Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів

Сторінка 8

Етап організації проектної діяльності учнів. Учитель ознайомлює дітей із загальною темою навчального проекту та стимулює виникнення інтересу до неї; окреслює коло проблемних питань та зорієнтовує учнів на усвідомлення задуму проекту; допомагає вжитися в ситуацію та виділити низку підпроблем, які цікавлять учнів; скеровує на можливі шляхи вирішення проблеми та ймовірний результат діяльності, допомагає в її плануванні.

Після такого "занурення" в проект організовується активна спільна (чи індивідуальна) проектна діяльність учнів. Для цього, за бажанням учасників, утворюються робочі групи й обирається напрям діяльності, який узгоджується із загальною темою та ідеєю проекту. Учасники визначаються із формою представлення результатів.

На цьому етапі ініціатива переходить до учнів.

Вибір учнями напряму діяльності та шляхів вирішення проблеми

Ставлячи перед учнями проблему, учитель передусім має заінтригувати їх, по-перше, важливістю її подолання в конкретній ситуації; по-друге, показати власну зацікавленість у цій проблемі та виявити готовність брати участь у її вирішенні. Така емоційно забарвлена атмосфера стимулює учнів до активної взаємодії в процесі розробки проекту. Водночас учитель дає зрозуміти, що відповідний результат можна отримати за умов оперативності, узгодженості дій, цілеспрямованості, активності, дослідницького характеру діяльності тощо.

Під час формулювання проблеми індивідуальних проектів учні мають насамперед з'ясувати, що їх цікавить у певному об'єкті або що вони хочуть про нього дізнатися.

Після визначення провідної проблеми колективно обговорюються можливі шляхи її вирішення. У цьому випадку характер діяльності учасників залежить від виду проекту за предметно-змістовою галуззю. Розглянемо її на прикладі загальної теми "Вода – основа життя".

Таблиця 3

Технологічні

елементи

Монопредметний

проект

Міжпредметний

проект

Надпредметний проект

Підтема проекту

"Перетворення води на сніжинку"

"Значення води в природі"

"Вода – стихія Всесвіту"

Об'єкт пізнання

Краплина води, сніжинка

Вода як об'єкт пізнання в природознавстві

Позапредметний освітній об'єкт – вода як стихія Всесвіту

Проблема

Які причини перетворення води в сніжинку?

Яким є значення води в природі?

Яку роль відіграє вода в побудові світу? Яким є її зв'язок з іншими природними стихіями?

Формулювання задачі

Дослідити сніжинку

Проаналізувати природні властивості води, порівняти їх з тими, що відображені в прислів'ях, казках, легендах, міфах

З'ясувати значення води для природи, людини, всього світу

Способи

вирішення

задач

Спостереження, досліди, вимірювання, пошук фактів про форми сніжинок

Гуманітарні, художні методи дослідження води і поняття про неї

Роздуми про природу води, ознайомлення з науково-популярними публікаціями

Представлення результатів

Демонстрація дослідів з краплиною води, сніжинкою

Повідомлення про подібність тлумачення ролі води в науковій та художній літературі

Написання творчої роботи про значення води в природі Всесвіту

Формування робочих груп

Кількість учасників проекту визначається залежно від складності та масштабу передбачуваної діяльності, а також від бажання учнів. Якщо проект груповий, потрібно об'єднати учасників у групи, визначити функції кожного учня, чітко окреслити проблемне поле діяльності, цілі та задачі. Важливим моментом організації груп є формування учасниками правил спільної роботи, наприклад:

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Нове про педагогіку:

Основні напрями формування граматичної будови мови у дітей із загальним недорозвиненням мови III рівня
Формування граматичної будови мови (синтаксису, морфології, словотворення) старшого дошкільника має свою специфіку, і для його розвитку повинні застосовуватися різні педагогічні засоби (прийоми, форм ...

Поняття мовної діяльності
Мова — система словесних знаків, які використовуються як форма існування, засіб засвоєння і передавання суспільно-історичного досвіду людства. Мова виконує ряд функцій: Позначення – кожне слово, прип ...

Навігація по сайту

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com