Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів

Педагогіка і освіта » Використання комп'ютера на уроках розвитку зв'язного мовлення в початкових класах » Психолого-педагогічний аспект використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів

Сторінка 1

У молодших школярів на уроках української мови провідними видами діяльності є аудіювання, говоріння, читання та письмо. Тому, розглядаючи розвиток мовлення школярів, слід звертати увагу саме на вищезгадані види.

Говорячи про розвиток будь-чого потрібно знати, які саме навички формувати. У нашому випадку основними навичками мовленнєвої діяльності залишаються:

Розуміння:

основної думки (висловлення, твору тощо);

причинно-наслідкових зв’язків;

виражально-зображувальних засобів тексту (висловлення);

фактичного змісту твору (про кого, про що розповідається).

Уміння:

складати і розігрувати діалог;

додержуватись правил етикету (не перебивати, вислуховувати партнера, поважати його думку);

використовувати етикетну лексику й українські форми звертання;

дотримуватись норм української літературної мови;

переказувати текст;

будувати зв’язні висловлення.

Розглядом можливостей використання комп’ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів є вишукування зв’язків, які можна налагодити під час комп’ютерного навчання, а також допомога, яку надасть комп’ютер (в процесі такого використання вчителю для формування конкретних навичок).

Як показали дослідження, із використанням комп’ютера на уроках української мови (зокрема для розвитку зв’язного мовлення ) намітилась певна різниця у формуванні здібності до абстрагування, рівня розвитку мовних якостей, що супроводжують процес мислення. В той самий час вплив активного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на такі психічні характеристики, як швидкість протікання процесів мислення, здатність до перцептивних дій, зокрема відтворення учнем інформації, практично не простежується. Наведені приклади не можна назвати остаточними в силу того, що, по-перше, методики, які використовувались у дослідженнях, розроблялись ще за часів "некомп’ютерної ери", по-друге, у процесі експериментальних досліджень виявляється багато факторів, вплив яких на результати досліджень не дозволяє зробити однозначні узагальнення. І все ж таки певні висновки з цього можна зробити.

Спробуємо розглянути та охарактеризувати аспекти використання комп’ютера, у випадках, коли він покращує роботу класу, а отже і знання учнів.

Використання наочних посібників (малюнків, схем, таблиць), які можна з успіхом виготовити з допомогою комп’ютера та роздрукувати на принтері навіть для кожного учня (або використовувати безпосередньо з монітора) багато в чому допоможе дітям в плані розуміння фактичного змісту твору (1 клас). Адже школярі в цьому випадку мають змогу не лише чути голос вчителя (учня), який читає твір та бачити букви (абстрактний, знаковий елемент), але й дивитись на самих персонажів, аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби, що їх застосував автор.

Звичайно, такий вплив відразу на декілька органів чуттів, у різноманітних формах покращить процес сприймання учнями почутого і побаченого.

Виділивши за допомогою таких таблиць головне вчитель забезпечить і належне розуміння основної думки твору учнями.

Сприймання покращується і за рахунок елементу цікавості, який, звичайно присутній на уроках такого виду. Щодо уваги учнів, то треба зауважити, що за невмілого використання педагогом на уроці будь-якого засобу (чи то малюнка, чи то грамзапису) можливе зниження дитячої уваги, і тут на допомогу має прийти педагогічна майстерність учителя, його вміння вчасно запропонувати те, з чим він хоче працювати.

Діалог – це бесіда двох або більше осіб, тому уміння складати діалоги, розігрувати його потрібне для вироблення комунікативних навичок дитини. Комп’ютер є гарним помічником вчителя в плані подання тематики діалогів.

Складною темою у виховному плані є виховання етичних якостей особистості. На уроках розвитку мовленнєвої діяльності необхідно концентрувати увагу учнів на дотриманні правил етикету під час розмови (не перебивати партнера, поважати його точку зору). Дитині легше буде засвоїти ці правила, якщо вони будуть подані у цікавій формі, змодельовані на практиці. Величезні можливості ІКТ в цьому плані. Комп’ютер в тій чи іншій формі (малюнок, опис, кінофільм) зможе цікаво подати матеріал для роздумів.

Страницы: 1 2

Нове про педагогіку:

Визначення рівня знань учнів на початок дослідної роботи у початкових класах
На початку дослідного навчання у ЗОШ № 151 міста Харкова, спільно з вчителями було проведено анкетування молодших школярів, опрацьовано особисті справи учнів 4 - Б класу, проведена творча робота на т ...

Основні типи вправ та методика їх проведення при навчанні творчого англійського писемного мовлення
У навчанні письма дослідники М.В. Ляховицький та С.Ю. Ніколаєва виділяють три етапи: Оволодіння графікою й орфографією з залученням матеріалу, опрацьованого усно. Засвоєння структурних моделей речень ...

Навігація по сайту

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com