Пізнавальні завдання

Евристична бесіда

Метод аналогії

Самост. ознайомл. з матеріалом

Елементарне дослідницьке завдання

Інтерактивна вправа

1

Бабовал Т. І., Рябова С. І. Я і Україна. Уроки громад. Освіти. 3 клас

34

21

2

15

2

4

1

2

Жаркова І.І., Мечник Л.А. уроки з курсу "Я і Україна. Я і природа". 3 клас

34

22

5

9

9

10

3

Шандрівська Г. Я і Україна. Природознавство. 3 клас

35

26

3

9

6

2

7

4

Кизим О.П. Математика. 3 клас

140

43

15

9

21

4

1

5

Федорченко Т.А. Усі уроки математики. 3 клас

136

37

13

11

17

1

0

6

Козак М.В., Корчевська О.П. Уроки математики. 3 клас

147

48

17

13

19

3

0

Страницы: 1 2 3

Нове про педагогіку:

Використання гри з метою активізації пізнавального процесу школярів до занять фізкультурою
Втягнути дітей в навчальну роботу, активізувати їх дозволяє також застосування різноманітних методів і прийомів, серед яких не можна не виділити ігровий метод, як самий цілеспрямований, особливо в за ...

Зміни уваги у молодших школярів в процесі навчання
Молодший шкільний вік сприятливий для розвитку уваги. Без достатньої сформованості цієї психічної функції процес навчання неможливий. На уроці учитель привертає увагу учнів до учбового матеріалу, нам ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com