Критерії ефективності педагогічної праці

Педагогіка і освіта » Характер та престиж педагогічної праці » Критерії ефективності педагогічної праці

Сторінка 1

Аналіз джерел з педагогіки, нажаль не дає відповіді на питання, які критерії допомагають визначити чи дійсно педагогічна праця є ефективною, лишень в роботах М.В. Мартинюка та Н.М. Марочко зосереджується увага на результативному та процесуальному критеріях:

- результативний;

- процесуальний.

У показниках першого представлені властивості і якості особистості, що формуються у школярів у результаті виховання.

Процесуальний критерій включає показники організації учнів, взаємодію школи, сім’ї, представників виробничих і громадських формувань у трудовому вихованню учнів під час залучення їх до різних видів діяльності.

Показники зорієнтовані на важливі сфери структури особистості: інтелектуальну, емоційну, діяльнісно-практичну.

Отже, розглянемо, які компоненти включає кожен з критеріїв:

І. Критерій результативності включає:

1) інтелектуальні компоненти структури особистості школяра:

а) усвідомлення основної ролі праці в житті і розвитку особистості;

б) прагнення до пізнання традицій свого краю і зв’язків з трудовими традиціями інших народів із загальнолюдським трудовим досвідом;

в) прагнення пізнати сутність і особливості людини-трудівника, творця матеріальних і духовних благ на прикладі кращих представників найближчого соціального оточення;

2) емоційні компоненти:

а) повага до оточуючих;

б) почутті відповідальності за свій вклад у навчально-виховну роботу;

в) емоційно-позитивне ставлення до участі в навчальному процесі;

3) діяльнісно-практичні компоненти:

а) участь в трудових справах;

б) прагнення успішно оволодіти уміннями і навичками трудової діяльності та навчальної роботи;

в) участь в самоуправлінні і організації трудової діяльності.

ІІ. Процесуальний критерій:

а) педагогічна готовність учасників виховної роботи до взаємодії в трудовому вихованню;

б) вміння визначити мету і завдання трудового виховання школярів і застосування ефективних засобів їх вирішення;

в) осмислення сутності трудового виховання школярів.

Вище зазначені критерії дійсно заслуговують на увагу, однак на наш погляд їх варто дещо розширити, тобто розглянути на локальному та глобальному рівнях крізь призму вчителя та безпосередньо учня, тому ми створили певну систему, яка включає сукупність показників, які відносяться до того чи іншого критерію та свідчать про те чи дійсно педагогічна праця є ефективною.

У таблиці 2.1. зосереджено чотири групи показників, які належать до того чи іншого критерію та говорять про ефективність або ж неефективність педагогічної праці: процесуально-локальні; процесуально-глобальні; результативно-локальні і відповідно результативно-глобальні.

Таблиця 2.1 - Критерії ефективності педагогічної праці

Локальний

Глобальний

вчитель

учень

вчитель/учень

Процесуальний

вміння/ невміння зацікавити учнів;

компетентність (некомпетентність) вчителя;

вміння (невміння) організувати урок (пару);

підготовка (відсутність її) до уроків;

вміння впроваджувати новітні технології в навчанні;

наявність (відсутність досвіду).

активна / пасивна участь у обговоренні питань на уроках (парах);

здатність (нездатність до засвоєння нового матеріалу;

здатність (нездатність до самоорганізації та саморозвитку;

активна (пасивна) участь у позаурочній діяльності;

здатність приймати інновації та використовувати їх в навчанні

використання (невикористання) набутих знань у подальшому професійному, соціальному житті;

вміння адаптуватися після виходу з школи (університету) у інших колективах;

подальші досягнення в професійному житті (кар’єра).

Результативний

оцінка;

отримання листів пошани з вищих інстанцій;

рівень премій за особливі досягнення;

авторитет серед викладачів, учнів;

самооцінка;

отримання (не тримання) похвальних грамот;

рівень стипендії (для студентів)

авторитет серед ровесників. Викладачів;

рейтинг у групі;

отримання диплома з відзнакою

економічні:

рівень ВВП, ВНП;

рівень інфляції;

рівень розвитку малого, середнього та великого бізнесу;

курс валюти на ринку.

соціальні:

рівень безробіття;

рівень міграції населення;

рівень заробітної плати.

політичні:

налаштована (організовано) робота в органах вищої влади;

своєчасне вирішення політичних питань;

культурно-освітні:

рівень розвитку освіти, науки, техніки;

рівень моральних цінностей;

участь в конференціях міжнародного масштабу.

імідж країни в очах інших держав-сусідів.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Методика організації проблемного навчання
Метод навчання є системою організації взаємодії викладача і що вчаться, покликану забезпечувати досягнення педагогічних цілей. Залежно від цілей дослідження методи навчання класифікуються в педагогіч ...

Розрахунок теплового режиму ЕОМ
Лабораторна робота №2 Тема: Розрахунок теплового режиму ЕОМ Мета: Ознайомитися зі способами розрахунку теплового режиму ЕОМ (розрахунок температури в центрі апарата, розрахунок температури корпуса) М ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com