Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів

Педагогіка і освіта » Формування у молодших школярів досвіду пошукової діяльності » Характеристика форм пошукової діяльності молодших школярів

Сторінка 6

"Початок осені", "Плоди і насіння", "Рослини влітку і восени", "Як тварини готуються до зими", "Яблунева плодожерка", "Дбайливо ставтеся до хліба!", "Настала зима", "Дятлова кузня", "Шишкарі", "Охорона тварин узимку", "Праця людей узимку", "Весна прийшла", "Білан капустяний", "Сонечко", "Праця людей весною".

У четвертому класі учні можуть самостійно опанувати зміст статей: "Горизонт" (після екскурсії), "Яри", "Гори", "Природний газ", "Джерело", "Дніпро", "Море", "Цукровий буряк", "Картопля", "Соняшник", "Льон", "Бур'яни поля", "Шкідники поля", "Луки", "Риби", "Птахи водойм", "Хутрові звірі водойм", "У Чорному морі", "Київ", "Праця людей у степу", "Заповідники".

Важливо, щоб у процесі виконання самостійної роботи вчитель пропонував дітям пошукові завдання: сортування навчального матеріалу за певними критеріями; порівняння у формі зіставлення і протиставлення як засіб відкриття нових властивостей, ознак предметів, що вивчаються; підготовку висновків за аналогією; класифікацію; виділення головного, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, доведення. (Висновки з досліджень Н. С. Коваль.)

Дослідницькі завдання. Великі можливості для формування досвіду творчої діяльності має дослідницький метод. Нерідко вчителі вважають його недоступним для молодших школярів. Так, він справді складний за способом керівництва пізнавальною діяльністю учнів, потребує від них розвинених пошукових умінь. Дослідження педагога Т. М. Байбари показало, що виконання учнями третіх-четвертих класів елементарних дослідницьких завдань – не тільки можливе, а й ефективне для їхнього розвитку. Встановлено, що протягом початкової школи учні спроможні брати участь у різноманітних видах навчально-дослідницьких завдань.

Аналіз результатів експерименту показав, що за умов відповідної процесуальної і мотиваційної підготовки учні цілком спроможні виконувати тривалі дослідницькі завдання. Наприклад, формування нових понять на основі тривалих спостережень з наступним встановленням причинно-наслідкових зв'язків, засвоєння властивостей об'єктів шляхом експериментального "відкриття" під час дослідів. Керуючись прийнятою метою, діти самостійно на деяких етапах разом з учителем планують хід роботи, відбирають матеріал для спостережень, дослідів, висловлюють припущення, фіксують результати дослідів, роблять замальовки, висновки, доводять. Отже, у дослідницькому методі працює увесь діапазон пошукових умінь.

Щоб захопити школярів дослідженнями, бажано прищепити їм смак до вдумливого нагромадження і осмислення спостережень, проведення короткочасних експериментів з відомими об'єктами, які відкривають нові властивості. Корисно також підключати весь клас до групових дослідницьких завдань, розрахованих на 2-3 тижні (а може, й місяць). Формування досвіду пошукової діяльності в атмосфері загального захоплення цікавою справою не лише має розвивальне значення, а й об'єднує процеси навчання і виховання, стимулює пізнавальні потреби.

Ще одним методом активізації творчого мислення є методи навчання, які сприяють організації та реалізації проектної діяльності, які допомагають виробити вміння вирішувати нові проблеми та спонукають до більш продуктивної розумової діяльності, цілеспрямованого пошуку вирішення проблеми.

Технологія проектування передбачає розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів.

Розрізняють такі типи проектів.

Дослідницькі проекти – потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експериментальних методів обробки результатів.

Можна, наприклад, провести дослідницький проект з природознавства.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Нове про педагогіку:

Соцільно-педагогічна робота з молодіжними об’єднаннями як педагогічна проблема
Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь з суспільством. В рамках молодіжного руху молода людина не лише проходить ...

Взаємовідносини системи “куратор-студент”
Діяльність куратора потребує високого рівня культури, належної психолого-педагогічної підготовки, відданості педагогічній справі. Лише за такої умови він зможе формувати особистість студента. Зміст д ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com