Організація та методика науково-дослідної діяльності

Педагогіка і освіта » Організація та методика науково-дослідної діяльності

Сторінка 6

При розробці прогнозів доводиться мати справу з великою кількістю альтернативних варіантів, кожен із яких в свою чергу залежить від сукупності факторів. Крім того, в економічних дослідженнях неодноразові випадки, коли розробники прогнозів інколи натикаються на "неподолану стіну" через недостатні знання у певній галузі.

Для вирішення зазначених та інших проблем, пошуку ідей і рішень на початку сорокових років ХХ століття почали широко використовувати методи колективної генерації ідей.

Методи генерування ідей є різновид методів експертної оцінки, хоча між ними є певні відмінності. Методи генерування ідей обмежуються, як правило, лише якісними оцінками без кількісного підтвердження. Вони служать частіше всього опорою, трампліном для розв'язування конкретних проблем і орієнтовані в основному на виявлення факторів і напрямків розвитку.

Як і методи експертної оцінки, методи генерування ідей відносяться до сукупності евристичних методів прогнозування.

Генерування ідей - результат розумового процесу, творчих здібностей людини.

Існує декілька методів генерування ідей,кожен із яких сприяє досягненню певних результатів, зокрема:

метод "мозкової атаки"- автор Алекс Осборн (США);

метод "морфологічного аналізу"- автор Ф. Цвіккі (Швейцарія);

метод "синектики"- автор Уільям Дж. Гордон (США).

Ознайомлення з методом пошуку нових ідей і рішень доцільно починати з їх детального огляду.

Суть цього методу полягає в тому, щоб створити відносно невелику групу спеціалістів високого рівня із 10-15 чоловік, поставити перед ними завдання і одержати від них продуктивні ідеї з проблем, які викликають інтерес у дослідника. Для творчої роботи групи потрібно створити відповідні умови. Групу бажано розмістити на заміській базі за декілька днів до початку проведення "мозкової атаки", щоб дати можливість членам групи трохи відпочити і настроїтися на плідну працю.

Під час сесії (наради) потрібно створити невимушену обстановку.

Нарада за методом "мозкової атаки" повинна генерувати значну кількість ідей, причому кожна ідея, якою абсурдною вона спочатку не здавалась, повинна бути ретельно розглянута і оцінена, пам'ятаючи, що навіть явне безглуздя може підштовхнути думку і привести до корисної ідеї.

В залежності від відсутності або наявності зворотного зв'язку між організаторами (аналітиками) і учасниками "мозкової атаки" розрізняють два методи- віднесена оцінка (ВО) і деструктивна віднесена оцінка (ДВО).

Метод "мозкової атаки" (віднесена оцінка) регламентується такими правилами:

забороняється критична оцінка висунутих ідей;

обмежується термін одного виступу;

допускаються багаторазові виступи одного учасника;

всі висловлені ідеї обов'язково фіксуються;

оцінка висунутих ідей здійснюється на наступних етапах аналітиками.

Заборона обговорення висунутих ідей дозволяє, з одного боку, ознайомитись з різними підходами до вирішення проблеми, з другого боку, однак, обмежує можливість сконцентрувати увагу учасників на більш продуктивних ідеях, які оцінені за певними критеріями.

Щоб усунути зазначені недоліки, розроблений метод "мозкової атаки"-деструктивна віднесена оцінка (ДВО), який дозволяє оперативно проводити оцінку значного числа варіантів. Суть цього методу полягає в тому, щоб активізувати учасників "мозкової атаки" на генеру-вання значної кількості ідей з наступним деструктуванням (руйнуванням) раніш висунутих ідей і на їх основі формувати контрідеї. Цей метод передбачає декілька етапів.

Перший етап передбачає формування групи учасників "мозкової атаки" за кількістю і складом. Склад групи повинен бути із осіб приблизно одного рангу, якщо учасники знають один одного, або із осіб різного рангу, якщо учасники не знайомі між собою.

Другий етап включає постановку задачі перед учасниками "мозкової атаки", яка оформлена у вигляді проблемної записки. Вона складається групою аналізу і включає опис методу деструктивної відносної оцінки (ДВО) і опис проблемної ситуації. Опис методу ДВО містить опис принципу, на якому базується метод, опис умов, що забезпечують найбільшу ефективність "мозкової атаки", авторство результатів атаки, основні правила проведення атаки.

Опис проблемної ситуації містить: опис, аналіз і можливі наслідки проблемної ситуації, що виникли; аналіз світового досвіду розв'язання аналогічної проблемної ситуації, якщо такі мають місце; систематизацію існуючих шляхів розв'язання проблемної ситуацйї, формулювання проблемної ситуації з можливою її деталізацією.

Третій етап - генерація ідей. Але перед цим ведучий звертає увагу на правила проведення "мозкової атаки":

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове про педагогіку:

Проектування мотиваційних технологій навчання
Особливістю змісту даної лекції є те, що студенти дещо знайомі з архітектурами ПК зокрема IBM PC, та з пам'яттю ПК ще з уроків інформатики. Тому технологію навчання слід побудувати так, щоб максималь ...

Класифікація та характеристика основних форм навчання
У сучасній дидактиці виділяють 4 форми організації навчальної діяльності: парна (взаємодія учня з учнем чи вчителя з учнем); фронтальна (вчитель одночасно навчає весь клас); кооперативна (групова – в ...

Навігація по сайту

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.ipedahohika.com